အိမ္ၿခံေျမ အေမးေျဖမ်ား

အိမ္ၿခံေျမအေမးအေျဖ ရွာရန္

အေမနဲ႔ ညီအစ္မ ၄ ေယာက္ အဖြားဆံုးသြားလို႔ အိမ္ေရာင္းျပီး အေမြခြဲတာ ၅ ပံု ပံုျပီး ပိုတဲ႔ ၁ ပံုကို အေမက အႀကီးဆံုးဆိုေတာ့ မယူပဲနဲ႔ အငယ္ ၃ ေယာက္ကို ထပ္ေပးပါတယ္။ အခု အဲ႔ဒီအိမ္ေရာင္းခြန္ေဆာင္ရမွာဆိုၿပီး အေဒၚေတြက ရုံး ကေန စာထြက္ၿပီး ေတာင္းပါတယ္ အေမရတဲ႔ ပိုက္ဆံက အိမ္ေဆာက္လို႔ ကုန္ သြားပါတယ္။ ေပးစရာ မရွိေတာ့ပါဘူး။ အဲဒါ ဆို ဘာေတြ ဆက္ျဖစ္မွာလဲ ဆရာ ။ ေက်းဇူးျပဳျပီး ေျပာျပေပးပါအံုး ညီမတို႔ကလဲ ဝန္ထမ္းေတြပါ။ ၁ ေယာက္ကို အ ခြန္ က သိန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ေပးရမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ေမးသူ - မႏြယ္

ေျမနဲ႔အိမ္ အေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္ မွတ္ပံုတင္ရင္ ဝယ္ခြန္က တန္ဖုိးအလိုက္ ၁၅%၊ ၂၀%၊ ၃၀% ေပးရပါတယ္။ ထုိ႔အတူ ေရာင္းခြန္ကလည္း ၁၀% ေ ပးေဆာင္ရပါတယ္။ မႏြယ္တုိ႔ဆီကုိ ေရာင္းခြန္ ၁၀% ေဆာင္ဖို႔ အခြန္ရံုးက အေၾကာင္းၾကားစာ ပို႔သလား။ အရင္အစိုးရ လက္ထက္ကေတာ့ တာဝန္သိ သိနဲ႔...

အေသးစိတ္ဖတ္ရန္

ကၽြန္ေတာ္သည္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၊ ေညာင္နီေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္ႀကီး(၁၄)တြင္ ေျမ ကြက္တစ္ကြက္ကို (၈လပိုင္း၊ ၂၀၁၀) ခုႏွစ္က ၀ယ္ယူခဲ့ပါသည္။ အေထာက္ အထားအေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ ေျပာင္းလဲ သီးစားခ်ေပး ေသာ သီးစား စာရြက္၊ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ အရပ္ အေရာင္းအ၀ယ္ စာခ်ဳပ္တို႔ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ယင္းတို႔အနက္မွ ကၽြန္ေတာ့္ နာမည္ေျပာင္းလဲ သီးစားခ်ေပးေသာ သီးစား စာရြက္အား ကၽြန္ေတာ့္မိန္းမ၏ ညီမမွ ခိုးယူ သြားခဲ့ၿပီး၊ အျခား တစ္ဦးထံ တြင္ ေပါင္ေရာင္း သေဘာျဖင့္ (၂၀၁၆၊ ၁၁ လပိုင္းတြင္) ေပါင္ႏွံကာ ထြက္ေျ ပးသြားခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ေပါင္ႏွံရာတြင္ ကၽြန္ေတာ့္မိန္းမ၏ ညီမမွ (ကၽြန္ေ တာ္မွ သူမအား ေရာင္းခ်ထားေၾကာင္း အရပ္အေရာင္းအ၀ယ္ စာခ်ဳပ္ အတု တစ္ခု၊ က်ြန္ေတာ့္နာမည္ေျပာင္းလဲ သီးစားခ်ေပးေသာ သီးစားစာရြက္၊ သူ မ ႏွင့္ အေပါင္ခံသူတို၏ ေပါင္ေရာင္း စာခ်ဳပ္) တို႔ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ (၂၀၁၅၊ ၄လပိုင္း) မွ စၿပီး ယင္းေျမကြက္ေပၚတြင္ ၿခံေစာင့္ ထားကာ ေထာပတ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးထားခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ (၂၀၁၇၊ ၅ လပိုင္းတြင္) ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ ေျမရံုးသို႔ ေျမငွားဂရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါ သည္။ ခရိုင္ရံုးမွ ၿမိဳ႕နယ္ ေျမရံုးသို႔ ေျမရာဇဝင္စစ္ေဆးရန္ စာပို႔ခဲ့ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ေျမရံုးမွ ေျမရာဇ၀င္ စစ္ ေဆးရာတြင္ အေပါင္ခံထားသူမွ ၿမိဳ႕နယ္ေျ မရံုးသို႔ ကန္႔ကြက္စာ တင္ခဲ့ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ေျမရံုးမွ ေျမရာဇ၀င္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ဆိုင္းငံထားခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေ တာ္မွ ယင္းကန္႔ကြက္လႊာအား ရုတ္သိမ္းေအာင္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ ဂ ရန္ ရရွိေအာင္ မည္သို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို သိလိုပါတယ္ ဆရာ။ အေရးႀကီးလို႔ ေက်း ဇူးျပဳၿပီး ေျဖၾကားေပးပါဆရာ။

