⚡လှိုင်သာယာ ပီမိုးနင်းလမ်းမကြီးဘေးက စီးပွားရေးလုပ်ရန် အလွန်သင့်တော်သော ဆိုင်ခန်းနှင့်အဆောင်ခန်းများပါ 2ထပ် အဆောက်အဦး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အရောင်း

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • ⚡လှိုင်သာယာ ပီမိုးနင်းလမ်းမကြီးဘေးက စီးပွားရေးလုပ်ရန် အလွန်သင့်တော်သော ဆိုင်ခန်းနှင့်အဆောင်ခန်းများပါ 2ထပ် အဆောက်အဦး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-12835774 | iMyanmarHouse.com
 • ⚡လှိုင်သာယာ ပီမိုးနင်းလမ်းမကြီးဘေးက စီးပွားရေးလုပ်ရန် အလွန်သင့်တော်သော ဆိုင်ခန်းနှင့်အဆောင်ခန်းများပါ 2ထပ် အဆောက်အဦး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-12835774 | iMyanmarHouse.com
 • ⚡လှိုင်သာယာ ပီမိုးနင်းလမ်းမကြီးဘေးက စီးပွားရေးလုပ်ရန် အလွန်သင့်တော်သော ဆိုင်ခန်းနှင့်အဆောင်ခန်းများပါ 2ထပ် အဆောက်အဦး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-12835774 | iMyanmarHouse.com
 • ⚡လှိုင်သာယာ ပီမိုးနင်းလမ်းမကြီးဘေးက စီးပွားရေးလုပ်ရန် အလွန်သင့်တော်သော ဆိုင်ခန်းနှင့်အဆောင်ခန်းများပါ 2ထပ် အဆောက်အဦး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-12835774 | iMyanmarHouse.com
 • ⚡လှိုင်သာယာ ပီမိုးနင်းလမ်းမကြီးဘေးက စီးပွားရေးလုပ်ရန် အလွန်သင့်တော်သော ဆိုင်ခန်းနှင့်အဆောင်ခန်းများပါ 2ထပ် အဆောက်အဦး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-12835774 | iMyanmarHouse.com
 • ⚡လှိုင်သာယာ ပီမိုးနင်းလမ်းမကြီးဘေးက စီးပွားရေးလုပ်ရန် အလွန်သင့်တော်သော ဆိုင်ခန်းနှင့်အဆောင်ခန်းများပါ 2ထပ် အဆောက်အဦး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-12835774 | iMyanmarHouse.com
 • ⚡လှိုင်သာယာ ပီမိုးနင်းလမ်းမကြီးဘေးက စီးပွားရေးလုပ်ရန် အလွန်သင့်တော်သော ဆိုင်ခန်းနှင့်အဆောင်ခန်းများပါ 2ထပ် အဆောက်အဦး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-12835774 | iMyanmarHouse.com
 • ⚡လှိုင်သာယာ ပီမိုးနင်းလမ်းမကြီးဘေးက စီးပွားရေးလုပ်ရန် အလွန်သင့်တော်သော ဆိုင်ခန်းနှင့်အဆောင်ခန်းများပါ 2ထပ် အဆောက်အဦး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-12835774 | iMyanmarHouse.com
 • ⚡လှိုင်သာယာ ပီမိုးနင်းလမ်းမကြီးဘေးက စီးပွားရေးလုပ်ရန် အလွန်သင့်တော်သော ဆိုင်ခန်းနှင့်အဆောင်ခန်းများပါ 2ထပ် အဆောက်အဦး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-12835774 | iMyanmarHouse.com
 • ⚡လှိုင်သာယာ ပီမိုးနင်းလမ်းမကြီးဘေးက စီးပွားရေးလုပ်ရန် အလွန်သင့်တော်သော ဆိုင်ခန်းနှင့်အဆောင်ခန်းများပါ 2ထပ် အဆောက်အဦး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-12835774 | iMyanmarHouse.com
 • ⚡လှိုင်သာယာ ပီမိုးနင်းလမ်းမကြီးဘေးက စီးပွားရေးလုပ်ရန် အလွန်သင့်တော်သော ဆိုင်ခန်းနှင့်အဆောင်ခန်းများပါ 2ထပ် အဆောက်အဦး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-12835774 | iMyanmarHouse.com
 • ⚡လှိုင်သာယာ ပီမိုးနင်းလမ်းမကြီးဘေးက စီးပွားရေးလုပ်ရန် အလွန်သင့်တော်သော ဆိုင်ခန်းနှင့်အဆောင်ခန်းများပါ 2ထပ် အဆောက်အဦး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-12835774 | iMyanmarHouse.com
 • ⚡လှိုင်သာယာ ပီမိုးနင်းလမ်းမကြီးဘေးက စီးပွားရေးလုပ်ရန် အလွန်သင့်တော်သော ဆိုင်ခန်းနှင့်အဆောင်ခန်းများပါ 2ထပ် အဆောက်အဦး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-12835774 | iMyanmarHouse.com
 • ⚡လှိုင်သာယာ ပီမိုးနင်းလမ်းမကြီးဘေးက စီးပွားရေးလုပ်ရန် အလွန်သင့်တော်သော ဆိုင်ခန်းနှင့်အဆောင်ခန်းများပါ 2ထပ် အဆောက်အဦး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,900 သိန်း (ကျပ်) - S-12835774 | iMyanmarHouse.com
6 May 2024 11:26 am တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်600 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-12835774

