အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား

အမ်ိဳးအစား ၿမိဳ ႔နယ္ တုိင္းျပည္နယ္ အက်ယ္အဝန္း ေစ်းႏႈန္း (သိန္း) အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေသာေန႔ မွတ္ခ်က္
လံုးခ်င္းအိမ္ သဃၤန္းကၽြန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 26 x အနံ (ေပ) 55 9500 21 March 2017  လံုးခ်င္း
တိုက္ခန္း ၾကည့္ျမင္တိုင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 40 425 21 March 2017  ေဘာဂရပ္ကြက္၊ ပထမထပ္
တိုက္ခန္း ကမာရြတ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 400 21 March 2017  လွည္းတန္းေဈး၊ 6-လႊာ
တိုက္ခန္း မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 15 x အနံ (ေပ) 55 250 21 March 2017  ရဲရန္ေအာင္လမ္း၊ 5-လႊာ
တိုက္ခန္း တာေမြ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 15 x အနံ (ေပ) 60 320 21 March 2017  ဓမၼစိႏၱာလမ္း၊ 8-လႊာ
လံုးခ်င္းအိမ္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 40 x အနံ (ေပ) 60 350 21 March 2017  (၁၄)ရပ္ကြက္၊
တိုက္ခန္း သဃၤန္းကၽြန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 55 550 21 March 2017  သုဒသနလမ္း၊ 5-လႊာ
တိုက္ခန္း လမ္းမေတာ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 25 x အနံ (ေပ) 50 1100 21 March 2017  (၆)လမ္း၊ 6-လႊာ
တိုက္ခန္း သာေကတ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 54 414 21 March 2017  မာန္ေျပ(၁၇)လမ္း၊ 2-လႊာ
တိုက္ခန္း အလံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 15 x အနံ (ေပ) 50 290 21 March 2017  စက္ကြင္းလမ္း၊ 5-လႊာ
တိုက္ခန္း လိႈင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 32 x အနံ (ေပ) 28 480 17 March 2017  ႏွစ္လႊာ ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 55 550 17 March 2017  (၁၀)ရပ္ကြက္၊ ေျမညီ။
တိုက္ခန္း တာေမြ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 16 x အနံ (ေပ) 65 950 17 March 2017  (၁၆၃)လမ္း၊ ပထမထပ္ ။
တိုက္ခန္း သဃၤန္းကၽြန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 220 17 March 2017  စံျပ(၁) လမ္း၊ ေလးလႊာ ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 54 450 17 March 2017  ေမခလာလမ္း၊ သံုးလႊာ ။
တိုက္ခန္း ေဒါပံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 55 220 17 March 2017  ျမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ေလးလႊာ ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 13 x အနံ (ေပ) 55 350 17 March 2017  (၁၂)ရပ္ကြက္ ၊ ငါးလႊာ ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 55 550 17 March 2017  (၇)ရပ္ကြက္ ၊ ေျမညီထပ္။
တိုက္ခန္း တာေမြ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 1400 17 March 2017  ကၠစာၦသယလမ္း၊ ေျမညီထပ္ ။
တိုက္ခန္း တာေမြ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 55 258 17 March 2017  ေက်ာက္ေျမာင္း ၊ ေျခာက္လႊာ ။
 

ဤ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား က႑ကို ေအာက္ပါ ကုမၸဏီမ်ားက ကူညီပံ့ပုိးပါသည္

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္