အစီအစဥ္ :

ကချင်ပြည်နယ်ရှိငှါးရန်အိမ်ခြံမြေများ

ငွါးရန္

မြစ်ကြီးနား | ကချင်ပြည်နယ်

တိုက်ခန်း

 • 1
 • 1

6 သိန်း (ကျပ်)

ငွါးရန္

မြစ်ကြီးနား | ကချင်ပြည်နယ်

လုံးချင်းအိမ်

 • 4
 • 8

10 သိန်း (ကျပ်)

ငွါးမည္

မြစ်ကြီးနား | ကချင်ပြည်နယ်

လုံးချင်းအိမ်

 • 4
 • 3

30 သိန်း (ကျပ်)

ငွါးရန္

မြစ်ကြီးနား | ကချင်ပြည်နယ်

တိုက်ခန်း

 • 10
 • 10

18 သိန်း (ကျပ်)

လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးရန္

မြစ်ကြီးနား | ကချင်ပြည်နယ်

လုံးချင်းအိမ်

 • 2
 • 2

2 သိန်း (ကျပ်)

ငွါးရန္ / ေရာင္းရန္

မြစ်ကြီးနား | ကချင်ပြည်နယ်

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

 • 4
 • 4

1 သိန်း (ကျပ်)

ငွါးရန္

မြစ်ကြီးနား | ကချင်ပြည်နယ်

လုံးချင်းအိမ်

 • 2
 • 5

5 သိန်း (ကျပ်)

ငွါးရန္

မြစ်ကြီးနား | ကချင်ပြည်နယ်

တိုက်ခန်း

 • 1
 • 1

1 သိန်း (ကျပ်)

အသင့္ဖြင့္ရန္ စားေသာက္ဆိုင္ ဖြင့္ရန္ ရိွသည္။

မြစ်ကြီးနား | ကချင်ပြည်နယ်

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

 • 2
 • 6

10 သိန်း (ကျပ်)

လံုးခ်င္းအိမ္ငွါးရန္

မြစ်ကြီးနား | ကချင်ပြည်နယ်

လုံးချင်းအိမ်

 • 3
 • 8

10 သိန်း (ကျပ်)