မိသားစုများတဲ့ မိတ်တွေတွေအတွက် လုံးချင်းအိမ်ကိုမှ ၂ထပ် RC လုံးချင်းအိမ်ကောင်းကိုရှာဖွေနေသူများအတွက် အခုပဲ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူလိုက်တော့နော်

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • မိသားစုများတဲ့ မိတ်တွေတွေအတွက် လုံးချင်းအိမ်ကိုမှ ၂ထပ် RC လုံးချင်းအိမ်ကောင်းကိုရှာဖွေနေသူများအတွက် အခုပဲ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူလိုက်တော့နော် - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12928084 | iMyanmarHouse.com
 • မိသားစုများတဲ့ မိတ်တွေတွေအတွက် လုံးချင်းအိမ်ကိုမှ ၂ထပ် RC လုံးချင်းအိမ်ကောင်းကိုရှာဖွေနေသူများအတွက် အခုပဲ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူလိုက်တော့နော် - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12928084 | iMyanmarHouse.com
 • မိသားစုများတဲ့ မိတ်တွေတွေအတွက် လုံးချင်းအိမ်ကိုမှ ၂ထပ် RC လုံးချင်းအိမ်ကောင်းကိုရှာဖွေနေသူများအတွက် အခုပဲ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူလိုက်တော့နော် - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12928084 | iMyanmarHouse.com
 • မိသားစုများတဲ့ မိတ်တွေတွေအတွက် လုံးချင်းအိမ်ကိုမှ ၂ထပ် RC လုံးချင်းအိမ်ကောင်းကိုရှာဖွေနေသူများအတွက် အခုပဲ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူလိုက်တော့နော် - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12928084 | iMyanmarHouse.com
 • မိသားစုများတဲ့ မိတ်တွေတွေအတွက် လုံးချင်းအိမ်ကိုမှ ၂ထပ် RC လုံးချင်းအိမ်ကောင်းကိုရှာဖွေနေသူများအတွက် အခုပဲ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူလိုက်တော့နော် - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12928084 | iMyanmarHouse.com
 • မိသားစုများတဲ့ မိတ်တွေတွေအတွက် လုံးချင်းအိမ်ကိုမှ ၂ထပ် RC လုံးချင်းအိမ်ကောင်းကိုရှာဖွေနေသူများအတွက် အခုပဲ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူလိုက်တော့နော် - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12928084 | iMyanmarHouse.com
 • မိသားစုများတဲ့ မိတ်တွေတွေအတွက် လုံးချင်းအိမ်ကိုမှ ၂ထပ် RC လုံးချင်းအိမ်ကောင်းကိုရှာဖွေနေသူများအတွက် အခုပဲ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူလိုက်တော့နော် - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12928084 | iMyanmarHouse.com
 • မိသားစုများတဲ့ မိတ်တွေတွေအတွက် လုံးချင်းအိမ်ကိုမှ ၂ထပ် RC လုံးချင်းအိမ်ကောင်းကိုရှာဖွေနေသူများအတွက် အခုပဲ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူလိုက်တော့နော် - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12928084 | iMyanmarHouse.com
 • မိသားစုများတဲ့ မိတ်တွေတွေအတွက် လုံးချင်းအိမ်ကိုမှ ၂ထပ် RC လုံးချင်းအိမ်ကောင်းကိုရှာဖွေနေသူများအတွက် အခုပဲ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူလိုက်တော့နော် - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12928084 | iMyanmarHouse.com
 • မိသားစုများတဲ့ မိတ်တွေတွေအတွက် လုံးချင်းအိမ်ကိုမှ ၂ထပ် RC လုံးချင်းအိမ်ကောင်းကိုရှာဖွေနေသူများအတွက် အခုပဲ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူလိုက်တော့နော် - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12928084 | iMyanmarHouse.com
 • မိသားစုများတဲ့ မိတ်တွေတွေအတွက် လုံးချင်းအိမ်ကိုမှ ၂ထပ် RC လုံးချင်းအိမ်ကောင်းကိုရှာဖွေနေသူများအတွက် အခုပဲ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူလိုက်တော့နော် - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12928084 | iMyanmarHouse.com
 • မိသားစုများတဲ့ မိတ်တွေတွေအတွက် လုံးချင်းအိမ်ကိုမှ ၂ထပ် RC လုံးချင်းအိမ်ကောင်းကိုရှာဖွေနေသူများအတွက် အခုပဲ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူလိုက်တော့နော် - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12928084 | iMyanmarHouse.com
 • မိသားစုများတဲ့ မိတ်တွေတွေအတွက် လုံးချင်းအိမ်ကိုမှ ၂ထပ် RC လုံးချင်းအိမ်ကောင်းကိုရှာဖွေနေသူများအတွက် အခုပဲ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူလိုက်တော့နော် - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12928084 | iMyanmarHouse.com
 • မိသားစုများတဲ့ မိတ်တွေတွေအတွက် လုံးချင်းအိမ်ကိုမှ ၂ထပ် RC လုံးချင်းအိမ်ကောင်းကိုရှာဖွေနေသူများအတွက် အခုပဲ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူလိုက်တော့နော် - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12928084 | iMyanmarHouse.com
 • မိသားစုများတဲ့ မိတ်တွေတွေအတွက် လုံးချင်းအိမ်ကိုမှ ၂ထပ် RC လုံးချင်းအိမ်ကောင်းကိုရှာဖွေနေသူများအတွက် အခုပဲ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူလိုက်တော့နော် - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12928084 | iMyanmarHouse.com
 • မိသားစုများတဲ့ မိတ်တွေတွေအတွက် လုံးချင်းအိမ်ကိုမှ ၂ထပ် RC လုံးချင်းအိမ်ကောင်းကိုရှာဖွေနေသူများအတွက် အခုပဲ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူလိုက်တော့နော် - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12928084 | iMyanmarHouse.com
27 May 2024 4:31 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်1437 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-12928084

