အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္

ျမရည္​နၵာ တန္​ဖုိးနည္​းအသင္...

 ခ်မ္းျမသာစည္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 265 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
​ေရမီးစုံပါသည္​။အသင္​့​ေနထုိင္​လုိ႕ရသည္​။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေထာင့္ကြက္ေျမကြက္၊ စလစ္မူရင္း၊ ေနရာေကာင္းအကြက္

 ခ်မ္းျမသာစည္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 559 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေနရာေကာင္းအကြက္ေကာင္း ေရာင္းပါရေစခင္ဗ်ာ ဝယ္ေရာင္းေတြအတြက္လည္းကြက္က်န္ခ်ေပးပါမယ္ စလစ္မူရင္း နဲ႔ပါ ေနရာေလးကေတာ့ ၅၉ လမ္းေမးတင္ ေသာ္ကလမ္းေထာင့္ပါ ေထာင့္ကြက္ျဖစ္တ့ဲ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ခ်မ္းျမသာစည္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 1,200 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ျမိဳ႕ သစ္ No.2436 RC ၃ ထပ္ ေပ ၂၀ - ၄၀ ( အေနာက္ဘက္လွည့္ ) ၅၆ လမ္း ဝန္းက်င္ သိပၸံ ေတာင္ဘက္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ခ်မ္းျမသာစည္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 3,000 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ျမိဳ႕ သစ္ No.2470 RC ၃ ထပ္ ေပ ၄၀ - ၆၀ ( ေတာင္ဘက္္လွည့္ ) ၅၇ လမ္း ဝန္းက်င္ / မေနာ္ ေတာင္ဘက္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ခ်မ္းျမသာစည္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 1,000 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ျမိဳ႕ သစ္ လမ္းမတင္ No.2464 နံကပ္ ၂ ထပ္ ေပ ၃၀ - ၄၀ ( အေနာက္ဘက္္လွည့္ ) ၅၈ လမ္း ဝန္းက်င္ / မေနာ္ ေတာင္ဘက္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ခ်မ္းျမသာစည္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 2,200 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ျမိဳ႕ သစ္ No.2462 RC ၂ ထပ္ ေပ ၄၀ - ၆၀ ( အေရွ႕ဘက္္လွည့္ ) ၅၉ လမ္း ဝန္းက်င္ / သိပၸံလမ္း ေတာင္ဘက္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ခ်မ္းျမသာစည္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 2,100 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ျမိဳ႕ သစ္ No.2461 RC ၁ ထပ္ ေပ ၄၀ - ၆၀ ( အေနာက္ဘက္္လွည့္ ) ၅၉ လမ္း ဝန္းက်င္ / သိပၸံလမ္း ေတာင္ဘက္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ခ်မ္းျမသာစည္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 350 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ျမိဳ႕သစ္ No.2449 RC ၂ ထပ္ ေပ ၂၀ - ၃၀ ( ေတာင္ဘက္္လွည့္ ) ၅၇ လမ္း ဝန္းက်င္ / မေနာ္ ေတာင္ဘက္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ခ်မ္းျမသာစည္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 2,200 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ျမိဳ႕ သစ္ No.2459 RC ၃ ထပ္ ေပ ၂၀ - ၆၀ ( ေျမာက္ဘက္္လွည့္ ) ၅၉ လမ္း ဝန္းက်င္ / သိပၸံလမ္း ေတာင္ဘက္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ခ်မ္းျမသာစည္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 800 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေအာင္ပင္လယ္ ျမိဳ႕ သစ္ No.2454 RC ၂ ထပ္ ေပ ၁၅ - ၄၀ ( အေရွ႕ဘက္္လွည့္ ) ၅၆ လမ္း ဝန္းက်င္ / သိပၸံ- မေနာ္ၾကား
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ခ်မ္းျမသာစည္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 650 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ျမိဳ႕ သစ္ No.2451 ထရံ ၂ ထပ္ ေပ ၂၀ - ၆၀ ( ေျမာက္ဘက္္လွည့္ ) ၅၆ လမ္း ဝန္းက်င္ / မေနာ္ ေျမာက္ဘက္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမဳိ႕နယ္

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမဳိ႕နယ္သည္ မႏၱေလးၿမဳိ႕၏ ေတာင္ဘက္တြင္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ အေနာက္ဖက္တြင္ ဧရာဝတီျမစ္ ၊ ေျမာက္ဖက္တြင္ မဟာေအာင္ေျမၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဖက္တြင္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားျဖင့္ ဝန္းရံလ်က္ရွိသည္ ။ မႏၱေလးၿမဳိ႕၏ ထင္ရွားေသာမဟာမုနိဘုရားႀကီးသည္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမဳိ႕နယ္တြင္တည္ရွိသည္ ။ အျခားထင္ရွားေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ မဟာမုနိဘုရားႀကီး ၊ ခ်မ္းျမသာစည္ေလဆိပ္ ၊ ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ေဆးရုံ ၊ ကန္းေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္ႏွင့္ သူနာျပဳတကၠသိုလ္တုိ႔ တည္ရွိသည္ ။ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္ အနည္းငယ္လွမ္းေသာခ်မ္းျမသာစည္သည္ လူေနထူထပ္မႈ အတင့္အသင့္ တည္ရွိသည္ ။ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ အျခားၿမိ႕နယ္မ်ားထက္စာလ်င္ သင့္ေတာ္ၿပီးေနထုိင္ရန္ေကာင္းမြန္သည္ ၿမဳိ႕နယ္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ ။