ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး Downtown area မှာ luxury ဆန်ဆန်နေထိုင်ချင်သူတွေအတွက် Brilliance Mansion Luxury Condo ရှိဝယ်ယူရန်ရှားပါးတဲ့အခန်းလေးကျယ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး Downtown area မှာ luxury ဆန်ဆန်နေထိုင်ချင်သူတွေအတွက် Brilliance Mansion Luxury Condo ရှိဝယ်ယူရန်ရှားပါးတဲ့အခန်းလေးကျယ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12903209 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး Downtown area မှာ luxury ဆန်ဆန်နေထိုင်ချင်သူတွေအတွက် Brilliance Mansion Luxury Condo ရှိဝယ်ယူရန်ရှားပါးတဲ့အခန်းလေးကျယ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12903209 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး Downtown area မှာ luxury ဆန်ဆန်နေထိုင်ချင်သူတွေအတွက် Brilliance Mansion Luxury Condo ရှိဝယ်ယူရန်ရှားပါးတဲ့အခန်းလေးကျယ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12903209 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး Downtown area မှာ luxury ဆန်ဆန်နေထိုင်ချင်သူတွေအတွက် Brilliance Mansion Luxury Condo ရှိဝယ်ယူရန်ရှားပါးတဲ့အခန်းလေးကျယ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12903209 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး Downtown area မှာ luxury ဆန်ဆန်နေထိုင်ချင်သူတွေအတွက် Brilliance Mansion Luxury Condo ရှိဝယ်ယူရန်ရှားပါးတဲ့အခန်းလေးကျယ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12903209 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး Downtown area မှာ luxury ဆန်ဆန်နေထိုင်ချင်သူတွေအတွက် Brilliance Mansion Luxury Condo ရှိဝယ်ယူရန်ရှားပါးတဲ့အခန်းလေးကျယ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12903209 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး Downtown area မှာ luxury ဆန်ဆန်နေထိုင်ချင်သူတွေအတွက် Brilliance Mansion Luxury Condo ရှိဝယ်ယူရန်ရှားပါးတဲ့အခန်းလေးကျယ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12903209 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး Downtown area မှာ luxury ဆန်ဆန်နေထိုင်ချင်သူတွေအတွက် Brilliance Mansion Luxury Condo ရှိဝယ်ယူရန်ရှားပါးတဲ့အခန်းလေးကျယ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12903209 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး Downtown area မှာ luxury ဆန်ဆန်နေထိုင်ချင်သူတွေအတွက် Brilliance Mansion Luxury Condo ရှိဝယ်ယူရန်ရှားပါးတဲ့အခန်းလေးကျယ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12903209 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး Downtown area မှာ luxury ဆန်ဆန်နေထိုင်ချင်သူတွေအတွက် Brilliance Mansion Luxury Condo ရှိဝယ်ယူရန်ရှားပါးတဲ့အခန်းလေးကျယ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12903209 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး Downtown area မှာ luxury ဆန်ဆန်နေထိုင်ချင်သူတွေအတွက် Brilliance Mansion Luxury Condo ရှိဝယ်ယူရန်ရှားပါးတဲ့အခန်းလေးကျယ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12903209 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး Downtown area မှာ luxury ဆန်ဆန်နေထိုင်ချင်သူတွေအတွက် Brilliance Mansion Luxury Condo ရှိဝယ်ယူရန်ရှားပါးတဲ့အခန်းလေးကျယ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12903209 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး Downtown area မှာ luxury ဆန်ဆန်နေထိုင်ချင်သူတွေအတွက် Brilliance Mansion Luxury Condo ရှိဝယ်ယူရန်ရှားပါးတဲ့အခန်းလေးကျယ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12903209 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး Downtown area မှာ luxury ဆန်ဆန်နေထိုင်ချင်သူတွေအတွက် Brilliance Mansion Luxury Condo ရှိဝယ်ယူရန်ရှားပါးတဲ့အခန်းလေးကျယ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - လမ်းမတော် (Lanmadaw) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 12,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12903209 | iMyanmarHouse.com
21 May 2024 1:35 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်1340 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-12903209

လမ်းမတော် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ကွန်ဒို

1454 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 4 ခန်း ရေချိုးခန်း 3 ခန်း

ဈေးနှုန်း 12,000 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်  ဘဏ်အရစ်ကျ

🔸 ကွန်ဒိုလေးရဲ့တည်နေရာလေးကတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အချက်အချာအကျဆုံး နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆုံဆည်းရာဖြစ်တဲ့ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းပေါ်မှာ တည်ရှိတာဖြစ်ပြီး အနီးအနားမှာလည်း 𝗨𝗠𝗙𝗖𝗖𝗜၊ 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗠𝗮𝗹𝗹 𝗦𝘁.𝗝𝗼𝗵𝗻၊ တော်ဝင်စင်တာ၊ စိန်ဂေဟာ ၊ ဗဟိုစည်ဆေးရုံ ၊ ရွှေလမင်းဆေးရုံ ကျောင်း၊ဆေးရုံများအနီးတွင် တည်ရှိသော ဆိတ်ငြိမ်ပတ်ဝန်းကျင် သီးသန့်ကွန်ဒိုလေးဖြစ်တဲ့အတွက်သွားလာရလွယ်ကူပြီးအကောင်းဆုံးသော အဆင့်မြင့်ကွန်ဒိုမီနိယမ် ဝန်ဆောင်မှုများရရှိနိုင်မည့် Condo လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးဝယ်ယူသင့်တဲ့နေရာကောင်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။

