တိုင်းလုံးကျော် အိမ်ခြံမြေ
(Tine Lone Kyaw Estate Company)

Greeting !
First I would like to say " Thank You So Much " And for giving me an opportunity to introduce our company.
Our Company Name is Tine: Lone: Kyaw . Our Company is a Real Estate Agent in Yangon, Myanmar .
Tine: Lone: Kyaw (Real Estate Services Agent ) is the place to begin your search for real estate.
Tine: Lone: Kyaw ( Real Estate Agent ) is a full service real estate solution .
* Welcome / Ready to help you Rent , Buy , Sell a home or Property.
* Informations Sharing and Real Estate Market Inform .
Thank You So Much !
Tine: Lone: Kyaw (Real Estate Services Agent)

လိပ်စာ

ပထမထပ် တိုက် ၁၃ ရွှေအုံးပင်အိမ်ရာ ၁ ရန်ကင်း

ဤကုမ္ပဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/tinelonekyaw
ဤကုမ္ပဏီ၏ Facebook Link => https://www.facebook.com/tinelonekyawproperty?mibextid=LQQJ4d

တင်ထားပြီးသော အရောင်းကြော်ငြာ အရေအတွက်

58

တင်ထားပြီးသော အငှါးကြော်ငြာ အရေအတွက်

2

တင်ထားပြီးသော စုစုပေါင်းကြော်ငြာ အရေအတွက်

60

အထူးပြုရာ တိုင်းဒေသကြီး / မြို့နယ်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ရန်ကင်း