အစီအစဥ္ :

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

Pyay Garden For Rent

ထားဝယ္ | တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

  • 2
  • 3

$ 2,200 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ျမိတ္ျမိဳ႕2ထပ္တိုက္အိမ္ဌားရန္

ထားဝယ္ | တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 1
  • 0

2 သိန္း (က်ပ္)

ျမိတ္ျမိဳ႕2ထပ္တိုက္အိမ္ဌားရန္

ၿမိတ္ | တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 1
  • 0

2 သိန္း (က်ပ္)