အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား

အမ်ိဳးအစား ၿမိဳ ႔နယ္ တုိင္းျပည္နယ္ အက်ယ္အဝန္း ေစ်းႏႈန္း (သိန္း) အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေသာေန႔ မွတ္ခ်က္
တိုက္ခန္း သာေကတ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 55 580 20 January 2017  (၇)ရပ္ကြက္ ၊ ေျမညီ ။
တိုက္ခန္း တာေမြ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 10 x အနံ (ေပ) 15 550 20 January 2017  ေက်ာက္ေျမာင္း၊ ေျမညီ ။
တိုက္ခန္း သဃၤန္းကၽြန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 15 x အနံ (ေပ) 50 700 20 January 2017  ဦးစံေဖရပ္ကြက္၊ ငါးလႊာ ။
တိုက္ခန္း လမ္းမေတာ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 2000 စတုရန္းေပ (Sq ft) 2150 20 January 2017  လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ခုႏွစ္လႊာ ။
တိုက္ခန္း ၾကည့္ျမင္တိုင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 25 x အနံ (ေပ) 50 700 20 January 2017  ဌာနလမ္း၊ ငါးလႊာ ။
တိုက္ခန္း မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 11 x အနံ (ေပ) 45 190 20 January 2017  စီးတီးမတ္နား ၊ သံုးလႊာ ။
တိုက္ခန္း ရန္ကင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 850 စတုရန္းေပ (Sq ft) 980 20 January 2017  သာယာေရႊျပည္၊ ပထမထပ္ ။
လံုးခ်င္းအိမ္ မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 80 x အနံ (ေပ) 100 5700 20 January 2017  က်ားျပန္လမ္းသြယ္၊ လံုးခ်င္း။
ကြန္ဒို အင္းစိန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 970 စတုရန္းေပ (Sq ft) 600 20 January 2017  မုဒိတာ၊ (၉၇၀ စတုရန္းေပ )။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 54 730 30 December 2016  (6)ရပ္ကြက္၊ ပထမထပ္ ။
တိုက္ခန္း တာေမြ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 15 x အနံ (ေပ) 55 410 30 December 2016  ကဝိပုညလမ္း၊ ဒုတိယထပ္ ။
တိုက္ခန္း အင္းစိန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 16.5 x အနံ (ေပ) 70 720 30 December 2016  ေဈးၾကီးနီး ၊ ဒုတိယထပ္။
တိုက္ခန္း တာေမြ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 15 x အနံ (ေပ) 50 1250 30 December 2016  ေခမာသိရိလမ္း၊ ပထမထပ္ ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 54 520 30 December 2016  ေဇယ်လမ္း၊ ပထမထပ္ ။
လံုးခ်င္းအိမ္ သံလ်င္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 30 x အနံ (ေပ) 40 650 30 December 2016  ေအာင္ခ်မ္းသာ၊ လံုးခ်င္း ။
တိုက္ခန္း ေဒါပံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 370 30 December 2016  ေဒါပံု ၊ ေျမညီထပ္။
လံုးခ်င္းအိမ္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 25 x အနံ (ေပ) 60 750 30 December 2016  ယုဇနလမ္း၊ လံုးခ်င္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 40 x အနံ (ေပ) 60 480 30 December 2016  က်န္စစ္သာလမ္း၊ လံုးခ်င္း။
တိုက္ခန္း လိႈင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 25 x အနံ (ေပ) 25 350 27 December 2016  ရတနာမြန္အိမ္ရာ ၊ ေလးလႊာ ။
တိုက္ခန္း တာေမြ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 15 x အနံ (ေပ) 40 590 27 December 2016  သီရိလမ္း၊ ေျမညီထပ္ ။
 

ဤ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား က႑ကို ေအာက္ပါ ကုမၸဏီမ်ားက ကူညီပံ့ပုိးပါသည္

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္