အိမ္ၿခံေျမ ငွါးရန္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 ခ်မ္းျမသာစည္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ျမိဳ႕ သစ္ No.2466 RC ၂ ထပ္ ေပ ၄၀ - ၆၀ ( အေနာက္ေျမာက္ဘက္္လွည့္ ) ၅၉ လမ္း ဝန္းက်င္ / သိပၸံလမ္း ေတာင္ဘက္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 ခ်မ္းျမသာစည္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
** ၈ သိန္း ** ျမိဳ႕သစ္ No.2435 RC ၂ ထပ္ ေပ ၄၀ - ၆၀ ( အေရွ႕ဘက္လွည့္ ) ၅၈ လမ္းဝန္းက်င္/ မေနာ္ - သိပၸံၾကား
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 ခ်မ္းျမသာစည္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 4.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ျမိဳ႕ သစ္ No. 2429 နံကပ္ ၁ ထပ္ ေပ ၄၀ - ၆၀ (အအေရွ႕ဘက္္လွည့္ ) မေနာ္ေတာင္ဘက္/၆၇ လမ္း ဝန္းက်င္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 ခ်မ္းျမသာစည္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 40 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
##ငွားမည္## ** သိန္း ၄၀ ** ျမိဳ႕ သစ္ No. 2428 RC ၄ ထပ္ခြဲ ေပ ၄၀ - ၆၀ (ေတာင္ဘက္္လွည့္ ) မေနာ္ေတာင္ဘက္/၆၇ လမ္း ဝန္းက်င္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 ခ်မ္းျမသာစည္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 12 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
** ၁၂ သိန္း ** ျမိဳ႕ သစ္ No.2380 RC ၂ ထပ္ ေပ ၄၀ - ၆၀ ( အေရွ႕ဘက္လွည့္ ) ၆၄ လမ္း ဝန္းက်င္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္။

 ခ်မ္းျမသာစည္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 5 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
new ocean အနီး No.2398 ထရံ ၁ ထပ္ ေပ ၄၀ - ၆၀ ( အေနာက္ဘက္္လွည့္ ) ေဘာလံုးကြင္းေတာင္ဘက္ ျမိဳ႕သစ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္တိုက္

 ခ်မ္းျမသာစည္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 7.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
##ငွားမည္## ** ၈ သိန္း** ျမို့ သစ္/ဆ No.2352 RC ၁ ထပ္ ေပ ၄၀ - ၆၀ ( အေရွ့ဘက္လွည့္ ) New ocean အနီး ျမု့ ိသစ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံံုးခ်င္းတိုက္

 ခ်မ္းျမသာစည္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
##ငွားမည္## ** ၁၅ သိန္း ** new ocean အနီး No.2371 RC ၃ ထပ္ခြဲ ေပ ၂၀ - ၆၀ ( ေတာင္ဘက္လွည့္ ) ၆၈ နွင့္ မေနာ္ လမ္း ဝန္းက်င္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံံုးခ်င္းတိုက္

 ခ်မ္းျမသာစည္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 13 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
##ငွားမည္## ** ၁၃ သိန္း ** new ocean အနီး No.2372 RC ၃ ထပ္ ေပ ၂၆ - ၄၀ ( ေတာင္ဘက္လွည့္ ) ၆၈ နွင့္ မေနာ္ လမ္း ဝန္းက်င္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္​းတိုက္​ငွားမည္​

 ခ်မ္းျမသာစည္ |  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
 5 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
58လမ္​း38လမ္​းအနီး​ေပ30​ေပ40Rc1ထပ္​တိုက္​ငွားမည္​ ​ေစ်းနႈန္​းပါးပါးညႇိနႈိင္​းရသည္​
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမဳိ႕နယ္

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမဳိ႕နယ္သည္ မႏၱေလးၿမဳိ႕၏ ေတာင္ဘက္တြင္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ အေနာက္ဖက္တြင္ ဧရာဝတီျမစ္ ၊ ေျမာက္ဖက္တြင္ မဟာေအာင္ေျမၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဖက္တြင္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားျဖင့္ ဝန္းရံလ်က္ရွိသည္ ။ မႏၱေလးၿမဳိ႕၏ ထင္ရွားေသာမဟာမုနိဘုရားႀကီးသည္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမဳိ႕နယ္တြင္တည္ရွိသည္ ။ အျခားထင္ရွားေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ မဟာမုနိဘုရားႀကီး ၊ ခ်မ္းျမသာစည္ေလဆိပ္ ၊ ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ေဆးရုံ ၊ ကန္းေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္ႏွင့္ သူနာျပဳတကၠသိုလ္တုိ႔ တည္ရွိသည္ ။ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္ အနည္းငယ္လွမ္းေသာခ်မ္းျမသာစည္သည္ လူေနထူထပ္မႈ အတင့္အသင့္ တည္ရွိသည္ ။ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ အျခားၿမိ႕နယ္မ်ားထက္စာလ်င္ သင့္ေတာ္ၿပီးေနထုိင္ရန္ေကာင္းမြန္သည္ ၿမဳိ႕နယ္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ ။