အိမ္ရာစီမံကိန္းႏွင့္ ကြန္ဒိုလမ္းညႊန္

ေနာက္လာမည့္ အိမ္ၿခံေျမ ပြဲစဥ္မ်ား

ရွာေဖြရန္

KANTHARYAR CENTRE

KANTHARYAR CENTRE

Kantharyar Centre သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ အဓိက အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာတြင္ တည္ရွိျပီး ကမာၻ႕အံ့ဖြယ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေရႊတိဂံုဘုရားႏွင့္ လွပတင့္တယ္ေသာ ကန္ေတာ္ၾကီး ဥယ်ာဥ္အနီး မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ျမိဳ႕နယ္၊ ဦးေအာင္ျမတ္လမ္းႏွင့္...

ၾကည့္ရန္

Paragon Residence

Paragon Residence

Paragon Residence သည္ ၊ အမွတ္ ( 2A ) ၊ ကမ္းနားလမ္း ၊ အလံုျမိဳ႕နယ္ တြင္ Resources Group Global Co,Ltd. ကတည္ေဆာက္လ်က္ရွိပါသည္။ ေရႊတိဂံုဘုရား ႏွင့္ River View မ်ားကို Paragon Residence တြင္ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ ခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ River ႏွင့္ကပ္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္လတ္ဆတ္ေသာ...

ၾကည့္ရန္

Royal Maung Bamar Residence

Royal Maung Bamar Residence

Royal Maung Bamar Residence သည္ အမွတ္ (၁၅/က)၊ ဓမၼာရံုလမ္း၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ တြင္ Nay Ga Bar Myanmar Construction Co.,Ltd မွ ေဆာက္လုပ္ထားပါသည္။ အင္းယားကန္၊ ျပည္လမ္းမတို႔ႏွင့္ ေပ (၁၀၀) ခန္႔သာ ေဝးေသာ ၊ ဓမၼာရံုလမ္းမေပၚရွိ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမတြင္ တည္ရွိၿပီး အင္းယားကန္ေ ရျပင္ မွ...

ၾကည့္ရန္

Atrium Condo (Yadanar Myaing Constructiion)

Atrium Condo (Yadanar Myaing Constructiion)

Atrium Condo ကို ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္း ႏွင့္ အထက္ပန္းဆိုးတန္းလမ္းေဒါင့္ တြင္ Ya Danar Myaing Constructiion Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထား ပါသည္။Atrium Condo သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အထင္ကရ ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ကန္ေတာ္ျကီးဥယ်ာဥ္/ေရႊဂုံဘုရား၊ တိရစ ၦာန္ဥယ်ာဥ္/ ရန္ကုန္ဘူတာျကီး၊ သမၼတရုပ္ရွင္ရုံ၊ City Mart...

ၾကည့္ရန္

Zay Ya Thu Kha Street Apartment

Zay Ya Thu Kha Street Apartment

                  Zay Ya Thu Kha Street Apartment ကို အမွတ္(၂၈-B)၊ ေဇယ်သုခလမ္း၊ မုန္႔ေတာင္ရပ္ကြက္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ ၂၇' x ၄၄' ( sqft) ၂၅ေပလမ္း အိမ္၏မ်က္ႏွာစာအေရွ႕ဘက္သို႔လွည့္ 1...

ၾကည့္ရန္

Upper Pazuntaung Street Apartment

Upper Pazuntaung Street Apartment

                      Upper Pazuntaung Street Apartment ကို အမွတ္(၁၅၆)၊ အထက္ပုစြန္ေတာင္လမ္း၊ ေတာင္လံုးျပန္ရပ္ကြက္၊ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 23' x...

ၾကည့္ရန္

Thuya 5st Apartment

Thuya 5st Apartment

                  Thuya 5st Apartment ကို အမွတ္ (၁၇၀)၊ သူရ (၅) လမ္း၊ (၉) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 22' x  54' အိမ္၏မ်က္ႏွာစာ အေနာက္ ဘက္သို႔လွည့္ ေရေမာ္တာ 1 HP...

ၾကည့္ရန္

Thu Mingalar Street Apartment

Thu Mingalar Street Apartment

                      Thu Mingalar Street Apartment ကို အမွတ္(၁၂၃၇)၊ သုမဂၤလာလမ္း၊ ၇ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 23' x 54' ၈၀ေပလမ္း အိမ္၏မ်က္ႏွာစာအေနာက္ဘက္လွည့္ 1 Master bedroom ႏွင့္...

ၾကည့္ရန္

Thu Dha Mar Street Apartment

Thu Dha Mar Street Apartment

                   Thu Dha Mar Street Apartment ကို အမွတ္(၃၈၇-၁/၂)၊ သုဓမၼာလမ္း၊ စရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 17' x 43' ၆၀ေပလမ္း အိမ္၏မ်က္ႏွာစာအေရွ႕ဘက္လွည့္ 2 Regular bedroom ေရေမာ္တာ 1 HP...

ၾကည့္ရန္

Thiri Nandar 28st Apartment

Thiri Nandar 28st Apartment

                   Thiri Nandar 28st Apartment ကို အမွတ္ (၂၅၅/က)၊ သီရိနႏၵာ (၂၈) လမ္း၊ (၁၃) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 13' x 54' Hall Type ေရေမာ္တာ 1 HP /ေရခ်ိဳးခန္းတြင္း Shower ႏွင့္...

ၾကည့္ရန္

Thi Ha Thu Street Apartment

Thi Ha Thu Street Apartment

                  Thi Ha Thu Street Apartment ကို အမွတ္ (၁၇၅)၊ သီဟသူလမ္း၊ ၁၁ ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 17' x 54' 1 Master bedroom ႏွင့္ 1 Regular bedroom ေရေမာ္တာ 1 HP /ေရခ်ိဳးခန္းတြင္း Shower ႏွင့္...

ၾကည့္ရန္

Thadar Street 540 Apartment

Thadar Street 540 Apartment

                   Thadar Street 540 Apartment ကို အမွတ္ (၅၄၀)၊ သဒၵါလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။    Facilities အခန္းအက်ယ္ 17' x  54' အိမ္၏မ်က္ႏွာ အေရွ႕   ဘက္သို႔လွည့္ 1 Master bedroom ႏွင့္ 1 Regular...

ၾကည့္ရန္

San Pya 1st (375) Apartment

San Pya 1st (375) Apartment

                   San Pya 1st (375) Apartment ကို အမွတ္(၃၇၅)၊ စံျပ(၁)လမ္း၊ ယမံုနာ(၂)ရပ္ကြက္၊ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Constructin Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 12.5' x 50' ၃၀ေပလမ္း အိမ္၏မ်က္ႏွာစာေတာင္ဘက္သို႔လွည့္ Hall Type ေရေမာ္တာ 1 HP...

ၾကည့္ရန္