သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီမ်ား

ရွာေဖြရန္

Mi Chit

ေကာင္းစုဝင္းကုမၸဏီလီမီတက္

No.1,ေနာင္ရုိးလမ္း၊၃ ရန္ေျပရပ္ကြက္၊သာေကတျမို့နယ္၊ရန္ကုန္ျမုိ့။

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

nayyu myanmar

ကၽဳိက္ထိုၿမိဳ႕

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

pannuyaung

Myanmar Rover Logistics

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္ႀကီး (၁၁)ေရငယ္

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Swee Garment Factory

97 Aungzigon pagoda street Kyaungyi qtr. Thingangyun Gyi Mingalardon tsp Yangon

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

koko

Inet

လိႈင္းၿမိဳ ့နယ္သုခလမ္း

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

MSC

Bright Target Co., Ltd.

No. 104, 38th street, Kyauktada Township, Yangon

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္