လှိုင်သာယာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင်

40 ပေ x 60 ပေ 2400 စတုရန်းပေ

ဈေးနှုန်း 8,900 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် 

✨တည်နေရာ -အမှတ် (၁)ရပ်ကွက်၊ ၁၃/၃၇၅ (၅)ထိပ် ၊ ပီမိုးနင်းလမ်းမကြီး၊ လှိုင်သာယာ။

✨အကျယ်အဝန်း - ပေ40*60 မြေကွက်ဖြစ်ပြီး အရှေ့၊အနောက်မြေပိုများပါရှိပါတယ်။
ပီမိုးနင်းလမ်းမကြီးဘက်တွင်ပေ60 မျက်နှာမူပြီး ဆိုင်ခန်းများဆောက်လုပ်ထားပါတယ်
အရှေ့တွင်မြေပိုရှိသေးတာမို့ ဆိုင်ခန်းဖွင့်မည့်သူများအတွက်လဲ အဆင်ပြေပါတယ်
2ထပ်အဆောက်အဦးဖြစ်ပြီး Steel Structure ဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားပါတယ် အခန်းအမြင့် (10)ပေခွဲရှိပြီး အခန်းများအားလုံးကို ကွန်ကရစ်အုတ်များဖြင့် စနစ်တကျကာရံဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ တစ်ခန်းချင်းစီမှာလဲ မီတာတစ်လုံးစီ တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်
လုံခြုံရေးအတွက် CCTV Camera များလဲ အဆောင်အတွင်း၊အပြင်တပ်ဆင်ထားပါတယ်
အခန်းစုစုပေါင်း (21)ခန်းရှိတဲ့အနက် 15ခန်းမှာ လူနေအဆောင်ခန်းများဖြစ်ပြီး ကျန်(6)ခန်းမှာ ဆိုင်ခန်းများဖွဲ့ထားပါတယ်

ယခုလက်ရှိ ဆိုင်ခန်း၊အဆောင်ခန်းများတွင် ငှားရမ်းထားသူအပြည့်ရှိပြီး လစဉ်ပျမ်းမျှ(25)သိန်းနီးပါး ဝင်ငွေရှိပါတယ်
4လက်မ အဝီစီတွင်းနဲ့ 2လက်မအဝီစိတွင်း နှစ်တွင်းရှိပြီးတော့ ရေစုပ်တင်ရန် မော်တာနှင့် compressor ပါရှိပြီး မိုးကြိုးလွဲပါတပ်ဆင်ထားပါတယ်

ပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့ကလဲ ဂရန်အမည်ပေါက်ဖြစ်ပြီး ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းချပေးမှာမို့ စိတ်ချလက်ချဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်
ရောင်းဈေး - သိန်း 8900(ညှိနှိုင်း)ဈေးဖြင့်ရောင်းချပေးမှာပါ
အသေးစိတ်စုံစမ်းလိုပါက
☎️ 09- 784374877,09-76 449 1913
+65 97578839 (Viber, WhatsApp)

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

လှိုင်သာယာမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