အစီအစဥ္ :


မြန္ျပည္နယ္ရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ေျခံ

ေျခံ

ေမာ္လၿမိဳင္|မြန္ျပည္နယ္

တိုက္ခန္း

  • 0
  • 0

100,000 သိန္း (က်ပ္)

ငွားရန္ရွိသည္

ငွားရန္ရွိသည္

ေမာ္လၿမိဳင္|မြန္ျပည္နယ္

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

  • 0
  • 0

1.50 သိန္း (က်ပ္)

၁၀၀ေပ×၁၁၀ေပ၊ ၂ ထပ္လံုးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထိုင္နိုင္)

၁၀၀ေပ×၁၁၀ေပ၊ ၂ ထပ္လံုးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထိုင္နိုင္)

ေမာ္လၿမိဳင္|မြန္ျပည္နယ္

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 0
  • 0

40 သိန္း (က်ပ္)

ျခံ၀န္​းက်ယ္​လုံးခ်င္​းတိုက္​ ငွါးမည္​

ေမာ္လၿမိဳင္|မြန္ျပည္နယ္

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 1
  • 2

5 သိန္း (က်ပ္)