အစီအစဥ္ :


ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ဆိုင္ခန္း ရံုးခန္း ဌားမည္

ဆိုင္ခန္း ရံုးခန္း ဌားမည္

ပဲခူး|ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 3
 • 0

20 သိန္း (က်ပ္)

ျပည္/ေရႊေတာင္တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ ငွားရန္

ျပည္/ေရႊေတာင္တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ ငွားရန္

ေရႊေတာင္|ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 2

2 သိန္း (က်ပ္)

ပဲခူးစက္မႈဇုန္ ဂိုေဒါင္

ပဲခူး|ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

362 သိန္း (က်ပ္)

(200000 sqft)အက ်ယ္၊ ပဲခူးစက္မွဳဇုန္၊ ဂိုေဒါင္၊ ငွားရန္ရွိ

(200000 sqft)အက ်ယ္၊ ပဲခူးစက္မွဳဇုန္၊ ဂိုေဒါင္၊ ငွားရန္ရွိ

ပဲခူး|ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

200 သိန္း (က်ပ္)

ပဲခူးစက္မႈဇုန္ ဂိုေဒါင္

ပဲခူး|ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

154 သိန္း (က်ပ္)

ဂိုေဒါင္ (120000Sqft) စက္မႈဇုန္ (315 KVA)

ပဲခူး|ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

$ 30,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ပဲခူးတြင္ ေျမႏွင့္ဂိုေဒါင္ငွားမည္။

ပဲခူး|ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

25 သိန္း (က်ပ္)

ဂိုေဒါင္ (120000Sqft) စက္မႈဇုန္ (315 KVA)

ပဲခူး|ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

$ 30,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ျခံႏွင္​့စား​ေသာက္​ဆိုင္​ငွါးမည္​ ​ေပ၄၅×​၁၄၅

ျခံႏွင္​့စား​ေသာက္​ဆိုင္​ငွါးမည္​ ​ေပ၄၅×​၁၄၅

ပဲခူး|ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 3
 • 3

40 သိန္း (က်ပ္)

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိင္ေဒသႀကီး ၇ ခုတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးသည္ ၃၉၄၀၂.၃ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၏ၿမဳိ႕ေတာ္မွာပဲခူးၿမဳိ႕ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရး ၿမဳိ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ႏွင့္အနီးကပ္ဆုံးတည္ရွိေသာ ၿမဳိ႕လည္းျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေတာင္ဖက္အလယ္ပုိင္းတြင္ တည္ရွိေသာပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ၊ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးတုိင္ႏွင့္နယ္နမိတ္ခ်င္းထိစပ္လ်က္ရွိသည္ ။ ပဲခူး ၊ ေတာင္ငူ ႏွင့္ ျပည္ၿမဳိ႕တုိ႔သည္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းအပူခ်ိန္ျမင့္ေသာေနရာေဒသမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ။ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းအဓိကခရုိင္ႀကီး ၄ ခုခြဲထားၿပီးစုစုေပါင္း ၂၈ ၿမဳိ႕နယ္ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္ ။ ပဲခူးတုိင္းေဒႀကီးအတြင္းရွိပဲခူးၿမဳိ႕နယ္ ၊ ျပည္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ငူၿမဳိ႕နယ္ မ်ားအျပင္ အျခားၿမဳိ႕နယ္ရွိအိမ္ၿခံေျမေရာင္းရန္ ၊ ဝယ္ရန္ ၊ ငွားရွိသည္ မ်ားကုိ imyanmarhouse.com တြင္ရွာေဖြၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္ ။