ေမးသူ - ကိုဖုန္းႏိုင္

ကန္႔ကြက္လႊာ ရုတ္သိမ္းဖို႔အတြက္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္းရံုး(ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္း ဦး စီးဌာန) ဦးစီးမွဴးထံမွာ စာတင္ ရမွာေပါ့။ ပိုင္ရွင္အစစ္အမွန္ မည္သူျဖစ္သည္ကို အဆံုးအျဖတ္ျပဳႏုိင္ရန္ မူလ ပိုင္ရွင္ (သီးစား...

အေသးစိတ္ဖတ္ရန္

ပိုင္ဆိုင္မႈ အမည္ေပါက္ထားေသာ လူသည္ သူ၏ General Power ကို လူဦးေရ မည္မ်ွ ထိေပးလို႔ ရပါသလား၊ မိ သားစုမဟုတ္ေသာ အျခားလူကို ေပးအပ္ ထားျ ခင္း ရွိမရွိ မည္သို႔ သိနိုင္ပါသလဲဲ?

ေမးသူ - ကုိေသာ္ဇင္

အိမ္ၿခံေျမ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အမည္ေပါက္ ပိုင္ဆိုင္ထားသူမွ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ ေပးမယ္ ဆုိရင္ လူတစ္ဦးကုိ အထူး ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ (Special Power) တစ္ႀကိမ္ပဲ ေပးလို႔ ရပါတယ္။ ဒါေပ မယ့္ အေထြေထြ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ (General Power) ေပးမယ္ဆုိရင္ လူ ဦးေရ...

အေသးစိတ္ဖတ္ရန္

ဆရာခင္ဗ်ား...ေျမစာရင္းပံုစံ(၈)ရထားေသာ ေျမကြက္အား ပံုစံ(၃၀) မေလွ်ာက္ ဘဲ ေရာင္းလို႔ရသည္မွာ ဟုတ္ပါ သလားခင္ဗ်ာ။ အကယ္၍မ်ား ေရာင္းခ်င္ရင္ မည္သုိ႔ လုပ္ကိုင္ရမည္ကို သိလိုပါ၍ ေမတၱာေရွ႕ထားေျဖေပးပါဆရာ။

ေမးသူ - ကုိျပည့္ၿဖိဳး

ေျမစာရင္းပံုစံ (၈)ဆုိတာ "ေျမခြန္ေျပစာ" ကို ေျပာတာ မဟုတ္လား။ အဲ႔ ဒီ ေျမခြန္ေျပစာနဲ႔ ေရာင္းလို႔ ရပါတယ္။ ဝယ္တဲ႔သူ က ပိုေတာင္ ႀကိဳက္ေသး တယ္။ ႀကိဳက္တယ္ဆုိတာက ေျမခြန္ေျပစာ ရွိတဲ႔ လယ္သမားထံက ဝယ္ၿပီး တာနဲ႔ ေက်းရြာ လယ္ ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႔ထံမွာ လယ္ေျမ...