သာကေတ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

49 ပေ x 60 ပေ 2940 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 3 ခန်း ရေချိုးခန်း 3 ခန်း

ဈေးနှုန်း 8,500 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် 

-အမှတ် (၁၁၀) ၊ အနော်မာ (၁) လမ်း(အရှေ့) ၊ (၁) ရပ်ကွက် ၊ သာကေတမြို့နယ်မှာ တည်ရှိပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်း တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာလေးဆိုရင်လည်းမမှားဖူးနော်

-(49'x60') ၂ထပ် RC လုံးချင်းအိမ် အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Capital Market ၊ ဈေး ၊ ကျောင်း ၊ ကားဂိတ်တို့နဲ့လည်းနီးပါတယ်နော်

-အိမ်အတွင်းမှာလည်း အောက်ထပ် Hall Type ၊ အပေါ်ထပ် အိမ်သာရေချိုးခန်းတွဲရက်အိပ်ခန်း (၃) ခန်း ၊ ဟောခန်းကျယ် (၂) ခန်း(ဘုရားခန်း ဧည့်ခန်း) ၊ မီးဖိုခန်း (၁)ခန်း ‌ပါတဲ့အပြင် မီတာ (၂) လုံး
ပါဝါမီတာ (၁) လုံး ၊ ရေပူရေအေးပါ ၊ Presher pump ပါ ၊ Air-cond 4 လုံး+ ၊ Stand 2လုံး ပါ စည်ပင်ရေ လိုင်းဟောင်းတလိုင်း +လိုင်းသစ်တလိုင်း + အဝီစိတွင်း တလိုင်း များ အပေါ်ခေါင်မိုး ကိုလည်း စလတ်လောင်းထားပါတယ်

-ပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့ကလည်း ဂရံအမည်ပေါက်ဖြစ်ပြီး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်ရောင်းတာမို့ အရှုပ်အရှင်းကင်းစိတ်ချရပါတယ်

-ရောင်းဈေးအနေနဲ့ကတော့ သိန်း( ၈၅၀၀) ညှိနှိုင်းဖြစ်ပြီး 09421025457 09778529767 ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းလို့ရပါတယ်

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

သာကေတမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