သာကေတ (၁၀)တောင်ရပ်ကွက် BCC လျှောက်ထားဆဲ တိုက်သစ်မှ အခုဝယ်အခုတက် အခန်းသစ်အခန်းလွတ် များရောင်းမည်

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • သာကေတ (၁၀)တောင်ရပ်ကွက် BCC လျှောက်ထားဆဲ တိုက်သစ်မှ အခုဝယ်အခုတက် အခန်းသစ်အခန်းလွတ် များရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 850 သိန်း (ကျပ်) - S-12881034 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတ (၁၀)တောင်ရပ်ကွက် BCC လျှောက်ထားဆဲ တိုက်သစ်မှ အခုဝယ်အခုတက် အခန်းသစ်အခန်းလွတ် များရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 850 သိန်း (ကျပ်) - S-12881034 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတ (၁၀)တောင်ရပ်ကွက် BCC လျှောက်ထားဆဲ တိုက်သစ်မှ အခုဝယ်အခုတက် အခန်းသစ်အခန်းလွတ် များရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 850 သိန်း (ကျပ်) - S-12881034 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတ (၁၀)တောင်ရပ်ကွက် BCC လျှောက်ထားဆဲ တိုက်သစ်မှ အခုဝယ်အခုတက် အခန်းသစ်အခန်းလွတ် များရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 850 သိန်း (ကျပ်) - S-12881034 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတ (၁၀)တောင်ရပ်ကွက် BCC လျှောက်ထားဆဲ တိုက်သစ်မှ အခုဝယ်အခုတက် အခန်းသစ်အခန်းလွတ် များရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 850 သိန်း (ကျပ်) - S-12881034 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတ (၁၀)တောင်ရပ်ကွက် BCC လျှောက်ထားဆဲ တိုက်သစ်မှ အခုဝယ်အခုတက် အခန်းသစ်အခန်းလွတ် များရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 850 သိန်း (ကျပ်) - S-12881034 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတ (၁၀)တောင်ရပ်ကွက် BCC လျှောက်ထားဆဲ တိုက်သစ်မှ အခုဝယ်အခုတက် အခန်းသစ်အခန်းလွတ် များရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 850 သိန်း (ကျပ်) - S-12881034 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတ (၁၀)တောင်ရပ်ကွက် BCC လျှောက်ထားဆဲ တိုက်သစ်မှ အခုဝယ်အခုတက် အခန်းသစ်အခန်းလွတ် များရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 850 သိန်း (ကျပ်) - S-12881034 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတ (၁၀)တောင်ရပ်ကွက် BCC လျှောက်ထားဆဲ တိုက်သစ်မှ အခုဝယ်အခုတက် အခန်းသစ်အခန်းလွတ် များရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 850 သိန်း (ကျပ်) - S-12881034 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတ (၁၀)တောင်ရပ်ကွက် BCC လျှောက်ထားဆဲ တိုက်သစ်မှ အခုဝယ်အခုတက် အခန်းသစ်အခန်းလွတ် များရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 850 သိန်း (ကျပ်) - S-12881034 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတ (၁၀)တောင်ရပ်ကွက် BCC လျှောက်ထားဆဲ တိုက်သစ်မှ အခုဝယ်အခုတက် အခန်းသစ်အခန်းလွတ် များရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 850 သိန်း (ကျပ်) - S-12881034 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတ (၁၀)တောင်ရပ်ကွက် BCC လျှောက်ထားဆဲ တိုက်သစ်မှ အခုဝယ်အခုတက် အခန်းသစ်အခန်းလွတ် များရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 850 သိန်း (ကျပ်) - S-12881034 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတ (၁၀)တောင်ရပ်ကွက် BCC လျှောက်ထားဆဲ တိုက်သစ်မှ အခုဝယ်အခုတက် အခန်းသစ်အခန်းလွတ် များရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 850 သိန်း (ကျပ်) - S-12881034 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတ (၁၀)တောင်ရပ်ကွက် BCC လျှောက်ထားဆဲ တိုက်သစ်မှ အခုဝယ်အခုတက် အခန်းသစ်အခန်းလွတ် များရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 850 သိန်း (ကျပ်) - S-12881034 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတ (၁၀)တောင်ရပ်ကွက် BCC လျှောက်ထားဆဲ တိုက်သစ်မှ အခုဝယ်အခုတက် အခန်းသစ်အခန်းလွတ် များရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 850 သိန်း (ကျပ်) - S-12881034 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတ (၁၀)တောင်ရပ်ကွက် BCC လျှောက်ထားဆဲ တိုက်သစ်မှ အခုဝယ်အခုတက် အခန်းသစ်အခန်းလွတ် များရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 850 သိန်း (ကျပ်) - S-12881034 | iMyanmarHouse.com
 • သာကေတ (၁၀)တောင်ရပ်ကွက် BCC လျှောက်ထားဆဲ တိုက်သစ်မှ အခုဝယ်အခုတက် အခန်းသစ်အခန်းလွတ် များရောင်းမည် - ရောင်းရန် - သာကေတ (Thaketa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 850 သိန်း (ကျပ်) - S-12881034 | iMyanmarHouse.com
16 May 2024 11:44 am တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်340 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-12881034

