အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား

အမ်ိဳးအစား ၿမိဳ ႔နယ္ တုိင္းျပည္နယ္ အက်ယ္အဝန္း ေစ်းႏႈန္း (သိန္း) အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေသာေန႔ မွတ္ခ်က္
လံုးခ်င္းအိမ္ သာေကတ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 40 x အနံ (ေပ) 60 5000 25 April 2017  ျမခြာညိဳအိမ္ရာ
လံုးခ်င္းအိမ္ မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 50 900 25 April 2017  (၅)ရပ္ကြက္
တိုက္ခန္း လိႈင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12 x အနံ (ေပ) 50 330 25 April 2017  မာလာၿမိဳင္(၇)လမ္း၊ ၄-လႊာ
လံုးခ်င္းအိမ္ ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 54 850 25 April 2017  (၉)ရပ္ကြက္
လံုးခ်င္းအိမ္ မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 40 x အနံ (ေပ) 60 2500 25 April 2017  (၈)မုိင္
တိုက္ခန္း အလံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 23 x အနံ (ေပ) 45 1100 25 April 2017  ေအာင္ေဇယ်ရိပ္မြန္၊ ၃-လႊာ
လံုးခ်င္းအိမ္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 55 x အနံ (ေပ) 75 2900 25 April 2017  ခ်မ္းသာေရႊျပည္
ကြန္ဒို ဗဟန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 1350 စတုရန္းေပ (Sq ft) 1900 25 April 2017  ေရႊဂံုတုိင္
လံုးခ်င္းအိမ္ ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 60 2500 25 April 2017  (၆) ရပ္ကြက္
လံုးခ်င္းအိမ္ ရန္ကင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12 x အနံ (ေပ) 40 1250 7 April 2017  (၁၂)ရပ္ကြက္၊
တိုက္ခန္း စမ္းေခ်ာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12 x အနံ (ေပ) 60 950 7 April 2017  ဂြေဈး၊ ေျမညီထပ္
တိုက္ခန္း လိႈင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 625 စတုရန္းေပ (Sq ft) 375 7 April 2017  သံလမ္း၊ ေျမညီ
လံုးခ်င္းအိမ္ ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 80 2500 7 April 2017  (၆)ရပ္ကြက္၊
တိုက္ခန္း လိႈင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 270 7 April 2017  ရတနာလမ္း၊ ၄-လႊာ
တိုက္ခန္း ပုဇြန္ေတာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 1800 စတုရန္းေပ (Sq ft) 1550 7 April 2017  (၅၂)လမ္း၊ ၄-လႊာ
တိုက္ခန္း သာေကတ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 54 210 7 April 2017  ရန္ေျပလမ္း(၂၀)၊ ၅-လႊာ
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 54 470 7 April 2017  သုတ(၁)လမ္း၊ ၄-လႊာ
လံုးခ်င္းအိမ္ ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 60 2600 7 April 2017  (၁၀)ရပ္ကြက္။
တိုက္ခန္း တာေမြ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 15 x အနံ (ေပ) 55 680 4 April 2017  ပုသိမ္ညြန္႔၊ ၃-လႊာ
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 70 900 4 April 2017  ရတနာလမ္း၊ ၅-လႊာ
 

ဤ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား က႑ကို ေအာက္ပါ ကုမၸဏီမ်ားက ကူညီပံ့ပုိးပါသည္

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္