ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား

ရွာေဖြရန္

NNW Construction

No.34,Hinthata Street,Sanchaung Township.

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Myanmar ပန္းတိုင္

No(179),75rd ,34×35rd,ChanayeTharzan Tsp,Mandalay,Myanmar.

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Mega Myanmar Surveillance

71 St , Bet 29 St & 30 St , Mandalay

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

All the Best

Hnin Wun Co..Ltd

601, Olympic Tower,Bo Aung Kyaw Street,Kyauktada T/S

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Youxi Weipeng Plastic Mold Co.,Ltd.

Star Light Company Limited

21 Mya Malar St. Industry Ward, Tharkaytha Township, Yangon, Myanmar

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

New comet

No.201,myanma gon yi housing, mingala taung nyunt town ship yangon

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Sein Yati San Construction

အမွတ္ ၃၄ ဥယ်ာဥ္လမ္း ျကည့္ျမင္တိုင္ျမို့နယ္။

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ၾကာပန္းသားေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ

မြန္ျပည္နယ္ သထံုျမိဳ႕

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္