ကြန္ဒို ေရာင္းရန္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္

၁၃၅၀ စတုရန္းေပ၊ ေရႊဂုဏ္သူကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)

 ၾကည့္ျမင္တိုင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,950 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
- ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဂုဏ္သူကြန္ဒို - အက်ယ္အ၀န္း (1350 Sqft) က်ယ္၀န္းသည္။ - မာစတာအိပ္ခနး္ (1) ခန္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခနး္ (2) ခန္း၊ မီးဖိုခနး္၊ ေရခ်ိဳးခနး္ (၂) ခန္း၊ အိမ္သာ (၂) ခန္း ပါ၀င္သည္။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၁၃၅၀ စတုရန္းေပ၊ ေရႊဂုဏ္သူကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏုိင္)

 ၾကည့္ျမင္တိုင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,000 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဂုဏ္သူကြန္ဒို ရဲတံခြန္တာ၀ါ Orange အနီး၊ ေအာက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္းမေပၚ ကာပါကင္ပါ၊လံုုျခံဳေရးေကာင္း၊ မာစတာအိပ္ခနး္ (1) ခနး္၊ ရိုးရိုးအိပ္ခနး္ (2) ခနး္၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

16 ေပ × 60 ေပ၊ ၈ လႊာ ကြန္ဒို

 ၾကည့္ျမင္တိုင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 680 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း အက်ယ္အ၀န္း (16×60) ေပက်ယ္၀န္းသည္။ (8) လႊာ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း (2) ခန္း၊ မီးဖိုခနး္၊ ေရခ်ိဳးခနး္၊ အိမ္သာ ပါ၀င္သည္။ တိုက္သစ္ ေရ၊ မီး အစံုပါ၀င္သည္။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၁၃၅၀ စတုရန္းေပ၊ ေရႊဂုဏ္သူကြန္ဒို (အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္)

 ၾကည့္ျမင္တိုင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,950 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
- ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဂုဏ္သူကြန္ဒို - အက်ယ္အ၀န္း (1350 Sqft) က်ယ္၀န္းသည္။ - မာစတာအိပ္ခနး္ (1) ခန္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခနး္ (2) ခန္း၊ မီးဖိုခနး္၊ ေရခ်ိဳးခနး္ (၂) ခန္း၊ အိမ္သာ (၂) ခန္း ပါ၀င္သည္။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရဲတံခြန္တာ၀ါတြင္ (2000sqft) အက ်ယ္ရွိေသာကြန္ဒိုအျမန္ေရာင္းမည္။

 ၾကည့္ျမင္တိုင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4,000 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ၾကည့္ျမင္႔တိုင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ (2000sqft) 1MBR,2BR,ေၾကြခင္း အျမန္ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေအာက္ၾကည့္ျမင္႔တိုင္တြင္ (25x35) အက ်ယ္ရွိေသာကြန္ဒိုအျမန္ေရာင္းမည္။

 ၾကည့္ျမင္တိုင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 900 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ၾကည့္ျမင့္တိုင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ (25x35) 2BR,လ ွ်ာထိုး အျမန္ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Mini condoေရာင္းမည္

 ၾကည့္ျမင္တိုင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 680 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
17x60ေပ ၆လႊာ လူမေနရေသးေသာတိုက္သစ္Lifeပါ မီးစက္ပါ နတ္စင္လမ္းမလမ္းသြယ္ ဗိုလ္ေစာဦးလမ္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရဲတံခြန္တာ၀ါတြင္(2000sqft)ရွိေသာကြန္ဒိုအျမန္ေရာင္းမည္။

 ၾကည့္ျမင္တိုင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4,000 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ၾကည့္ျမင့္တိုင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ (2000sqft) 1MBR,2BR,ေၾကြခင္း အျမန္ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေအာက္ၾကည့္ျမင္႔တိုင္ တြင္ (25x35) အက်ယ္ရွိေသာကြန္ဒိုအျမန္ေရာင္းမည္။

 ၾကည့္ျမင္တိုင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 900 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ (25x35) 2BR,လွွ ်ာထိုးခင္း အျမန္ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဟုမ္လမ္းအနီး ၆ထပ္ Mini-Condo တတုိက္လုံး ေရာင္း/ငွားရန္

 ၾကည့္ျမင္တိုင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10,000 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
(၂၅x၆၀)ေပ ဘုိးဘြားပုိင္ေျမေပၚတြင္ ေဆာက္ထားေသာ (၂၃x၅၄) ေပ ၆ထပ္ Mini-condo တစ္တိုက္လုံးေရာင္းမည္။ ပုိင္ရွင္အမည္ေပါက္ အရႈတ္အရွင္းကင္း။ ၁၇ ေပ ေအာက္ဆုံးထပ္ ႏွင့္ ၉ေပ အေပၚ၅ထပ္။ အေပၚထပ္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၂၅ေပ×၅၀ေပ၊ ၃ လႊာ ကြန္ဒိုအခန္း

 ၾကည့္ျမင္တိုင္ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,200 သိန္း (က်ပ္) |  ကြန္ဒို
ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဥယ်ာဥ္လမ္း အက်ယ္အ၀န္း (25'×50') က်ယ္၀န္းသည္။ 3F to 6F -1200ls , မာစတာအိပ္ခနး္ (1) ခနး္၊ မီးဖိုခနး္၊ ေရခ်ိဳးခနး္၊ အိမ္သာ ပါ၀င္သည္။ RC, ေအာက္တိုဘာကုန္စ 2018...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ သမုိင္း ၊ ရာဇဝင္မ်ားႏွင့္ျပည့္နက္ေနတဲ့ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုကုိျပပါဆုိရင္ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ လည္း တစ္ခုအပါဝင္ပင္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း အေနာက္ပုိင္းတြင္က်ေရာက္သည့္ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမဳိ႕နယ္ သည္ ေျမာက္ဘက္တြင္ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္ ၊ တြံ႕ေတးၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ အလုံၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၁ ခုရွိၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ၁၅ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၅ ေက်ာင္းရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ သမုိင္းေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ ဟုိယခင္ အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ ပထမစစ္ပြဲတြင္ နာမည္ႀကီးခဲ့ေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ အေၾကာင္းမွာ ၾကည့္ျမင္တုိင္တုိက္ပြဲ တြင္ ၿမဳိ႕ရုိးခံတပ္ အစီးအၾကပ္ ေကာင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ဖက္မွ ဒါဏ္ရာရ အေသအေပ်ာက္အလြန္မ်ား ခဲ့ေသာ သမုိင္းေၾကာင္းရွိခဲ့ဖူးသည္ ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စကားရဲ႕အဆုိအရ ၾကည့္ျမင္တုိင္သည္ Come and Die(Kem-men-dine) မွဆင္းသက္လာသည္ဟု ၿမဳိ႕ရုိးခံတပ္ေၾကာင့္ သမုိင္းတြင္ခဲ့သည့္ၿမဳိ႕ စာအုပ္တြင္ ဖတ္ရႈခဲ့ရဖူးသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ေရွးေဟာာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားအျဖစ္ထိန္းသိမ္းထားသည့္အေဆာက္အဦး အခ်ဳိ႕မ်ားျဖစ္တဲ့ ပန္းပင္ႀကီးလမ္းသြယ္ရွိ စလင္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၊ အေပၚၾကည့္ျမင္တုိင္လမ္းရွိ စိန္႔မုိက္ကယ္ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းအသင္း ႏွင့္ အုန္းပင္လမ္းသြယ္ရွိ အုန္းပင္တန္း စြန္နီဂ်မာဗလီ အစရွိသည့္ အေမြးနစ္ သမုိင္းဝင္အေဆာက္အဦးမ်ားတည္ရွိသည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ရာဇဝင္တြင္ခ့ဲေသာ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ျပ၏တုိးတက္လာမႈနဲ႔အတူ အမ်ားအျပားေျပာင္းလဲဲသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္ ။ လူတုိက္ခန္းမ်ား ၊ အထပ္ျမင့္ကြန္ဒုိမ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္ရာဝန္းမ်ားျဖင့္ ေခတ္မွီစည္ကားေျပာင္းလဲတုိးတက္ လာေသာ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။