သာကေတမြို့နယ် မြင်သော်တာအိမ်ယာ အိုးအိမ်တိုက်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အရောင်း

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • သာကေတမြို့နယ် မြင်သော်တာအိမ်ယာ အိုးအိမ်တိုက်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,400 သိန်း (ကျပ်) - S-13125884 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတမြို့နယ် မြင်သော်တာအိမ်ယာ အိုးအိမ်တိုက်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,400 သိန်း (ကျပ်) - S-13125884 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတမြို့နယ် မြင်သော်တာအိမ်ယာ အိုးအိမ်တိုက်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,400 သိန်း (ကျပ်) - S-13125884 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတမြို့နယ် မြင်သော်တာအိမ်ယာ အိုးအိမ်တိုက်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,400 သိန်း (ကျပ်) - S-13125884 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတမြို့နယ် မြင်သော်တာအိမ်ယာ အိုးအိမ်တိုက်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,400 သိန်း (ကျပ်) - S-13125884 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတမြို့နယ် မြင်သော်တာအိမ်ယာ အိုးအိမ်တိုက်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,400 သိန်း (ကျပ်) - S-13125884 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတမြို့နယ် မြင်သော်တာအိမ်ယာ အိုးအိမ်တိုက်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,400 သိန်း (ကျပ်) - S-13125884 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတမြို့နယ် မြင်သော်တာအိမ်ယာ အိုးအိမ်တိုက်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,400 သိန်း (ကျပ်) - S-13125884 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတမြို့နယ် မြင်သော်တာအိမ်ယာ အိုးအိမ်တိုက်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,400 သိန်း (ကျပ်) - S-13125884 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတမြို့နယ် မြင်သော်တာအိမ်ယာ အိုးအိမ်တိုက်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,400 သိန်း (ကျပ်) - S-13125884 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတမြို့နယ် မြင်သော်တာအိမ်ယာ အိုးအိမ်တိုက်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,400 သိန်း (ကျပ်) - S-13125884 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတမြို့နယ် မြင်သော်တာအိမ်ယာ အိုးအိမ်တိုက်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,400 သိန်း (ကျပ်) - S-13125884 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတမြို့နယ် မြင်သော်တာအိမ်ယာ အိုးအိမ်တိုက်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,400 သိန်း (ကျပ်) - S-13125884 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတမြို့နယ် မြင်သော်တာအိမ်ယာ အိုးအိမ်တိုက်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,400 သိန်း (ကျပ်) - S-13125884 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတမြို့နယ် မြင်သော်တာအိမ်ယာ အိုးအိမ်တိုက်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,400 သိန်း (ကျပ်) - S-13125884 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတမြို့နယ် မြင်သော်တာအိမ်ယာ အိုးအိမ်တိုက်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,400 သိန်း (ကျပ်) - S-13125884 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတမြို့နယ် မြင်သော်တာအိမ်ယာ အိုးအိမ်တိုက်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,400 သိန်း (ကျပ်) - S-13125884 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတမြို့နယ် မြင်သော်တာအိမ်ယာ အိုးအိမ်တိုက်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,400 သိန်း (ကျပ်) - S-13125884 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတမြို့နယ် မြင်သော်တာအိမ်ယာ အိုးအိမ်တိုက်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,400 သိန်း (ကျပ်) - S-13125884 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတမြို့နယ် မြင်သော်တာအိမ်ယာ အိုးအိမ်တိုက်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အရောင်း - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,400 သိန်း (ကျပ်) - S-13125884 | iMyanmarHouse.com
9 Jul 2024 4:04 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်565 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-13125884

သာကေတ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

1069 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 3 ခန်း

ဈေးနှုန်း 2,400 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် 

လိပ်စာ - သာကေတမြို့ နယ်၊ မြင်သော်တာအိမ်ယာ။ အိုးအိမ်တိုက်ခန်း။
တိုက်နှင့်အလွှာ - တိုက်အမှတ် (၅)။ တတိယထပ်။
အကျယ်အဝန်း - ၁၀၆၉ စတုရန်းပေ။

1 Master Bedroom and 2 Ordinary Bedroom အခန်း သုံးခန်းပါရှိပြီး

တစ်အိမ်လုံး အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အရောင်းနှင့် အတူ ပုံထဲရှိ Furniture ကိုလဲပေးမှာ
ဖြစ်တဲ့အတွက် အဆင်သင့် တက်နေရုံပါပဲ။

Aircon 2 လုံး တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
ဝင်းနဲ့ ခြံနဲ့ ဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ချရသလို ကားရပ်ဖို့ ကိုလဲ ပူစရာမလိုပါ။ ကိုယ်ပိုင် ကားပါကင်နေရာ ရှိပါမယ်။
သံပန်းလဲ တပ်ဆင်ထားပြီး ဖြစ်သလို အခန်းတိုင်းမှာ ပြတင်းပေါက်ရှိတဲ့ အတွက်လေဝင် လေထွက် ကောင်းပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပါတယ်။

ဈေးနှုန်း - 2400 သိန်း (ညှိနှိုင်းဈေးဖြင့် ရောင်းချပေးသွားမှာပါ)
💥ဘဏ်ချိတ် မရပါ။

☎️ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း နှင့် အီးမေလ်း
Thant Phuu Thit
Phone: 09 755 711 610

Ko Zayar
Phone: 09 781 077 775

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

သာကေတမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