အစီအစဥ္ :


ကရင္ျပည္နယ္ရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

အျမန္ငွားလိုသည္

အျမန္ငွားလိုသည္

ျမဝတီ | ကရင္ျပည္နယ္

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

  • 0
  • 0

$ 60,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

အျမန္ငွားလိုသည္

အျမန္ငွားလိုသည္

ျမဝတီ | ကရင္ျပည္နယ္

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

  • 0
  • 0

$ 60,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

hpa an villa

hpa an villa

ဘားအံ | ကရင္ျပည္နယ္

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 4
  • 4

1 သိန္း (က်ပ္)

အျမန္ငွားလိုသည္

ျမဝတီ | ကရင္ျပည္နယ္

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

  • 0
  • 0

$ 7,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ဂိုေဒါင္ငွားမည္

ဘားအံ | ကရင္ျပည္နယ္

စက္မႈဇုန္

  • 0
  • 0

200 သိန္း (က်ပ္)