အစီအစဥ္ :

ကချင်ပြည်နယ်ရှိငှါးရန်အိမ်ခြံမြေများ

ငွါးရန္

မြစ်ကြီးနား | ကချင်ပြည်နယ်

တိုက်ခန်း

  • 1
  • 1

6 သိန်း (ကျပ်)

ငွါးရန္

မြစ်ကြီးနား | ကချင်ပြည်နယ်

လုံးချင်းအိမ်

  • 4
  • 8

10 သိန်း (ကျပ်)

ငွါးမည္

မြစ်ကြီးနား | ကချင်ပြည်နယ်

လုံးချင်းအိမ်

  • 4
  • 3

30 သိန်း (ကျပ်)

ငွါးရန္

မြစ်ကြီးနား | ကချင်ပြည်နယ်

တိုက်ခန်း

  • 10
  • 10

18 သိန်း (ကျပ်)

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးရန္

မြစ်ကြီးနား | ကချင်ပြည်နယ်

လုံးချင်းအိမ်

  • 2
  • 2

2 သိန်း (ကျပ်)