အေသးစိတ္ဖတ္ရန္

ဆရာခင္ဗ်ားကၽြန္ေတာ္ေျမကြက္ႏွင့္ကပ္လ်က္ အမွတ္(၂) ေျမကြက္ လက္ရွိ ပိုင္ဆိုင္သူမွ ေျမကြက္ တိုင္းတာရန္ အ တန္တန္ ေျပာလာေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၇၊ ဧၿပီ ( ) ရက္ေန႔တြင္ ေျမကြက္တိုင္းတာျခင္း လုပ္ခဲ့ၾကပါ သည္။ ေျမ ကြက္ မတိုင္း တာမီ အခ်ိန္မွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းတာၿပီးမွေသာ္ လည္းေကာင္း ယင္းေန႔တိုင္းတာခ်က္အား သေဘာတူလက္ခံ ေၾကာင္း ႏႈတ္ အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာရြက္စာတန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ တစ္စုံတစ္ရာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ တိုင္းတာၿပီးေနာက္တြင္ သေဘာတူလက္ခံျခင္း မရွိသည့္အတြက္ အမွတ္ (၂) ေျမကြက္ ပိုင္ရွင္အား ၿခံစည္းရိုး ကာရံျခင္း မျပဳလုပ္ရန္၊ ေျမကြက္ျ ပန္လည္ တိုင္းတာေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာ႐ုံးတြင္ စာေရး ေတာင္းဆို မည္ျဖစ္ေ ၾကာင္း ခ်က္ခ်င္း အ သိေပးခဲ့ပါသည္။သူမဝယ္ယူထားေသာ သံဇကာလိပ္မ်ား သိမ္းထားရန္ ေနရာမရွိေသာေၾကာင့္ ယာယီျဖင့္သာ ၿခံစည္းရိုး ကာရံထား မွာျဖစ္ၿပီး ေျမကြက္အားျပန္လည္ ကြင္းဆင္းတိုင္း တာေပးသည့္ အခါ ေရႊ႕ေျ ပာင္းေပးမည္ဟု ႏွုတ္ကတိေပးၿပီး သေဘာမတူသည့္ၾကားကေန ၿခံစည္းရိုး ကာရံခဲ့ပါ သည္။ ကၽြန္ေတာ္ဘက္က သေဘာမတူကန္႔ကြက္သည့္ၾကားက ၿခံစည္းရိုးကာရံ သည့္အျပင္ သူမေျမကြက္ အား ၿခံစည္းရိုး ကာ ရံရန္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ထံမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္းခံျခင္းလည္းမရွိပါ။ ၿခံစည္းရိုး ကာရံၿပီးေနာက္ ဧၿပီ ( )ရက္ေ န႔ တိုင္းတာမွတ္ သားသည့္ မွတ္တိုင္မ်ား (ငုတ္တိုင္စိုက္ထားသည့္ေနရာ) မွ ျပန္လည္ စစ္ေဆးတိုင္း တာေသာအခါ ကၽြန္ေတာ့္ေျမ ကြက္ ေရွ႕မ်က္ႏွာ စာ (A မွ B) ၂-ေပ ေလ်ာ့ၿပီး ေျမကြက္အမွတ္(၂)မွာမူ ၂- ေပ ပိုေသာေ ၾကာင့္ ေျမစာရင္းပုံစံ-၁၀၅ ေျမပုံအတိုင္း အတိအက်တိုင္းတာေပး ရန္၊ ေျမ ကြက္အမွတ္(၂)မွ က်ဴး ေက်ာ္မွုကို စစ္ေဆးေပးရန္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံ ခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္း အင္းဦးစီးဌာမွာ စာတင္သြင္းခဲ့ပါသည္။ မိတၱဴကို ၿမိဳ နယ္ ေထြအုပ္၊ စည္ပင္ေကာ္မတီမ်ားထံလည္း တင္သြင္းပါ သည္။ ၿမိဳနယ္ေျမ စာရင္း႐ုံးမွ ျပန္လည္ ကြင္းဆင္းတိုင္းတာရန္ အမိန္႔က်လာေသာေၾကာင့္ ဇြန္ လ ( )ရက္ ေန႔တြင္ ေျမတိုင္း အဖြဲ႕ႏွင့္ စည္ပင္ေကာ္မ တီ အဖြဲ႕ဝင္တို ႔မွ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ေျမကြက္ပိုင္ရွင္မ်ားေရွ႕တြင္ ျပန္လည္စစ္ေဆးတိုင္းတာေပး ပါ သည္။ ေျမတိုင္းအ ဖြဲ႕မွ ျပင္လည္တိုင္းတာသတ္မွတ္သည့္ေနရာ (ငုတ္တိုင္စိုက္ ထားသည့္ေနရာ)မွ ၿခံစည္းရိုးအား ျပန္ ကာရန္ ေျမ ကြက္အမွတ္(၂) ပိုင္ရွင္ ၏ ညီမနဲ႔မိခင္မွ ရက္သတ္မွတ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အေဝးတြင္ရွိေသာ ေျမ ကြက္ပိုင္ရွင္မွ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျငင္းဆန္လွာေသာေၾကာင့္ မည္ကဲ့သို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို အႀကံျပဳေပးပါ ရန္ ေလးစား စြာျဖင့္ အကူ ညီေတာင္းပါသည္။

