အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား

အမ်ိဳးအစား ၿမိဳ ႔နယ္ တုိင္းျပည္နယ္ အက်ယ္အဝန္း ေစ်းႏႈန္း (သိန္း) အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေသာေန႔ မွတ္ခ်က္
တိုက္ခန္း တာေမြ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 15 x အနံ (ေပ) 60 780 15 August 2017  ဓမၼစိႏၱာလမ္း ၊ ေျမညီတိုက္ခန္း။
လံုးခ်င္းအိမ္ သံလ်င္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 2200 စတုရန္းေပ (Sq ft) 2200 15 August 2017  ေအာင္ခ်မ္းသာ ၊ လံုးခ်င္း ။
တိုက္ခန္း ဒဂံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 750 စတုရန္းေပ (Sq ft) 800 15 August 2017  နဝေဒးလမ္း၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း။
တိုက္ခန္း မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 13 x အနံ (ေပ) 55 750 15 August 2017  ပုသိမ္ညြန္႕(၈) လမ္း၊ ေျမညီတိုက္ခန္း။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 54 520 15 August 2017  သီလ(၁၂) လမ္း၊ နွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 40 450 15 August 2017  ဦးခ်စ္ထြန္းလမ္း၊ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ဗဟန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 1500 စတုရန္းေပ (Sq ft) 2400 15 August 2017  တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္၊ သံုးလႊာတိုက္ခန္း။
တိုက္ခန္း ရန္ကင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 1375 စတုရန္းေပ (Sq ft) 2200 15 August 2017  ေက်ာက္ကုန္းလမ္းမ၊ နွစ္လႊာ ။
တိုက္ခန္း သာေကတ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 50 290 15 August 2017  အေနာ္ျမိဳ႕မ(၁၄)ရပ္ကြက္၊ ငါးလႊာ ။
လံုးခ်င္းအိမ္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 1200 စတုရန္းေပ (Sq ft) 1450 11 August 2017  ေျမာက္ဒဂံု၊ လံုးခ်င္းတိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ အင္းစိန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 30 800 11 August 2017  ဦးဖိုးထြန္းလမ္း ၊ လံုးခ်င္း ။
တိုက္ခန္း ေဒါပံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 280 11 August 2017  (၁)ရပ္ကြက္၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 54 990 11 August 2017  အသကလမ္း၊ ေျမညီတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 15 x အနံ (ေပ) 50 300 11 August 2017  ေအာင္သိဒၶိလမ္း ၊ ငါးလႊာတိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 40 x အနံ (ေပ) 60 3500 11 August 2017  သူရလမ္းသြယ္၊ လံုးခ်င္းတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18.5 x အနံ (ေပ) 54 265 11 August 2017  (၂၈)ရပ္ကြက္ ၊ ေျခာက္လႊာတိုက္ခန္း။
တိုက္ခန္း စမ္းေခ်ာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 13 x အနံ (ေပ) 50 300 11 August 2017  ကၽြန္းေတာလမ္း၊ ငါးလႊာတိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 25 x အနံ (ေပ) 60 1800 11 August 2017  က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊ လံုးခ်င္းတိုက္ခန္း။
တိုက္ခန္း သဃၤန္းကၽြန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 1000 စတုရန္းေပ (Sq ft) 1200 11 August 2017  ေအးရတနာလမ္း၊ နွစ္လႊာတိုက္ခန္း။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 13 x အနံ (ေပ) 55 260 8 August 2017  မာဃ(၉)လမ္း၊ သံုးလႊာတိုက္ခန္း။
 

ဤ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား က႑ကို ေအာက္ပါ ကုမၸဏီမ်ားက ကူညီပံ့ပုိးပါသည္

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္