🌺 မ​မျှော်လင့်ထားတဲ့ ​စျေး​လေးနဲ့ ကိုယ်တိုင်​နေမလား၊ ငှားစားမလား။ 🌺 ယုဇန C10 လမ်း ​စျေးနီး ကားဂိတ်နီး၊ 🌺 ကိုယ်တိုင်​​နေဖို့ ပြင်ထားတဲ့ ၅လွှာ​ရှယ်ပြင်​လေးကို 🌺 ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်​ရောင်း​မယ်​နော်

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • 🌺 မ​မျှော်လင့်ထားတဲ့ ​စျေး​လေးနဲ့ ကိုယ်တိုင်​နေမလား၊ ငှားစားမလား။
🌺 ယုဇန C10 လမ်း ​စျေးနီး ကားဂိတ်နီး၊
🌺 ကိုယ်တိုင်​​နေဖို့ ပြင်ထားတဲ့ ၅လွှာ​ရှယ်ပြင်​လေးကို
🌺 ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်​ရောင်း​မယ်​နော် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 295 သိန်း (ကျပ်) - S-12803558 | iMyanmarHouse.com
 • 🌺 မ​မျှော်လင့်ထားတဲ့ ​စျေး​လေးနဲ့ ကိုယ်တိုင်​နေမလား၊ ငှားစားမလား။
🌺 ယုဇန C10 လမ်း ​စျေးနီး ကားဂိတ်နီး၊
🌺 ကိုယ်တိုင်​​နေဖို့ ပြင်ထားတဲ့ ၅လွှာ​ရှယ်ပြင်​လေးကို
🌺 ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်​ရောင်း​မယ်​နော် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 295 သိန်း (ကျပ်) - S-12803558 | iMyanmarHouse.com
 • 🌺 မ​မျှော်လင့်ထားတဲ့ ​စျေး​လေးနဲ့ ကိုယ်တိုင်​နေမလား၊ ငှားစားမလား။
🌺 ယုဇန C10 လမ်း ​စျေးနီး ကားဂိတ်နီး၊
🌺 ကိုယ်တိုင်​​နေဖို့ ပြင်ထားတဲ့ ၅လွှာ​ရှယ်ပြင်​လေးကို
🌺 ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်​ရောင်း​မယ်​နော် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 295 သိန်း (ကျပ်) - S-12803558 | iMyanmarHouse.com
 • 🌺 မ​မျှော်လင့်ထားတဲ့ ​စျေး​လေးနဲ့ ကိုယ်တိုင်​နေမလား၊ ငှားစားမလား။
🌺 ယုဇန C10 လမ်း ​စျေးနီး ကားဂိတ်နီး၊
🌺 ကိုယ်တိုင်​​နေဖို့ ပြင်ထားတဲ့ ၅လွှာ​ရှယ်ပြင်​လေးကို
🌺 ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်​ရောင်း​မယ်​နော် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 295 သိန်း (ကျပ်) - S-12803558 | iMyanmarHouse.com
 • 🌺 မ​မျှော်လင့်ထားတဲ့ ​စျေး​လေးနဲ့ ကိုယ်တိုင်​နေမလား၊ ငှားစားမလား။
🌺 ယုဇန C10 လမ်း ​စျေးနီး ကားဂိတ်နီး၊
🌺 ကိုယ်တိုင်​​နေဖို့ ပြင်ထားတဲ့ ၅လွှာ​ရှယ်ပြင်​လေးကို
🌺 ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်​ရောင်း​မယ်​နော် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 295 သိန်း (ကျပ်) - S-12803558 | iMyanmarHouse.com
 • 🌺 မ​မျှော်လင့်ထားတဲ့ ​စျေး​လေးနဲ့ ကိုယ်တိုင်​နေမလား၊ ငှားစားမလား။
🌺 ယုဇန C10 လမ်း ​စျေးနီး ကားဂိတ်နီး၊
🌺 ကိုယ်တိုင်​​နေဖို့ ပြင်ထားတဲ့ ၅လွှာ​ရှယ်ပြင်​လေးကို
🌺 ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်​ရောင်း​မယ်​နော် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 295 သိန်း (ကျပ်) - S-12803558 | iMyanmarHouse.com
 • 🌺 မ​မျှော်လင့်ထားတဲ့ ​စျေး​လေးနဲ့ ကိုယ်တိုင်​နေမလား၊ ငှားစားမလား။
🌺 ယုဇန C10 လမ်း ​စျေးနီး ကားဂိတ်နီး၊
🌺 ကိုယ်တိုင်​​နေဖို့ ပြင်ထားတဲ့ ၅လွှာ​ရှယ်ပြင်​လေးကို
🌺 ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်​ရောင်း​မယ်​နော် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 295 သိန်း (ကျပ်) - S-12803558 | iMyanmarHouse.com
 • 🌺 မ​မျှော်လင့်ထားတဲ့ ​စျေး​လေးနဲ့ ကိုယ်တိုင်​နေမလား၊ ငှားစားမလား။
🌺 ယုဇန C10 လမ်း ​စျေးနီး ကားဂိတ်နီး၊
🌺 ကိုယ်တိုင်​​နေဖို့ ပြင်ထားတဲ့ ၅လွှာ​ရှယ်ပြင်​လေးကို
🌺 ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်​ရောင်း​မယ်​နော် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 295 သိန်း (ကျပ်) - S-12803558 | iMyanmarHouse.com
 • 🌺 မ​မျှော်လင့်ထားတဲ့ ​စျေး​လေးနဲ့ ကိုယ်တိုင်​နေမလား၊ ငှားစားမလား။
🌺 ယုဇန C10 လမ်း ​စျေးနီး ကားဂိတ်နီး၊
🌺 ကိုယ်တိုင်​​နေဖို့ ပြင်ထားတဲ့ ၅လွှာ​ရှယ်ပြင်​လေးကို
🌺 ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်​ရောင်း​မယ်​နော် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 295 သိန်း (ကျပ်) - S-12803558 | iMyanmarHouse.com
 • 🌺 မ​မျှော်လင့်ထားတဲ့ ​စျေး​လေးနဲ့ ကိုယ်တိုင်​နေမလား၊ ငှားစားမလား။
🌺 ယုဇန C10 လမ်း ​စျေးနီး ကားဂိတ်နီး၊
🌺 ကိုယ်တိုင်​​နေဖို့ ပြင်ထားတဲ့ ၅လွှာ​ရှယ်ပြင်​လေးကို
🌺 ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်​ရောင်း​မယ်​နော် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း (Dagon Myothit (Seikkan)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 295 သိန်း (ကျပ်) - S-12803558 | iMyanmarHouse.com
28 Apr 2024 9:53 am တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်482 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-12803558

ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တိုက်ခန်း | ၅ လွှာ

25 ပေ x 35 ပေ 875 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 3 ခန်း ရေချိုးခန်း 1 ခန်း

ဈေးနှုန်း 295 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် 

🌺 မ​မျှော်လင့်ထားတဲ့ ​စျေး​လေးနဲ့ ကိုယ်တိုင်​နေမလား၊ ငှားစားမလား။
🌺 ယုဇန C10 လမ်း ​စျေးနီး ကားဂိတ်နီး၊
🌺 ကိုယ်တိုင်​​နေဖို့ ပြင်ထားတဲ့ ၅လွှာ​ရှယ်ပြင်​လေးကို
🌺 ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် ​ရောင်း​ပေးပါမယ်ရှင့်။

👉 ​စျေးနှုံး​လေးက သိန်း ၂၉၅ အပိတ်
(အ၀ယ်တိုက်ရိုက်)
👉 အကျိုး​ဆောင်ပါလျှင် သိန်း ၃၀၀ ပါရှင့်။
👉 ၀ယ်ရောင်း​​ကောက်လို့ရတဲ့ ​​စျေး​လေး​နော်။

🌺 အခန်းမီးလိုင်းအားလုံး ​အသစ်ပြန်ဆွဲထား၊
🌺 ပြတင်း​ပေါက်၊ တံခါးမကြီး အပြည့် သံဗန်းတပ်၊
🌺 ဧည့်ခန်းပြတင်း​ပေါက်၊ ဘုရားခန်း ပြတင်း​ပေါက် အ​ရှေ့ထုတ် သံဗန်းတပ်ထား၊
​🌺 တစ်အိမ်လုံး ​ဆေးအသစ်သုတ်ထား၊
🌺 မီးဖိုခုံ ​ကြွေပြားကပ်၊
🌺 ​ရေအုတ်ကန် ကြမ်းခင်း ​ကြွေပြားကပ်၊
🌺 အ​​ပေါ်​ Fiber ​ရေစည်၊
​သော့ပိတ် ချုပ်တက် အသင့်​နေရုံ၊
ကိုယ်တိုင်​နေဖို့ ပြင်ထားပြီး၊
ဘာမှထပ်ထည့်စရာ မလိုတဲ့ လှပ​တဲ့ အခန်း​လေးက ပိုင်ရှင် အသစ်ကို ​စောင့်​နေပါတယ်​​နော်။

တိုက်ခန်းအကျယ်ပေ👉25x35
ဘုရားခန်း👉1ခန်း
အိပ်ခန်း👉2ခန်း
ရေချိုးခန်း👉1ခန်း
အိမ်သာ 👉1ခန်း အသင့်နေရုံလေးပါ​နော်။

☎ ဆက်သွယ်ရန် 09767944030

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 á€€á€źá€ąá€Źá€şá€„ဟဏပိုင်ရသင်သိုအ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 á€€á€źá€ąá€Źá€şá€„ဟဏပိုင်ရသင်နသင်အ Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ

အခြား ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