ေနာက္လာမည့္ အိမ္ၿခံေျမ ပြဲစဥ္မ်ား

အိမ္ၿခံေျမ ပြဲစဥ္မ်ား

ရွာေဖြရန္

ေတာင္ႀကီးျမိဳ ႔တြင္ Taunggyi Business Center ဖြင့္ပြဲႏွင့္အတူ ထူးျခားခမ္းနားစြာ က်င္းပခဲ့ေသာ အိမ္ျခံေျမ ၊ ကား ႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္း အေရာင္းျပပြဲႀကီး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ငွါး ဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com ႏွင့္ Taunggyi Business Center တို႔မွ ၾကီးမွဴး၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁၊ ဧျပီလ ၁ ရက္ ႏွင့္ ၂ ရက္ေန႔ မ်ားတြင္ 1st Myanmar’s Smart Living Expo အိမ္ၿခံေျမ၊ ကားႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္း အေရာင္းျပပြဲႀကီး ကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕...
ၾကည့္ရန္

စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ က်ပ္ေငြ (၂.၅) ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၈ သန္း) ေက်ာ္ဖိုး ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ေသာ iGREEN အိမ္ရာအေရာင္းျပပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏နံပါတ္တစ္အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ငွါးဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာiMyanmarHouse.comမွၾကီးမွဴး၍၂၀၁၇ခုႏွစ္မတ္လ ၂၅၊ ၂၆ရက္မ်ားတြင္ iGREENDevelopment and Engineering အတြက္ အထူးအိမ္ရာအေရာင္းျပပြဲတစ္ရပ္ကိုစကၤာပူႏိုင္ငံ ပင္နီဆူလာပလာဇာ (ျမန္မာရပ္ကြက္)...
ၾကည့္ရန္

က်ပ္ေငြ (၁) ဘီလီယံေက်ာ္ဖိုး ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သည့္ iMyanmarHouse.com မွ က်င္းပခဲ့ေသာ တန္ဖိုးနည္းႏွင့္ တန္ဖိုးလတ္ အိမ္ရာအေရာင္းျပပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းဝယ္ငွား ဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com မွ ၾကီးမွဴး၍ မတ္လ ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ “တန္ဖိုးနည္းႏွင့္ တန္ဖိုးလတ္ အိမ္ရာအေရာင္းျပပြဲ” ကို အမွတ္ ၅၉၊ ပန္းလိႈင္လမ္း (ဟုမ္းလမ္း)၊ ၾကည္႕ျမင္တုိင္၊ ရန္ကုန္တြင္...
ၾကည့္ရန္

က်ပ္ေငြ (၄) ဘီလီယံနီးပါးဖိုး ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သည့္ Paragon Residence အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒို အထူးအိမ္ရာအေရာင္းျပပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ လူသံုးအမ်ားဆံုး အိမ္ၿခံေျမေရာင္းဝယ္ငွားဝဘ္ဆိုက္ ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com မွ ႀကီးမွဴး၍Resources Group Global ကုမၸဏီမွ ေဆာက္လုပ္ေသာ အလံုျမိဳ ႔နယ္၏ အျမင့္ဆံုးအေဆာက္အဦး Paragon Residence ရွိ ကြန္ဒိုအခန္းမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၁) ႏွင့္ (၁၂) ရက္ေန႔မ်ားတြင္...
ၾကည့္ရန္

က်ပ္ေငြ (၈) ဘီလီယံေက်ာ္ဖိုး ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ေသာ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ “ျမန္မာ့အႀကီးဆံုးအိမ္ျခံေျမ အေရာင္းျပပြဲႀကီး”

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ငွားဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmmarHouse.com မွၾကီးမွဴး၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ​ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ၊ ၂၆ ရက္ မ်ားတြင္ စကၤာပူႏိုင္ငံ ျမန္မာရပ္ကြက္ Peninsula Plaza အနီးရွိ Peninsula Excelsior Hotel တြင္ စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာ့အၾကီးဆံုး အိမ္ျခံေျမ...
ၾကည့္ရန္

က်ပ္ေငြ (၄.၃) ဘီလီယံေက်ာ္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ေသာ ရြိဳင္ရယ္ေမာင္ဗမာကြန္ဒို (Royal Maung Bamar Residence) ၏ အထူးအိမ္ရာအေရာင္းျပပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ လူသံုးအမ်ားဆံုး အိမ္ၿခံေျမေရာင္းဝယ္ငွားဝဘ္ဆိုက္ ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com မွ ႀကီးမွဴး၍ ေနကမၻာျမန္မာကုမၸဏီမွ ေဆာက္လုပ္ေသာ ရြိဳင္ရယ္ေမာင္ဗမာကြန္ဒို (Royal Maung Bamar Residence) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္းမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၂၁) ႏွင့္ (၂၂) ရက္ေန႔မ်ားတြင္...
ၾကည့္ရန္

က်ပ္ေငြ (၁၇) ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂.၆ မီလီယံ) ေက်ာ္ဖိုး ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔ရွိ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ အိမ္ျခံေျမအေရာင္းျပပြဲႀကီး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ငွါး ဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com မွ ၾကီးမွဴး၍ ျပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈ ရက္ မ်ားတြင္ (စတုတၳအၾကိမ္ေျမာက္) “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အၾကီးဆံုးအိမ္ျခံေျမ အေရာင္းျပပြဲၾကီး” ကို...
ၾကည့္ရန္

ကန္သာယာစင္တာ (Kantharyar Centre) ၏ အထူးအိမ္ရာအေရာင္းျပပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ လူသံုးအမ်ားဆံုး အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ငွားဝဘ္ဆိုဒ္ ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com မွ ၾကီးမႈး၍ AMCD ကုမၸဏီႏွင့္ AMSS ကုမၸဏီတို႔မွ ပူးေပါင္းေဆာက္လုပ္ေသာ ကန္သာယာစင္တာ (Kantharyar Centre) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္းမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔ရွိ...
ၾကည့္ရန္

ေငြေဆာင္ Lake View Villa အေရာင္းျပပြဲ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ လူသံုးအမ်ားဆံုး အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ငွားဝဘ္ဆိုဒ္ ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com မွ ၾကီးမႈး၍iGreen မွ ေငြေဆာင္ရွိLake View Villa အိမ္ရာမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၈ရက္ေန႔ႏွင့္ ၉ ရက္ေန႔ မ်ားတြင္ Myanmar Culture Valley ၌ အထူးအိမ္ရာအေရာင္းျပပြဲၾကီး ကို ေအာင္ျမင္စြာ...
ၾကည့္ရန္

Golden City ၏ မိုးရာသီ အထူးအိမ္ရာအေရာင္းျပပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ လူသံုးအမ်ားဆံုး အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ငွားဝဘ္ဆိုဒ္ ျဖစ္ေသာ iMyanmarHouse.com မွ ၾကီးမႈး၍ Golden City ကြန္ဒိုအခန္းမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၀၊ ၁၁ ရက္ေန႔ မ်ားတြင္ ရန္ကင္းရွိ Golden City Show Gallery ၌ အထူးအိမ္ရာအေရာင္းျပပြဲၾကီး ကို ေအာင္ျမင္စြာ...
ၾကည့္ရန္