အစီအစဥ္ :


ကရင္ျပည္နယ္ရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

hpa an villa

hpa an villa

ဘားအံ|ကရင္ျပည္နယ္

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 4
  • 4

$ 1,400 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

(12 ဧက)အက ်ယ္၊ ျမ၀တီ၊ အာရွလမ္းမအနီး၊ ေျမကြက္၊ ငွားရန္ရွိ

(12 ဧက)အက ်ယ္၊ ျမ၀တီ၊ အာရွလမ္းမအနီး၊ ေျမကြက္၊ ငွားရန္ရွိ

ျမဝတီ|ကရင္ျပည္နယ္

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

  • 0
  • 0

60 သိန္း (က်ပ္)

ဂိုေဒါင္ငွားမည္

ဘားအံ|ကရင္ျပည္နယ္

စက္မႈဇုန္

  • 0
  • 0

200 သိန္း (က်ပ္)