ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား

ရွာေဖြရန္

Steel King Company Ltd

အမွတ္၂၉၆Bဧရာ၀ဏ္လမ္းမႀကီး

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

innlayhouse

Kg myat kyaw

အမွတ္ ၂၁၆ ၃၁လမ္း အထက္ဘေလာက္ ပန္းဘဲတန္း

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

MMM88Group

Shwe Lwin Soe Construction Co.,Ltd

အမွတ္(၂၈/ေအ)၊ မဟာသုခိတာလမ္း၊ အေရွ႕ႀကိဳ႕ကုန္း၊ အင္းစိန္ၿမိဳဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Resources Group Global Company Limited

Resources Group Global Company Limited

No.(36), Thein Phyu Road, Pazuntaung Township, Yangon, Myanmar

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Ngapali Beach Real Estate

KOMYCON

No.6005,Pyay Garden,Pyay Road,Sanchaung Township,Yangon.

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

INFINITY CONDOMINIUN

NO.25(A/8) Aye Yeik Thar 2nd Road.New University Avenue Road. Bahan, Yangon, Myanmar.

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Aung Tagon Construction Co.,Ltd

Aung Tagon Construction Co.,Ltd

No.48,3rd Floor, Corner of 118th Street & Satyone Road, Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon.

အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္