သာကေတ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တိုက်ခန်း

17 ပေ x 54 ပေ 918 စတုရန်းပေ

ဈေးနှုန်း 850 သိန်း (ကျပ်)

သာကေတ (၁၀/တောင်ရပ်ကွက်) တက်လမ်းအိမ်ယာအနီး
YPဆီဆိုင်အနီး ရတနာလမ်းမကြီးနှင့်ရှုခင်းသာလမ်းမကြီး
ဒဲ့ဆင်းလမ်း လူစည်ကားသော (ဓမ္မာရုံလမ်းမကျယ်)ကြီးပေါ်တွင် တည်ဆောက်နေသော(ပေ၄၀.ပေ၆၀)ရင်ကွဲတိုက်သစ်လေး မှ BCCလေျှာက်ထားဆဲ (၁၇ပေ.၅၄ပေ)အခန်းကျယ်လေးများရောင်းရန်ရှိပါသည်ခင်ဗျာ။
(လူမနေရသေးသော BCCလေျှာက်ထားဆဲ တိုက်သစ်မှ အခန်းသစ် အခန်းလွတ် အရောင်းခန်းလေးတွေမို့ အခုဝယ် အခုတက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။)
လူစည်ကားသော လမ်းမကျယ်ကြီးပေါ်မှာတည်ဆောက်နေတာမို့ အိမ်မှာနေရင်း ရုံးခန်း / သင်တန်းဖွင့်ချင်သူများအတွက်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာ။ လမ်းကျယ်လို့ကားပါကင်လည်းအဆင်ပြေ ဒေါင့်ကွက်မို့ ကားအဝင်အထွက်ပိုကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။
အခန်းစျေးလေးတွေကိုပုံမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။စျေးနီး ကျောင်းနီး ကားမှတ်တိုင်နီး လမ်းကျယ် လမ်းသန့် ရပ်ကွက်သန့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ရောင်းရန်ကျန်ရှိတ့ဲ အခန်းလေးတွေကတော့...
ပထမထပ်
(သိန်း၁၂၀၀) ခြေရင်းခန်း
(၅လွှာ)တမိုးအောက်
(သိန်း၈၅၀) ခြေရင်းခန်း
၆လွှာ (သိန်း၇၅၀)
(ဒေါင့်ခန်း)ခေါင်းရင်းခန်း
၆လွှာ (သိန်း၇၅၀) ခြေရင်းခန်း
09761037714/09425020457အကျိုးဆောင်။

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

Pyae Sone Hein Real Estate ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

သာကေတမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