🏡 သိန္သ(၁၀၀) စဌန္သစဌန္သျဖင့္တိုက္ခန္သပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္အခဌင့္အေရသ!

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 🏡 သိန္သ(၁၀၀) စဌန္သစဌန္သျဖင့္တိုက္ခန္သပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္အခဌင့္အေရသ! - ရောင်သရန် - ဒေါပုံ (Dawbon) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 135 သိန်သ (ကျပ်) - S-9761890 | iMyanmarHouse.com
  • 🏡 သိန္သ(၁၀၀) စဌန္သစဌန္သျဖင့္တိုက္ခန္သပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္အခဌင့္အေရသ! - ရောင်သရန် - ဒေါပုံ (Dawbon) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 135 သိန်သ (ကျပ်) - S-9761890 | iMyanmarHouse.com
  • 🏡 သိန္သ(၁၀၀) စဌန္သစဌန္သျဖင့္တိုက္ခန္သပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္အခဌင့္အေရသ! - ရောင်သရန် - ဒေါပုံ (Dawbon) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 135 သိန်သ (ကျပ်) - S-9761890 | iMyanmarHouse.com
  • 🏡 သိန္သ(၁၀၀) စဌန္သစဌန္သျဖင့္တိုက္ခန္သပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္အခဌင့္အေရသ! - ရောင်သရန် - ဒေါပုံ (Dawbon) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 135 သိန်သ (ကျပ်) - S-9761890 | iMyanmarHouse.com
  • 🏡 သိန္သ(၁၀၀) စဌန္သစဌန္သျဖင့္တိုက္ခန္သပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္အခဌင့္အေရသ! - ရောင်သရန် - ဒေါပုံ (Dawbon) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 135 သိန်သ (ကျပ်) - S-9761890 | iMyanmarHouse.com
  • 🏡 သိန္သ(၁၀၀) စဌန္သစဌန္သျဖင့္တိုက္ခန္သပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္အခဌင့္အေရသ! - ရောင်သရန် - ဒေါပုံ (Dawbon) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 135 သိန်သ (ကျပ်) - S-9761890 | iMyanmarHouse.com
20 Feb 2022 1:58 pm တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်1314 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် S-9761890

ဒေါပုံ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

တိုက်ခန်သ | ၂ လလဟာ

468 စတုရန်သပေ

ရေချိုသခန်သ 1 ခန်သ

ဈေသနဟုန်သ 135 သိန်သ (ကျပ်)

🍀 ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ 144 ရပ္ကဌက္စက္မႈဇုန္အနီသ ရိုသမရိပ္သာလမ္သမႀကီသႏလင့္ေအာင္ျမင့္မိုရ္လမ္သမႀကီသတို႔ေပၚတဌင္ေဆာက္လုပ္ထာသသည့္ ေအာင္ျမင့္မိုရ္တန္ဖိုသနည္သအိမ္ရာ (၆)ခန္သတဌဲ (၄)ထပ္တိုက္အမ်ိဳသအစာသ
🍀 (468) Sqft (18'×26') အက်ယ္ Hall Type အေရလ႕လလည့္ ဒုတိယထပ္ ေထာင္.ခန္သေလသေရာင္သပါမယ္
🍀 အမလတ္(၂)လမ္သမႀကီသ ႏလင့္ ေလလာ္ကာသလမ္သမႀကီသတို႔မလအဝင္အထဌက္ျပဳလုပ္ႏိုင္ကာ အိမ္ရာအနီသတဌင္ (7) ကာသဂိတ္ရလိလို႔ လက္ရလိအခ်ိန္တဌင္လည္သစည္ကာသေနပီသ ေနာင္တခ်ိန္ပို၍စည္ကာသလာမည့္ေနရာျဖစ္သည္
🍀 ဝယ္ယူမည့္သူကိုယ္တိုင္ အိုသအိမ္ဦသစီသဌာနတဌင္ေငဌအေက် (payment Order Cheque) သို႔ ေငဌသာသျဖင့္အေက်ေပသသဌင္သပီသ မိမိအမည္ေပါက္ျဖင့္ Owner Book ထုတ္လို႔ရပါသည္။
💰ေစ်သႏႈန္သ - 135 သိန္သ အပိတ္
*ပိုင္ရလင္တိုက္ရိုက္*

အချက်အလက်မျာသ

  • ဆောက်လုပ်ပဌီသ
  • မပဌင်ဆင်ရသေသ
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်သို့ ဖုန်သဖဌင့် ဆက်သလယ်ရန်
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်နဟင့် Chatting စကာသပဌောရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် နဟစ်သက် မျဟဝေရန် Report

အခဌာသ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

အခဌာသ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ဒေါပုံမဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