ေမးသူ - ဦးက်ံဳဗန္းလွ်န္

ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းရံုး ေျမတုိင္းအဖြဲ႔က တရာင္းဝင္ တုိင္းတာေပးၿပီး အမွန္ အ တိုင္း ငုတ္တုိင္ စုိက္ထားသည့္ေနရာမွ ၿခံစည္ ရုိးျပန္ကာဖုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရၿပီဆို ရင္ တစ္ဖက္ကလည္း ၿမိဳ႕နယ္ ေျမတိုင္းအဖြဲ႔က အမိန္႔အတိုင္း ျပန္ ဖ်က္ေပးရ မွာေပါ့။ မလိုက္ နာဘူးဆုိရင္...

အေသးစိတ္ဖတ္ရန္

မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ...ေရႊေပါက္ကံၿမိဳ႕သစ္ မင္းထူးေက်ာ္လမ္းမွာ ၁၀ ေပ ၆၀ ဝယ္ထားၿပီး ၂ ႏွစ္ခန္႔ရွိပါတယ္။ ယခုအခါ မ်က္ႏွာခ်င္းဘက္မွ က်ေနာ္တို႔ ဘက္က ေျမခိုးထားသည္ဟု ဆိုကာ ေနာက္ဆုတ္ခိုင္းေနပါတယ္ က်ေနာ္ ရဲ႕ေျမမွာ ၿမိဳ႕သစ္ ကြက္ကဲမႈ ရံုး ၿမိဳ႕သစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရန္ပံုေငြ ေငြရ /ေငြေပး ေျပစာ ရက္စြဲ ၁၁.၆.၂၀၀၄ မူရင္း ၁။ မည္သူ႔ထံမွ ရသည္/ မည္သူ႔ထံသို႔ ေပးသည္ (က) အမည္ ေဒၚေအးသြယ္ (ခ) နိုင္ငံသား (ဂ)ေနရပ္လိပ္စာ ၂၁/၄၉၈ ရြာမလမ္း ၂။ရသည့္ေငြ/ေပးသည့္ေငြ (က) (ဂဏန္းျဖင့္) ၇၅၀၀/- (ခ) (စာျဖင့္)ခုႏွစ္ေထာင့္ငါးရာက်ပ္တိတိ ၃။ရသည့္ အေၾကာင္း/ ေပးသည့္အေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ ေျမခ်ပါမစ္ ထုတ္ယူ ရန္(၂၀' × ၆၀') ေငြေပးသြင္းသူ ေငြလက္ခံသူ (ေအးသြင္) လက္မွတ္ အ ထက္ေဖၚျပပါ စာ ရြက္မူရင္း ရွိပါတယ္။ယခု တိုင္းထြာရာ ၂၀' x ၅၇' သာရွိ အဆင့္ဆင့္ေရာင္းလာရာ ယခု ၆ ဆက္ေျမာက္ က်ေနာ္ လက္ ေရာက္မွ လမ္းခ်ဲ႕ရန္ ေနာက္ဆုတ္ခိုင္းေနပါတယ္ ရက္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ေခၚေတြ႕၍ သြားေတြ႕ရာ က်ေနာ္ဘက္မွ အ ေလ်ာ့မေပး၍ ဒါဆိုလည္း ေျမာင္းေကာင္းေ အာင္ လုပ္ေပးပါ ေျပာသျဖင့္ အုတ္ေရေျမာင္း လုပ္စဥ္ ကြက္ကဲေရးရံုးမွ လာ တားျပန္ပါတယ္။ ယခုကြက္ကဲေရးမွဴး ခရီးလြန္ေန၍ အေၾကာင္းျပန္ပါမည္။ မနစ္နာေစရပါဟု လက္ေထာက္ အဆင့္ ဆိုသူ က ေျပာျပန္ပါတယ္။ ယခုအ ထိလည္း အေၾကာင္းမျပန္ ၿခံစည္းရိုးလည္း မထိရဲျဖစ္ေနပါတယ္။ ထိတာနဲ႔ တိုင္ျပန္ေရာ က် ေနာ္က ဆုတ္မေပးရင္ ျပသာနာ ႀကီးလာနိဳင္ပါလား ခင္ဗ်ာ က်ေနာ္မွာ သည္ကိစၥနဲ႔ ေသာကေရာက္ေနရပါတယ္ ယခင္ တုန္းကေတာ့ ရြာေျမလို႔ဘဲ သိရပါတယ္။ ဒီရက္ကြက္မွာ အားလံုးကေတာ့ ဒီလိုေနေနၾက တာပါဘဲ ခင္ဗ်ာ ေက်းဇဴးျပဳ၍ အလင္းျပေပးပါလားခင္ဗ်ား။

ေမးသူ - ဦးဖုိးၿငိမ္း

ေရႊေပါက္ကံၿမိဳ႕သစ္ မင္းထူးေက်ာင္းလမ္းက ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ခ်ထားေပးတဲ႔ ပါမစ္ေျမကြက္ေတြ မ ဟုတ္ဘူး ထင္တယ္။ ရြာေျမကုိ (20'x60') ခ်ထားေပးတဲ႔ ေျမကြက္ရသူ ေဒၚေအးသြယ္ထံကတစ္ဆင့္ ဦး ဖုိးၿငိမ္းက ဝယ္ ယူၿပီး အိမ္ေဆာက္ေနတာေပါ့ေနာ္။...

အေသးစိတ္ဖတ္ရန္

ဆရာ၊ ယေန႔ကာလတြင္ online မွ လံုးခ်င္းအိမ္ယာမ်ားကို ၁ ရက္ကို ၃၀၀၀ /၂၀၀၀၀ စသျဖင့္ ေၾကျငာ၍ ခရီးသြား ေအဂ်င္စီမ်ားမွတဆင့္ ငွားရမ္းႏိုင္ေ ၾကာင္း ေၾကျငာေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။အဲ့လို ငွားရမ္းတာ တရားဝင္ပါသ လား..... ေနာက္တခုက ဧည့္ေဂဟာဆိုတာႏွင့္ အခုလို ငွားရမ္းတာ ဘာကြာပါ သလဲ။အိမငွားလိုင္စင္ လုပ္ၿပီး လုပ္ကိုင္ရင္ေရာ အခုလို တရက္ငွား ဘယ္ေ လာက္ဆိုၿပီး ငွားရမ္းလို႔ရပါသလား။သိခ်င္ပါတယ္။ေက်းဇူးျပဳ၍ လိုအပ္တာ ရိွရင္လည္း ျဖည့္ စြက္၍ ေျဖၾကားေပးပါလို႔ ႐ိုေသစြာ ေမးျမန္းလိုက္ပါတယ္။

