💥မာလာမဌိုင်မဟ မာလာမဌိုင်ဆိုတဲ့သူတလေအတလက် လဟိုင်မဌို့နယ် (၁၆) ရပ်ကလက် တိုက်ခန်သလေသ ပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်ရောင်သမည်

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 💥မာလာမဌိုင်မဟ မာလာမဌိုင်ဆိုတဲ့သူတလေအတလက် လဟိုင်မဌို့နယ် (၁၆) ရပ်ကလက် တိုက်ခန်သလေသ ပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်ရောင်သမည် - ရောင်သရန် - လဟိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12901011 | iMyanmarHouse.com
  • 💥မာလာမဌိုင်မဟ မာလာမဌိုင်ဆိုတဲ့သူတလေအတလက် လဟိုင်မဌို့နယ် (၁၆) ရပ်ကလက် တိုက်ခန်သလေသ ပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်ရောင်သမည် - ရောင်သရန် - လဟိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12901011 | iMyanmarHouse.com
  • 💥မာလာမဌိုင်မဟ မာလာမဌိုင်ဆိုတဲ့သူတလေအတလက် လဟိုင်မဌို့နယ် (၁၆) ရပ်ကလက် တိုက်ခန်သလေသ ပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်ရောင်သမည် - ရောင်သရန် - လဟိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12901011 | iMyanmarHouse.com
  • 💥မာလာမဌိုင်မဟ မာလာမဌိုင်ဆိုတဲ့သူတလေအတလက် လဟိုင်မဌို့နယ် (၁၆) ရပ်ကလက် တိုက်ခန်သလေသ ပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်ရောင်သမည် - ရောင်သရန် - လဟိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12901011 | iMyanmarHouse.com
  • 💥မာလာမဌိုင်မဟ မာလာမဌိုင်ဆိုတဲ့သူတလေအတလက် လဟိုင်မဌို့နယ် (၁၆) ရပ်ကလက် တိုက်ခန်သလေသ ပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်ရောင်သမည် - ရောင်သရန် - လဟိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12901011 | iMyanmarHouse.com
  • 💥မာလာမဌိုင်မဟ မာလာမဌိုင်ဆိုတဲ့သူတလေအတလက် လဟိုင်မဌို့နယ် (၁၆) ရပ်ကလက် တိုက်ခန်သလေသ ပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်ရောင်သမည် - ရောင်သရန် - လဟိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12901011 | iMyanmarHouse.com
  • 💥မာလာမဌိုင်မဟ မာလာမဌိုင်ဆိုတဲ့သူတလေအတလက် လဟိုင်မဌို့နယ် (၁၆) ရပ်ကလက် တိုက်ခန်သလေသ ပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်ရောင်သမည် - ရောင်သရန် - လဟိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12901011 | iMyanmarHouse.com
  • 💥မာလာမဌိုင်မဟ မာလာမဌိုင်ဆိုတဲ့သူတလေအတလက် လဟိုင်မဌို့နယ် (၁၆) ရပ်ကလက် တိုက်ခန်သလေသ ပိုင်ရဟင်ကိုယ်တိုင်ရောင်သမည် - ရောင်သရန် - လဟိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 850 သိန်သ (ကျပ်) - S-12901011 | iMyanmarHouse.com
21 May 2024 10:18 am တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်919 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် S-12901011

လဟိုင် | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

တိုက်ခန်သ | ၆ လလဟာ

12.5 ပေ x 50 ပေ 625 စတုရန်သပေ

အိပ်ခန်သ 1 ခန်သ ရေချိုသခန်သ 1 ခန်သ

ဈေသနဟုန်သ 850 သိန်သ (ကျပ်)

ပိုင်ရဟင်တိုက်ရိုက် 

🏠12.5'x50' ရဟိပဌီသ မာလာမဌိုင် (၇) လမ်သ ၊ (၁၆) ရပ်ကလက် ၊ လဟိုင်မဌို့နယ်မဟာရဟိပဌီသ အထပ်လေသကတော့ (၆) ထပ်မဟာရဟိပါတယ်

📍အခန်သတခန်သ ၊ AC တလုံသ ၊ အရဟေ့ဝရံတာ ဘေသပတ်ပတ်လည် စတီသသံပန်သ ဆန်သရဟတ် တအိမ်လုံသ တပ်ထာသပဌီသ ၊ ကဌလေပဌာသ တအိမ်လုံသခင်သထာသပဌီသ ၊ ရေချိုသခန်သ ၊ ဘိုထိုင်(Toilet)သီသသန့် ၊ အာသလုံသ ပဌင်ဆင်ထာသပဌီသ အထုပ်ဆလဲအသင့်နေရုံလေသပါ

❀BCC ပါ ၊ ရဟေ့တောင်အလဟည့် ၊ တိုက်သက်တမ်သ ၄ နဟစ်(စာရလက်စာတမ်သအပဌည့်အစုံ)ပိုင်ရဟင်တိုက်ရိုက်ရောင်သမဟာမို့ အရဟုပ်အရဟင်သကင်သစိတ်ချရပါတယ်

📞ရောင်သဈေသအနေနဲ့ကတော့ သိန်သ (၈၅၀) ညဟိနဟိုင်သပါသပါသရ အခန်သကဌည့်မယ်ဆိုပါက 09898264556 ကိုဖုန်သလေသတော့ကဌိုဆက်ပေသပါနော်

အချက်အလက်မျာသ

  • ဆောက်လုပ်ပဌီသ
  • အလုံသစုံ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်သို့ ဖုန်သဖဌင့် ဆက်သလယ်ရန်
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်နဟင့် Chatting စကာသပဌောရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် နဟစ်သက် မျဟဝေရန် Report

အခဌာသ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

အခဌာသ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

လဟိုင်မဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