အစီအစဥ္ :


ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ႕ 38×150 ႏွစ္ထပ္လံုးခ်င္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ႕ 38×150 ႏွစ္ထပ္လံုးခ်င္း

ေက်ာက္ျဖဴ|ရခိုင္ျပည္နယ္

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 2
  • 5

600,000 သိန္း (က်ပ္)

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

စစ္ေတြ|ရခိုင္ျပည္နယ္

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 1
  • 2

3 သိန္း (က်ပ္)

30ေပ×35ေပ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထိုင္နိုင္)

30ေပ×35ေပ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထိုင္နိုင္)

စစ္ေတြ|ရခိုင္ျပည္နယ္

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 4
  • 3

7.80 သိန္း (က်ပ္)

အိမ္ ငွားမည္

စစ္ေတြ|ရခိုင္ျပည္နယ္

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 1
  • 1

100 သိန္း (က်ပ္)

အိမ္ငွားမည္

စစ္ေတြ|ရခိုင္ျပည္နယ္

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 2
  • 3

450,000 သိန္း (က်ပ္)