ငွါးရန္ (Rendezvous ko latt Real Estate Com.,Ltd)

RL8-00760 , Kabar Aye Pagoda Road,Gadamar Road, Mayangone Township တြင္ ေျမကြက္ သီးသန္႔ ငွားရန္ရွိပါသည္။

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

50 သိန္း (က်ပ္)

RC9-002636,For Rent Condo,Anawrahta Road,Kyauktada TSPတြင့္Condo ဌားရန္ရွိသည္။

ေက်ာက္တံတား | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 0

78 သိန္း (က်ပ္)

RC9-002635,For Rent Condo,Anawrahta Road,Kyauktada TSPတြင့္Condo 1St +2nd Floor ဌားရန္ရွိသည္။

ေက်ာက္တံတား | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 4
 • 0

309 သိန္း (က်ပ္)

RL12-002462, For Rent Land, Laydaungkan Road, Thingangyun Tsp တြင္ ဂိုေဒါင္ပါ ေျမကြက္ ငွားရန္ရွိပါသည္။

သဃၤန္းကၽြန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

120 သိန္း (က်ပ္)

(RL 14-00828) , 7mile, Corner of Pyay Road and Inlay Yeik Thar Road, Mayangone Township

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

$ 25,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

RIZ2-002431, For Rent Industrial Land, Thilawar Local Zone, Kyauk Tan Tsp တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

ေက်ာက္တန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

$ 5,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

RL15-002290, For Sales, မင္းဓမၼလမ္းမေမးတင္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ငွားရန္ရွိသည္။

မရမ္းကုန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

$ 25,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)