အစီအစဥ္ :


ကရင္ျပည္နယ္ရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

hpa an villa

hpa an villa

ဘားအံ|ကရင္ျပည္နယ္

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 4
  • 4

$ 1,400 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

(12 ဧက)အက ်ယ္၊ ျမ၀တီ၊ အာရွလမ္းမအနီး၊ ေျမကြက္၊ ငွားရန္ရွိ

(12 ဧက)အက ်ယ္၊ ျမ၀တီ၊ အာရွလမ္းမအနီး၊ ေျမကြက္၊ ငွားရန္ရွိ

ျမဝတီ|ကရင္ျပည္နယ္

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

  • 0
  • 0

60 သိန္း (က်ပ္)

hpa an villa

hpa an villa

ဘားအံ|ကရင္ျပည္နယ္

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 4
  • 4

$ 1,950 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ဂိုေဒါင္ငွားမည္

ဘားအံ|ကရင္ျပည္နယ္

စက္မႈဇုန္

  • 0
  • 0

200 သိန္း (က်ပ္)

ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္ဆိုင္ဖြင့္ရန္အဆင္ေျပမည့္ေနရာငွါးခ်င္ပါသည္။

ျမဝတီ|ကရင္ျပည္နယ္

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

  • 1
  • 1

0.50 သိန္း (က်ပ္)