ေနာက္ဆံုးရ အိမ္ၿခံေျမ ဗဟုသုတ

အိမ္ၿခံေျမ ဗဟုသုတ ရွာရန္

အိမ္တန္ဖိုး ျမင့္တက္ေစတဲ့ အခ်က္မ်ား

 ဗဟုသုတ | Posted by ဇာနည္ေက်ာ္
ေခါင္မိုးအသစ္ လဲလိုက္တာ ဒါမွမဟုတ္ အိပ္ခန္းသစ္ ထပ္ျဖည့္လိုက္တာေ တြက အိမ္တစ္လံုးရဲ႕ တန္ဖိုးကို ျမင့္တက္သြားေစႏိုင္ေပမဲ့ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ကုန္တိုက္ ဒါမွမဟုတ္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ပန္းၿခံေလးနဲ႔ နီးကပ္ေနမယ္ ဆိုရင္လည္း အိမ္တန္ဖိုးကို ျမင့္ေစႏိုင္တာ သိၿပီး...
အေသးစိတ္ဖတ္ရန္

သင္ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိမရွိ သိႏုိင္မယ့္အခ်က္ ၅ ခ်က္

 ဗဟုသုတ | Posted by ေအးျမတ္သူ
ယေန႔ေခတ္ကာလမွာက လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ျခင္းက သင့္ကို ေရာ့ခ္စတားတစ္ေယာက္လိုမ်ဳိး ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား ေစႏိုင္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္လည္း တကယ့္စစ္မွန္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔က မလြယ္ကူလွပါဘူး။ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုဟာ ေငြေတြ...
အေသးစိတ္ဖတ္ရန္

အုတ္တိုက္၏ ခန္႔မွန္း တန္ဖိုး တြက္နည္း

 ဗဟုသုတ | Posted by ေရႊစင္ဝင္း
ထုထည္ ခန္႔မွန္းေျခ တြက္နည္းျဖင့္ တြက္ယူျခင္း ထုထည္ခန္႔မွန္းေျခ တြက္နည္းသည္ အေဆာက္အအံု၏ စုစုေပါင္း ထုထည္ကို ၎ေဒသ႐ိွ အလားတူ အေဆာက္အအံု၏ ထုထည္ တစ္ယူနစ္ ကုန္က်စရိတ္ႏႈန္းႏွင့္ ေျမွာက္ယူေသာ နည္း ျဖစ္၏။ ထုထည္တြက္ရာတြင္ ေအာက္ခံခံု ဧရိယာကို အေဆာက္အအံု၏...
အေသးစိတ္ဖတ္ရန္

အသက္(၃၀)ထိ ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့သည့္ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား

 ဗဟုသုတ | Posted by စည္သူေအာင္
ေအာင္ျမင္တဲ့လုပ္ငန္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ အသက္အရြယ္ငယ္ေနဖို႔ မလိုပါဘူး။ အခုေဖာ္ျပမယ့္ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ (၁၀)ဦးဟာဆိုရင္ သူတို႔အ သက္ (၃၀)ေက်ာ္သည္အထိ ဘာမွစြမ္းေဆာင္ေအာင္ျမင္ခဲ့တာမ်ိဳး မရွိခဲ့ပါ ဘူး။ ၁။ Jack Dorsey (Twitter) Jack Dorsey ဟာ သူ႔အသက္...
အေသးစိတ္ဖတ္ရန္

ေျမဧက ဖြဲ႔နည္း တြက္နည္း

 ဗဟုသုတ | Posted by ဇာနည္ေက်ာ္
တစ္ဧက = ၄၃၅၆၀ စတုရန္းေပ ေလးနားညီ စတုရန္း= လ်ား ၂၀၈.၇၁ ေပ x နံ ၂၀၈.၇၁ ေပ။ ႏွစ္နားညီ စတုဂံ = လ်ား x နံ ÷ 43560 ႏွစ္နားျပိဳင္ ၾတာဗီဇီယံ = ျပိဳင္နား ႏွစ္ခုေပါင္း ÷၂ x နံ ÷ 43560 ၾတိဂံ = ၀.၅ x အေျခ x အျမင့္ ÷ 43560 ၾတိဂံ = ½ အေျခ x အျမင့္ ÷ 43560 ေထာင့္မွန္ ၾတိဂံ - အေျခ x အျမင့္ = ရလာဒ္ ÷ ၂ ÷...
အေသးစိတ္ဖတ္ရန္

