ေဆြသဟာအိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္
(Swe Tha Har Real Estate)

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႔နယ္ရွိ
တိုက္ခန္း (သို႔) အိမ္ႃခံေျမ (သို႔) ေျမကြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို

- ဌားမလား ?
- ၀ယ္မလား ?
- ေရာင္းမလား ?

=>> 09455557895, 09455557896, 09954557895

Page =>> https://web.facebook.com/Swe-Tha-Har-334441086992409/

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/swe-tha-har-real-estate

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

17

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

9

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

26