အစီအစဥ္ :


စစ္ကိုင္းျမိဳ႕နယ္ရိွေရာင္းရန္ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္မ်ား