ေမးသူ - MoeTain

လံုးခ်င္းအိမ္ရာေတြကို တစ္ရက္ငွားရမ္းခ ၃၀၀၀/ ၂၀၀၀၀(ႏွစ္ေသာင္း) နဲ႔ ခရီးသြားေအဂ်င္စီေတြက ငွားရမ္းလုိ႔ ရပါတယ္။ အိမ္ရွင္ အိမ္ငွား ဥပေဒအရ ငွားရမ္းၾကတာပါ။ တရားဝင္ ငွားရမ္းျခင္းျဖစ္ဖုိ႔ကေတာ့ အငွားလိုင္စင္ေ လွ်ာက္ရမွာေပါ့။ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္...

အေသးစိတ္ဖတ္ရန္

ဆရာခင္ဗ်ာ။ အေရွဒဂံုမွာ ေပ 40x60 ေျမကြက္မွ ေပ 20x60 ေျမကြက္ ၀ယ္ ရာမွာ ေျမခ်ပါမစ္ မိတၱဴပဲ လက္၀ယ္ ရရိွမွာပါ ခင္ဗ်ာ။ ဂရန္ ဆက္ေလွ်ာက္ ဖို႔ ေဘးက ေပ 20x60 ေျမကြက္ပိုင္ရွင္နဲ႔ သေဘာတူထားပါတယ္ ဆရာ။ အဲ့ဒီ လို ေပ၂၀ ကို ၀ယ္ရာမွာ မိတၱဴပဲ ၀ယ္တဲ့ အခ်ိန္ ပိုင္ဆုိင္မႈရိွမွာ ခုိင္မာ မခုိင္ မာနဲ႔ ၀ယ္သင့္ မ၀ယ္သင့္ လမ္းညြန္ေပးေစခ်င္ပါ တယ္ ခင္ဗ်ာ။ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္။

ေမးသူ - ရဲသီဟ

ဒဂံုအေရွ႕ပိုင္းမွာ ေျမကြက္ ဝယ္မွာက (20'x60') ေျမကြက္၊ အက်ယ္က (40'x60') ၊ ေျမအမ်ိဳးအစားက ပါမစ္ေျမ၊ ေရာင္း သူ တစ္ဝက္ခြဲေရာင္းတာ မဟုတ္လား၊ ပါမစ္မူရင္းကိုေတာ့ (40'x60') ပုိင္တဲ႔သူက ကိုင္ထားမယ္။ ရဲသီ ဟကေတာ့ ဝယ္ရင္ ေျမခ်ပါမစ္ မိတၱဴပဲ ရမယ္။ ဒါကို ဝယ္သင့္ မဝယ္သင့္ စဥ္းစားေနတာ...

အေသးစိတ္ဖတ္ရန္

မဂၤလာပါ ဆရာရွင့္ အျခားသူအမည္ေပါက္ ေျမခ်ပါမစ္ကေန က်မ အမည္ေပါက္ ဂရန္ ေလ်ာက္တဲ႔အခါ အခြန္ေဆာင္ ရသလားသိခ်င္လုိ႔ပါရွင္။ ေျဖၾကားေပးပါ ဆ ရာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေမးသူ - ျဖဴသြယ္ထြန္း

အျခားသူ အမည္ေပါက္ ေျမခ်ပါမစ္ကိုဝယ္ၿပီး မျဖဴသြယ္ထြန္း ဂရန္ေပါက္ေလွ်ာက္ရင္ အခြန္ေဆာင္စရာ မလိုပါဘူး။ အခြန္ ေဆာင္ရတယ္ဆုိတာက အျခားသူ အမည္ေပါက္ ဂရန္ကုိ ဝယ္ယူမွသာ မိမိအမည္ေပါက္ ဂရန္ျဖစ္ေအာင္ အခြန္ေဆာင္ရ တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမခ်ပါမစ္ ဆုိတာက ေျမကြက္ရသူကို...

