အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား

အမ်ိဳးအစား ၿမိဳ ႔နယ္ တုိင္းျပည္နယ္ အက်ယ္အဝန္း ေစ်းႏႈန္း (သိန္း) အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေသာေန႔ မွတ္ခ်က္
တိုက္ခန္း မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 15 x အနံ (ေပ) 55 270 17 February 2017  မရမ္းကုန္း၊ 5-လႊာ
တိုက္ခန္း စမ္းေခ်ာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 13 x အနံ (ေပ) 50 700 17 February 2017  စမ္းေခ်ာင္း၊ ဗဟိုလမ္း၊ ေျမညီထပ္
တိုက္ခန္း စမ္းေခ်ာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 45 450 17 February 2017  စမ္းေခ်ာင္း၊ ေရႊေလာင္းလမ္း၊ 3-လႊာ
လံုးခ်င္းအိမ္ သဃၤန္းကၽြန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 48 x အနံ (ေပ) 60 5500 17 February 2017  သဃၤန္းကၽြန္း၊ ရတနာလမ္းမ၊
လံုးခ်င္းအိမ္ ေဒါပံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 23 x အနံ (ေပ) 48 12000 17 February 2017  ေဒါပံု၊ ဝက္စုမွတ္တိုင္၊ ေျခာက္ထပ္တုိက္
တိုက္ခန္း လိႈင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 16 x အနံ (ေပ) 55 510 17 February 2017  လႈိင္၊ မယ္ဇီကုန္းလမ္း၊ 4-လႊာ
ကြန္ဒို စမ္းေခ်ာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 60 1500 17 February 2017  စမ္းေခ်ာင္း၊ ေျမႏုလမ္း
တိုက္ခန္း ပုဇြန္ေတာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 30 x အနံ (ေပ) 60 4500 17 February 2017  ပုဇြန္ေတာင္၊ (၁၀)ရပ္ကြက္၊ 2-လႊာ တုိက္ခန္း
တိုက္ခန္း အလံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 55 1200 17 February 2017  အလံု၊ ကမ္းနားလမ္းသြယ္၊ 2-လႊာ တုိက္ခန္း
လံုးခ်င္းအိမ္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 45 x အနံ (ေပ) 60 3000 17 February 2017  ေျမာက္ဒဂံု၊ မႏၱေလးလမ္း
လံုးခ်င္းအိမ္ သဃၤန္းကၽြန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 50 x အနံ (ေပ) 70 5800 3 February 2017  သဃၤန္းကၽြန္း၊ လံုးခ်င္း။
တိုက္ခန္း သာေကတ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12 x အနံ (ေပ) 54 550 3 February 2017  (၆) ရပ္ကြက္၊ ေျမညီထပ္။
တိုက္ခန္း သာေကတ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 55 598 3 February 2017  အေနာ္မာ၊ ေျမညီထပ္။
တိုက္ခန္း မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 15 x အနံ (ေပ) 55 2000 3 February 2017  (၉၁) လမ္း၊ ႏွစ္လႊာ ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 52 600 3 February 2017  (၁၀) ရပ္ကြက္ ၊ ႏွစ္လႊာ ။
တိုက္ခန္း ေျမာက္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 50 1000 3 February 2017  အင္း​ဝလမ္း ၊ ေျမညီထပ္ ။
တိုက္ခန္း မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 220 3 February 2017  (၃)ရပ္ကြက္ ၊ ေလးလႊာ ။
တိုက္ခန္း လိႈင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 23 x အနံ (ေပ) 47 780 3 February 2017  မာလာျမိဳင္လမ္း၊ ေလးလႊာ ။
တိုက္ခန္း ဗဟန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12 x အနံ (ေပ) 40 400 3 February 2017  ျမလမ္း၊ ေျမညီထပ္ ။
တိုက္ခန္း တာေမြ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 15 x အနံ (ေပ) 60 750 3 February 2017  အေသာက၊ သံုးလႊာ ။
 

ဤ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား က႑ကို ေအာက္ပါ ကုမၸဏီမ်ားက ကူညီပံ့ပုိးပါသည္

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္