🔸သံတမန်ရူံးတွေရှိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မို့ ဝယ်ယူထားပြီးရင်လည်းပြန်ဌားနိုင်မဲ့ဈေးကွက်လည်းခိုင်မာပြီး Project တခုလုံးမှာ အကျယ်ဆုံးရှားပါးအခန်းအမျိူးအစားဖြစ်ပြီးမိမိတိုက်ခန်းအတွင်းမှ Pool / Garden View ကိုပါမိသားစုနှင့်အတူခံစားကြည့်ရှုနိုင်မည့် Privacy ကောင်းတဲ့ High Floor ထောင့်ခန်းလေးဖြစ်တာကြောင့်အမြန်ဝယ်ယူထားမှစိတ်ချရမယ်နော်

🔸 ကွန်ဒိုအခန်းလေးရဲ့အကျယ်အဝန်းလေးကတော့ 1454 Sqft ကျယ်ဝန်းတဲ့ အတွက်ကြောင့်ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနဲ့မိသားစုနှင့်အတူစိတ်အေးချမ်းသာစွာ Luxury ဆန်ဆန်နေထိုင်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်လက်မလွှတ်သင့်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုဆိုရင်လဲမမှားပါဘူး

🔸ထို့အပြင်အခန်းဝယ်တာယူနဲ့ ကားပါကင် ပါ လက်ဆောင်ရမဲ့ အခွင့်အရေးလေးပဲဖြစ်ပြီး 24 နာရီလည်းမီးရရှိပါတယ်။

🔸 အခန်းအတွင်းမှာတော့
✅2 Master Bedroom
✅2 Single Bedroom
✅Big Common Toilet with Bath Tubတို့ ပါဝင်တဲ့ Fully Decorated, Fully Furnished အခန်းကိုမှ Refrigerator/ Washing Machine Home Appliances တွေ အကုန်ပါပြီးသား ဖြစ်လို့ အိတ်ဆွဲပြီးအသင့်တက်နေထိုင်လို့ရမဲ့ Luxury ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်ပြီးအခန်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။

🔸 Condo Facilities တွေကတော့
✅ပူအိုက်ခြင်း ကင်းဝေးပြီး သက်သောင့်သက်သာ အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ Generator တွေ ထားရှိပေးထားတဲ့ 24 နာရီ မီးပေးစနစ်
✅ မီးအန္တရာယ်မှ ကြိုတင်ကာကွယ်ပေးမယ့် မီးဘေးအချက်ပြစနစ်
✅ 24 နာရီ ရေပေးစနစ်နဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ရေသန့်စင်စနစ်
✅ 24 နာရီ လုံခြုံရေးစနစ်
✅ လေကောင်းလေသန့် ထွက်ရှုဖို့ စိမ်းလန်းစိုပြည် ကျယ်ဝန်းတဲ့ Garden
✅ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ Gym
✅ အားလပ်ချိန်မှာ စိတ်ပေါ့ပါးအောင် အပန်းဖြေဖို့ Swimming Pool တို့ ပါဝင်ပါတယ်။

🔸 အခုလိုအချက်အချာကျပြီး Facilities တွေပါဝင်တဲ့ Condo အခန်းကျယ် လေးရဲ့ဈေးနှုန်းလေးကတော့ သိန်း 12000 (ညှိနိုင်း) ဖြစ်ပြီး Bank Loan ရတဲ့အပြင် ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်ရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အရှုပ်အရှင်းကင်းကင်းနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချစွာဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။

🔸 အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အခုပဲဖုန်းလေးသာအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်လိုက်ပါနော် ။

🔸 Contact Phone - 09798909049 , 09885410512

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

  Brilliance Mansion Gracious Garden Condominium နှင့်ပတ်သတ်၍ အသေးစိတ်ကြည့်ရန် နှိပ်ပါ

                  Brilliance Mansion ကွန်ဒိုသည် မင်းရဲကျော်စွာလမ်း ၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်တွင် Singapore Yao Hua Group Co.,Ltd မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ထားသည်။ ရန်ကုန်မြို့၏အဓိက CBD ဧရိယာတွင် တည်ရှိနေသောကြောင့် ကောင်းမွန်သောလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အထောက်အပံ့များဖြင့် ပြီးပြည့်စုံသော...

အိမ်ရာချေးငွေ တွက်ချက်ရန်

တွက်ချက်ရန်

ငွေပေးသွင်းမှု ပုံစံ
(Your Loan Payment)
လစဉ် ငွေပေးချေမှု 17,847,518
ချေးငွေ ပမာဏ 840,000,000
စုစုပေါင်း ပေးချေရမည့်ငွေ 1,070,851,080
အတိုးနှုန်း 10%
ချေးယူမည့် နှစ်ပမာဏ 5 years

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

လမ်းမတော်မြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