အစီအစဥ္ :

တံတားဦးျမိဳ႕နယ္ရိွေရာင္းရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား