အစီအစဥ္ :

ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ရိွေရာင္းရန္လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္သည္ အက်ယ္ ၈.၈၄ ကီလိုမီတာက်ယ္ဝန္းၿပီး စုစုေပါင္းရပ္ကြက္ ၂၂ ခုျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကင္း ၊ မရမ္းကုန္း ၊ စမ္းေခ်ာင္း ႏွင့္ ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ ပတ္လည္ဝန္းရံထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္လည္းျဖစ္ေပသည္ ။ ျမန္မာတို႔ အထြတ္အျမတ္ထားရာ ေလးဆူဓာတ္ပုံေစတီေတာ္ ေ႐ႊတိဂုံဘုရားနဲ႔အနီးကပ္ ဆုံးရွိသည့္ၿမိဳ႕နယ္ဟုလည္းဆိုႏိုင္သည္ ။ မူလတန္း ၊ အလယ္တန္း ၊ အထက္တန္းေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၂၁ ေက်ာင္းရွိသည့္ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ကိုလိုနီေခတ္ဦးကာလက ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္သည္ သစ္ပင္မ်ား ၊ ေတာင္ကုန္းမ်ားျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းၿပီးအလြန္စိမ္းလန္းေသာနယ္ေျမ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္ ။ ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ ၿမိဳ႕ျပတိုက္တာ အေဆာက္အဦးမ်ား ၊ တိုက္ခန္းမ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား ၊ ကြန္ဒိုမ်ား ၊ ႐ုံးခန္းဆိုင္ခန္းႏွင့္ ဂုံးေက်ာ္တံတားမ်ားျဖင့္ျပည့္နက္ေနၿပီး လူေနထူထပ္စည္ကားေသာၿမိဳ႕ျပ တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္ ။ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ ေ႐ႊေတာင္ၾကားရပ္ကြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လူခ်မ္းသာမ်ားေနထိုင္ေသာ ရပ္ကြက္ဟုပင္သတ္မွတ္ခံထားရၿပီး သိန္းေသာင္းခ်ီမက တန္ဖိုးျမင့္ေဈးႀကီးလြန္းေသာ လုံးခ်င္းအိမ္ေကာင္းႀကီးမ်ားစြာတည္ရွိေသာရပ္ကြက္ျဖစ္သည္ ။ ၿမိဳ႕နယ္၏ ေနာက္ထပ္အနီးဆုံး ဥယ်ာဥ္ႀကီးမွာ ကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္ပင္ျဖစ္ၿပီး ေနရာေကာင္းၿပီး ေနထိုင္ရန္အလြန္ေကာင္းေသာ ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ထို႔ျပင္က်န္မာေရးအတြက္ အမ်ိဳးသမီးစင္တာ ၊ SSC ေဆး႐ုံႀကီးဟာလည္းၿမိဳ႕နယ္၏ လူသိမ်ားထင္ရွားေသာ က်န္မာေရးစင္တာႀကီးမ်ားျဖစ္သည္ ။ ထင္ရွားေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္အထင္ကရမ်ားျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းသြယ္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျပတိုက္ ၊ ေ႐ႊဂုံတိုင္လမ္းမေပၚရွိ ေျခာက္ထပ္ႀကီးဘုရားႏွင့္ငါးထပ္ႀကီးဘုရား ၊ ကင္းဘဲလမ္းရွိ တိုင္းရင္းေဆး႐ုံ ၊ ဓမၼေဇာတိ တရားစခန္း ၊ ေဒၚခင္ၾကည္ေဆး႐ုံ(ယခုဗဟန္းအမ်ိဳးသမီးေဆး႐ုံ) တို႔တည္ရွိသည့္ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ ။