ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးသင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် စံပြစျေးအနီး ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက် ငမိုးရိပ်၆လမ်း ၊ အပိုင်း 2 ရှိ အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးသားတိုက်ခန်းအရောင်း 🔶

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးသင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် စံပြစျေးအနီး ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက် ငမိုးရိပ်၆လမ်း ၊ အပိုင်း 2 ရှိ အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးသားတိုက်ခန်းအရောင်း 🔶 - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 960 သိန်း (ကျပ်) - S-12977027 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးသင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် စံပြစျေးအနီး ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက် ငမိုးရိပ်၆လမ်း ၊ အပိုင်း 2 ရှိ အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးသားတိုက်ခန်းအရောင်း 🔶 - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 960 သိန်း (ကျပ်) - S-12977027 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးသင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် စံပြစျေးအနီး ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက် ငမိုးရိပ်၆လမ်း ၊ အပိုင်း 2 ရှိ အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးသားတိုက်ခန်းအရောင်း 🔶 - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 960 သိန်း (ကျပ်) - S-12977027 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးသင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် စံပြစျေးအနီး ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက် ငမိုးရိပ်၆လမ်း ၊ အပိုင်း 2 ရှိ အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးသားတိုက်ခန်းအရောင်း 🔶 - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 960 သိန်း (ကျပ်) - S-12977027 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးသင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် စံပြစျေးအနီး ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက် ငမိုးရိပ်၆လမ်း ၊ အပိုင်း 2 ရှိ အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးသားတိုက်ခန်းအရောင်း 🔶 - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 960 သိန်း (ကျပ်) - S-12977027 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးသင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် စံပြစျေးအနီး ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက် ငမိုးရိပ်၆လမ်း ၊ အပိုင်း 2 ရှိ အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးသားတိုက်ခန်းအရောင်း 🔶 - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 960 သိန်း (ကျပ်) - S-12977027 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးသင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် စံပြစျေးအနီး ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက် ငမိုးရိပ်၆လမ်း ၊ အပိုင်း 2 ရှိ အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးသားတိုက်ခန်းအရောင်း 🔶 - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 960 သိန်း (ကျပ်) - S-12977027 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးသင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် စံပြစျေးအနီး ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက် ငမိုးရိပ်၆လမ်း ၊ အပိုင်း 2 ရှိ အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးသားတိုက်ခန်းအရောင်း 🔶 - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 960 သိန်း (ကျပ်) - S-12977027 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးသင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် စံပြစျေးအနီး ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက် ငမိုးရိပ်၆လမ်း ၊ အပိုင်း 2 ရှိ အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးသားတိုက်ခန်းအရောင်း 🔶 - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 960 သိန်း (ကျပ်) - S-12977027 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးသင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် စံပြစျေးအနီး ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက် ငမိုးရိပ်၆လမ်း ၊ အပိုင်း 2 ရှိ အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးသားတိုက်ခန်းအရောင်း 🔶 - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 960 သိန်း (ကျပ်) - S-12977027 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးသင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် စံပြစျေးအနီး ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက် ငမိုးရိပ်၆လမ်း ၊ အပိုင်း 2 ရှိ အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးသားတိုက်ခန်းအရောင်း 🔶 - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 960 သိန်း (ကျပ်) - S-12977027 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးသင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် စံပြစျေးအနီး ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက် ငမိုးရိပ်၆လမ်း ၊ အပိုင်း 2 ရှိ အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးသားတိုက်ခန်းအရောင်း 🔶 - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 960 သိန်း (ကျပ်) - S-12977027 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးသင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် စံပြစျေးအနီး ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက် ငမိုးရိပ်၆လမ်း ၊ အပိုင်း 2 ရှိ အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးသားတိုက်ခန်းအရောင်း 🔶 - ရောင်းရန် - သင်္ဃန်းကျွန်း (Thingangyun) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 960 သိန်း (ကျပ်) - S-12977027 | iMyanmarHouse.com
7 Jun 2024 1:57 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်855 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-12977027

သင်္ဃန်းကျွန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တိုက်ခန်း | ၃ လွှာ

12 ပေ x 50 ပေ 600 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 1 ခန်း ရေချိုးခန်း 1 ခန်း

ဈေးနှုန်း 960 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်  ဘဏ်အရစ်ကျ

🔶ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည့်
🔶သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် စံပြစျေးအနီး ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက်ရှိတိုက်ခန်းအရောင်း
⛔️ငမိုးရိပ်၆လမ်း ၊ အပိုင်း၂
🔶စျေးနီး_ကားမှတ်တိုင်အနီး_မိန်းလမ်းမတည်ပေါက်

✅တတိယထပ် (၄လွှာ) (ပါကေးခင်း)
✅၁၂.၅'×၅၀' (အခန်း၁ခန်းဖွဲ့ပြီး)
✅ပျဥ်းကတိုးခင်းပြီး
✅ အခန်း၁ခန်းဖွဲ့ပြီး ၊
✅TV စင်ပါ ၊ နံရံကပ်နာရီပါ ၊
✅ဝရံတာဆန်းရှိတ်တပ်ဆင်ထားပါတယ်
✅မျက်နှာကျက်များမီးများအလှဆင်ထားပါတယ်
✅မီးဖိုခန်းကြွေပြားခင်းထား
✅BCC ကျပြီး ကိုယ်ပိုင်မီတာ
✅ကိုယ်ပိုင်ရေစက်
✅စာရွက်စာတမ်းအပြည့်အစုံပါ

✔️အရောင်းစျေးနှုန်း 💰 သိန်း960ညှိနှိုင်း(ဘဏ်ချိတ်ရ)

✔️အကျိုးဆောင်ခ2%အပြည့်ထုတ်ပါမည်
🟪ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်
📞09764552880
📞09766695245

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အိမ်ရာချေးငွေ တွက်ချက်ရန်

တွက်ချက်ရန်

ငွေပေးသွင်းမှု ပုံစံ
(Your Loan Payment)
လစဉ် ငွေပေးချေမှု 1,427,801
ချေးငွေ ပမာဏ 67,200,000
စုစုပေါင်း ပေးချေရမည့်ငွေ 85,668,060
အတိုးနှုန်း 10%
ချေးယူမည့် နှစ်ပမာဏ 5 years

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