အေသးစိတ္ဖတ္ရန္

ေလးစားအပ္ပါေသာဆရာခင္ဗ်ား၊ ေျမငွားပတၱာစာခ်ဳပ္ရထားေသာ ေျမကြက္တိုင္းတာတာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အေသးစိတ္ သိလိုပါတယ္။ က်ေနာ္ေျမကြက္ ဟာ ေျမကြက္အမွတ္ (၁) ျဖစ္ျပီး အေနာက္ဘက္တြင္ ေခ်ာင္း၊ အေရွ႕တြင္ အမွတ္ (၂) ေျမကြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ပတ္က ေျမတိုင္းမွ က်ေနာ့္ေျမ ကြက္ အမွတ္ (၁)နွင့္ က်ေနာ့္ေဘးက ေျမကြက္ အမွတ္ (၂) ကို တိုင္းတာေ ပးတဲ့အခါ မူလတိုင္းတာ သတ္မွတ္တဲ့ေနရာမွ မဟုတ္ဘဲ ေခ်ာင္းနႈတ္ခမ္းမွ စတိုင္းတာတဲ့အတြက္ အရင္မူလ ေျမကြက္ အမွတ္မွ ၇ေပ ေလ်ာ့ျပီး အမွတ္ (၂) ေျမကြက္ပိုင္ရွင္မွ က်ေနာ္ဘက္ကို ၇-ေပ က်ဴးေက်ာ္လာပါတယ္။ ေျမစာ ရင္းပံုစံ-၁၀၅ ေျမပံုအရ က်ေနာ္ေျမကြက္ဟာ ေခ်ာင္းမွ ၈-ေပ ခန့္အကြာမွ တိုင္းတာေရးဆြဲခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ယခုေျမတိုင္းမွ ျပန္တိုင္းတာေပး တဲ့အခါ ပံုစံ-၁၀၅ ေျမပံုအရ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ စတုရန္းဧရိယာအရ တိုင္းတာေ ပးျကတဲ့အတြက္ မူလေျမကြက္အမွတ္ေနရာေတြ ေျပာင္းလဲပါတယ္။ ထို႔ေျ ကာင့္ ေျမတိုင္းတာျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ဥပေဒမ်ားကို ေျပာျ ပေပးေစလိုပါတယ္။ မွားယြင္းစြာ တိုင္းတာမႈေျကာင့္ က်ဴးေက်ာ္လာသူကို မည္ ကဲ့သို႔ ျပန္လည္ ေျဖရွင္းရမည္ကို အျကံျပဳေစလိုပါတယ္။ ကူညီေပးမႈ၊ အသိပ ညာ မွ်ေဝေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးမ်ားျကီးတင္ပါတယ္။

ေမးသူ - ဦးက်ံဳးဗန္လ်န္

ဦးက်ံဳးဗန္လ်န္မွာ ေျမငွားပတၱာစာခ်ဳပ္(ေျမငွားဂရန္စာခ်ဳပ္) ရထားတယ္ဆိုေ တာ့ အဲ႔ဒီေျမငွားပတၱာစာခ်ဳပ္မွာ ေျမပံုလည္း ပူးတဲြပါပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့အျ ပင္ ေျမစာရင္းပံုစံ-၁၀၅ ပါ ထုတ္ယူထားတာရွိတယ္ဆုိေတာ့ ပိုင္ဆုိင္မႈက ခုိင္မာေနတာပဲ။ အခု ကိစၥက တစ္ဖက္ၿခံမွာ...

အေသးစိတ္ဖတ္ရန္