အစီအစဥ္ :

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှိငှါးရန်အိမ်ခြံမြေများ

အငှား

ပြည် | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

တိုက်ခန်း

  • 2
  • 2

5 သိန်း (ကျပ်)

ပဲခူးစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမေရာင္းရန္ရွိပါတယ္ရွင့္

ပဲခူး | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

  • 0
  • 0

1,700 သိန်း (ကျပ်)

ပဲခူးစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမ ေရာင္းရန္ ရွိသည္

ပဲခူး | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

စက်မှုဇုန်

  • 0
  • 0

1,700 သိန်း (ကျပ်)

RC လံုးခ်င္း တုိက္ငွားရန္

ပဲခူး | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

  • 1
  • 2

4 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်

RC လံုးခ်င္း တုိက္ငွားရန္

ပြည် | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

  • 1
  • 2

4 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိင္ေဒသႀကီး ၇ ခုတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးသည္ ၃၉၄၀၂.၃ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၏ၿမဳိ႕ေတာ္မွာပဲခူးၿမဳိ႕ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရး ၿမဳိ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ႏွင့္အနီးကပ္ဆုံးတည္ရွိေသာ ၿမဳိ႕လည္းျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေတာင္ဖက္အလယ္ပုိင္းတြင္ တည္ရွိေသာပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ၊ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးတုိင္ႏွင့္နယ္နမိတ္ခ်င္းထိစပ္လ်က္ရွိသည္ ။ ပဲခူး ၊ ေတာင္ငူ ႏွင့္ ျပည္ၿမဳိ႕တုိ႔သည္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းအပူခ်ိန္ျမင့္ေသာေနရာေဒသမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ။ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းအဓိကခရုိင္ႀကီး ၄ ခုခြဲထားၿပီးစုစုေပါင္း ၂၈ ၿမဳိ႕နယ္ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္ ။ ပဲခူးတုိင္းေဒႀကီးအတြင္းရွိပဲခူးၿမဳိ႕နယ္ ၊ ျပည္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ငူၿမဳိ႕နယ္ မ်ားအျပင္ အျခားၿမဳိ႕နယ္ရွိအိမ္ၿခံေျမေရာင္းရန္ ၊ ဝယ္ရန္ ၊ ငွားရွိသည္ မ်ားကုိ imyanmarhouse.com တြင္ရွာေဖြၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္ ။