ေရာင္းမွား ဝယ္မွား မျဖစ္ရေအာင္ ေျမ အမ်ိဳးအစား အလိုက္ စာရြက္စာတမ္း စစ္ေဆးသင့္

 ဗဟုသုတ | Posted by ေအးျမတ္သူ
အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္အတြင္းမွာ ေျမ၊ တိုက္ခန္းေရာင္းဝယ္မႈေတြမွာ ေရာင္း မွား ဝယ္မွား မျဖစ္ေပၚေစဖို႔ ေျမအမ်ိဳးအစားအလိုက္ စစ္ေဆးရမယ့္ စာရြက္ စာတမ္းေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ အိမ္ျခံေျမ၊တိုက္ခန္း ဝယ္ယူမယ္ဆို ရင္ အိမ္ျခံေျမ၊ တိုက္ခန္း အမ်ိဳးအစားအ လိုက္...
အေသးစိတ္ဖတ္ရန္

SP အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

 ဗဟုသုတ | Posted by ႏွင္းအိခင္
SP (Special Power) ဆိုသည္မွာ ေနရပ္လိပ္စာ အတိအက်၊ ေျမတိုင္း ရပ္ ကြက္အမွတ္၊ ဧရိယာ အက်ယ္အဝန္း အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္ကို ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာန၊ စာရြက္ စာတမ္း မွတ္ပံုတင္ဌာနႏွင့္ ရံုးဌာန အသီးသီးမွာ တရားဝင္ ငွားရမ္း ရန္၊...
အေသးစိတ္ဖတ္ရန္

ပစၥည္းပုိ႔သမားဘ၀မွ တရုတ္ရဲ႕ တတိယ အခ်မ္းသာဆုံး ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္လာသူ ..!

 ဗဟုသုတ | Posted by ေရႊစင္ဝင္း
လက္ရွိ တရုတ္တြင္ အခ်မ္းသာဆုံး ပုဂၢဳိလ္မွာ အလီဘာလာသူေဌး ဂ်က္ မား ျဖစ္ၿပီး သူ႔ေနာက္မွ အိမ္ ျခံ ေျမ သူေဌး Wan Jianlin က လုိက္ေနပါ တယ္။ သူတုိ႔ေနာက္က ထပ္လုိက္ေနသူကေတာ့ Wan Wei ျဖစ္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ ရွယ္ယာေစ်းေတြ တရွိန္ထုိးျမင့္တက္ေနမႈေၾကာင့္ မၾကာခင္မွာ ေရွ႕က ႏွစ္ေ ယာက္ကုိ...
အေသးစိတ္ဖတ္ရန္

အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းဝယ္ျခင္းႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာ သိမွတ္ဖြယ္ရာ

 ဗဟုသုတ | Posted by ေအးျမတ္သူ
မိတ္ေဆြ၏ ေဆြးေႏြးခ်က္အရဆိုလွ်င္ ကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာ ရရွိၿပီးသူက ထပ္ဆင့္ကုိယ္ စားလွယ္လႊဲစာ ေပးျခင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ General Power of Attorney to General Power of Attorney (G.P to G.P) ? Special Power of Attorney to Special Power of Attorney (S.P to S.P) ျပဳ လုပ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာ...
အေသးစိတ္ဖတ္ရန္

အရင္းအႏွီးေငြ မ်ားမ်ားစားစား သိပ္မစုိက္ရဘဲ သင္ စလုပ္ႏိုင္မယ့္ ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား ၆ ခု...

 ဗဟုသုတ | Posted by ႏွင္းအိခင္
သင္လည္းပဲ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကို စလုပ္ဖို႔ အိမ္မက္ထားေကာင္းထားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေနရာမွာ အဲဒီအိပ္မက္ကုိ လက္ေတြ႕အေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖို႔အေရးမွာေတာ့ အခက္အခဲအတားအဆီးေတြက ေရွ႕မွာ အသင့္ေစာင့္ႀကိဳေနဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ဟာ...
အေသးစိတ္ဖတ္ရန္