အစီအစဥ္ :

ကရင္ျပည္နယ္ရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ငီါးမည်

ျမဝတီ | ကရင္ျပည္နယ္

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 3
  • 2

10 သိန္း (က်ပ္)

အျမန္ငွားလိုသည္

ျမဝတီ | ကရင္ျပည္နယ္

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

  • 0
  • 0

$ 60,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)