အစီအစဥ္ :


တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ေစ်းဆိုင္ခန္းဌားမည္။ျမိတ္ျမိဳ႕ ျမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္10ေပ60ေပ1ထပ္အိမ္ဌားမည္။

ေစ်းဆိုင္ခန္းဌားမည္။ျမိတ္ျမိဳ႕ ျမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္10ေပ60ေပ1ထပ္အိမ္ဌားမည္။

ၿမိတ္|တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

1 သိန္း (က်ပ္)

၃ထပ္တိုက္အသစ္တလံုးငွါးရန္

၃ထပ္တိုက္အသစ္တလံုးငွါးရန္

ၿမိတ္|တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 2

$ 1,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

1ထပ္တိုက္အိမ္ဌားမည္။

1ထပ္တိုက္အိမ္ဌားမည္။

ၿမိတ္|တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 1

2 သိန္း (က်ပ္)

ထားဝယ္ ၿမိဳ ့ ေပၚ တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးရန္ရွိသည္

ထားဝယ္ ၿမိဳ ့ ေပၚ တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးရန္ရွိသည္

ထားဝယ္|တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 0

2.50 သိန္း (က်ပ္)

1ထပ္တိုပ္အိမ္ဌားမည္။

ၿမိတ္|တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 1

200,000 သိန္း (က်ပ္)

ေပ ၂၀ xေပ ၄၀ ၁ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္

ၿမိတ္|တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 1

2 သိန္း (က်ပ္)