ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့လမ်းဆုံနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘုရင်နောင်လမ်းဆုံ အနီးက BCC ကျပြီးစာရွက်စာတမ်းအစုံအလင်နှင့်ဘဏ်ချိတ်ပါရတဲ့ မြေညီ+ ထပ်ခိုး တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့လမ်းဆုံနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘုရင်နောင်လမ်းဆုံ အနီးက BCC ကျပြီးစာရွက်စာတမ်းအစုံအလင်နှင့်ဘဏ်ချိတ်ပါရတဲ့ မြေညီ+ ထပ်ခိုး တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12799686 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့လမ်းဆုံနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘုရင်နောင်လမ်းဆုံ အနီးက BCC ကျပြီးစာရွက်စာတမ်းအစုံအလင်နှင့်ဘဏ်ချိတ်ပါရတဲ့ မြေညီ+ ထပ်ခိုး တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12799686 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့လမ်းဆုံနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘုရင်နောင်လမ်းဆုံ အနီးက BCC ကျပြီးစာရွက်စာတမ်းအစုံအလင်နှင့်ဘဏ်ချိတ်ပါရတဲ့ မြေညီ+ ထပ်ခိုး တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12799686 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့လမ်းဆုံနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘုရင်နောင်လမ်းဆုံ အနီးက BCC ကျပြီးစာရွက်စာတမ်းအစုံအလင်နှင့်ဘဏ်ချိတ်ပါရတဲ့ မြေညီ+ ထပ်ခိုး တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12799686 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့လမ်းဆုံနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘုရင်နောင်လမ်းဆုံ အနီးက BCC ကျပြီးစာရွက်စာတမ်းအစုံအလင်နှင့်ဘဏ်ချိတ်ပါရတဲ့ မြေညီ+ ထပ်ခိုး တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12799686 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့လမ်းဆုံနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘုရင်နောင်လမ်းဆုံ အနီးက BCC ကျပြီးစာရွက်စာတမ်းအစုံအလင်နှင့်ဘဏ်ချိတ်ပါရတဲ့ မြေညီ+ ထပ်ခိုး တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12799686 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့လမ်းဆုံနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘုရင်နောင်လမ်းဆုံ အနီးက BCC ကျပြီးစာရွက်စာတမ်းအစုံအလင်နှင့်ဘဏ်ချိတ်ပါရတဲ့ မြေညီ+ ထပ်ခိုး တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12799686 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့လမ်းဆုံနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘုရင်နောင်လမ်းဆုံ အနီးက BCC ကျပြီးစာရွက်စာတမ်းအစုံအလင်နှင့်ဘဏ်ချိတ်ပါရတဲ့ မြေညီ+ ထပ်ခိုး တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12799686 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့လမ်းဆုံနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘုရင်နောင်လမ်းဆုံ အနီးက BCC ကျပြီးစာရွက်စာတမ်းအစုံအလင်နှင့်ဘဏ်ချိတ်ပါရတဲ့ မြေညီ+ ထပ်ခိုး တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12799686 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့လမ်းဆုံနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘုရင်နောင်လမ်းဆုံ အနီးက BCC ကျပြီးစာရွက်စာတမ်းအစုံအလင်နှင့်ဘဏ်ချိတ်ပါရတဲ့ မြေညီ+ ထပ်ခိုး တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12799686 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့လမ်းဆုံနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘုရင်နောင်လမ်းဆုံ အနီးက BCC ကျပြီးစာရွက်စာတမ်းအစုံအလင်နှင့်ဘဏ်ချိတ်ပါရတဲ့ မြေညီ+ ထပ်ခိုး တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12799686 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့လမ်းဆုံနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘုရင်နောင်လမ်းဆုံ အနီးက BCC ကျပြီးစာရွက်စာတမ်းအစုံအလင်နှင့်ဘဏ်ချိတ်ပါရတဲ့ မြေညီ+ ထပ်ခိုး တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12799686 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့လမ်းဆုံနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘုရင်နောင်လမ်းဆုံ အနီးက BCC ကျပြီးစာရွက်စာတမ်းအစုံအလင်နှင့်ဘဏ်ချိတ်ပါရတဲ့ မြေညီ+ ထပ်ခိုး တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12799686 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့လမ်းဆုံနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘုရင်နောင်လမ်းဆုံ အနီးက BCC ကျပြီးစာရွက်စာတမ်းအစုံအလင်နှင့်ဘဏ်ချိတ်ပါရတဲ့ မြေညီ+ ထပ်ခိုး တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12799686 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့လမ်းဆုံနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘုရင်နောင်လမ်းဆုံ အနီးက BCC ကျပြီးစာရွက်စာတမ်းအစုံအလင်နှင့်ဘဏ်ချိတ်ပါရတဲ့ မြေညီ+ ထပ်ခိုး တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12799686 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့လမ်းဆုံနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘုရင်နောင်လမ်းဆုံ အနီးက BCC ကျပြီးစာရွက်စာတမ်းအစုံအလင်နှင့်ဘဏ်ချိတ်ပါရတဲ့ မြေညီ+ ထပ်ခိုး တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12799686 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့လမ်းဆုံနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘုရင်နောင်လမ်းဆုံ အနီးက BCC ကျပြီးစာရွက်စာတမ်းအစုံအလင်နှင့်ဘဏ်ချိတ်ပါရတဲ့ မြေညီ+ ထပ်ခိုး တိုက်ခန်းလေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - အင်းစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,850 သိန်း (ကျပ်) - S-12799686 | iMyanmarHouse.com
26 Apr 2024 3:06 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်1531 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-12799686

အင်းစိန် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တိုက်ခန်း | မြေညီ + ထပ်ခိုး

18 ပေ x 55 ပေ 990 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 1 ခန်း ရေချိုးခန်း 2 ခန်း

ဈေးနှုန်း 2,850 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်  ဘဏ်အရစ်ကျ

🔸သွား​ရေးလာ​ရေးလွယ်ပြီး... ဘုရင့်​နောင်ပွဲရုံနဲ့နီးတဲ့ အင်းစိန်မြို့သစ်​စျေးအနီး....ကကြီးဘက်အခြမ်း- က( ) လမ်း .

👍👍👍. ရုံးခန်းဖွင့် / ဆိုင်ဖွင့် / သင်တန်းဖွင့်ဖို့အတွက် (သို့) ကိုယ်ပိုင်လုံးချင်း​လေးလို​နေချင်သူများအတွက်.. ​
👍👍👍Central International School နီး
👍👍👍G&G, One Stop Mart များ​ ၂မိစန် လမ်း​လျှောက် ခရီး၊ Bank များအနီး၊
ကားဂိတ်သို့ လမ်း​လျှောက်ရင် ဘုရင့်​နောင်လမ်းမကြီးသို့ ၁မိနစ်အတွင်း ​ခြေလျှင် လမ်း​လျှောက်ခရီး..

( ဈေး၊ကျောင်း၊ကားဂိတ်၊ ဘဏ်များ၊​ဆေးရုံ-အင်းစိန်/ပန်းလှိုင်)အလွန်နီး၊ Location အထူးကောင်းမွန်ပြီး သွားရေးလာရေးလွယ်ကူတဲ့နေရာကောင်းလေးနော်...

🕍 18ပေ55ပေ အခန်းကျယ်
🏤 မြေညီ+ ထပ်ခိုး ( Height 17')
💰 သိန်း 2850 (ညှိနှိုင်း ဖြစ်ပြီး စျေးနှုန်းအ​ပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည် )
ကားနှစ်စီးရပ်လို့ရ...​နောက်​ဖေး ​မြေပို 10 ပေအပါ ​လေးကို... Bank ချိတ်ရ / ​စျေးတန်တန်​​လေးနဲ့ရမယ်​နော်

🔸ခိုင်မာမှုများ
၁. ဂရံ​မြေ
၂. BCC ကျပြီး
၃. တိုက်သတ်တမ်း ၄နှစ်
၄. ဘဏ်ချိတ်ရခြင်း
၅.ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင်ရေမော်တာ

🔸အိမ်အတွင်းရှိ ​အောက်ပါ Furniture များပါ. ​နောက်​နေမဲ့ပိုင်ရှင် အသစ်အတွက်... အသစ်ချပ်ချွတ်နီးပါးပါး အဆင်သင့် လက်​ဆောင်ထား​ခဲ့​​ပေးဦးမှာပါ..
၁.ကျွန်းဘုရားစင်
၂. ကျွန်းဗီရိုကြီး
၃. မီးအားမြင့်စက်
၄. Pressure Pump
၅. ကျွန်းထမင်းစားပွဲ
၆.ဧည့်ခန်းကြိမ်ခုံ
၇.ရုံးစားပွဲ + ဆုံလည်ထိုင်ခုံ

🔸ပြင်ဆင်မှုများ
၁။ ဘုရားခန်း
၂။ အ​ပေါ်ထပ် master bedroom
၃။ ပြတင်းများအားလုံး အတွင်းသံပန်း တပ်ပြီး၊ Sun Shade ပတ်ပတ်လည် တပ်ဆင်ပြီး
၄။.မီးဖိုခန်း​ကြွေပြားခင်း / မီးဖိုခုံ​အောက်တံခါးများဆင်ထား
၅။.ထပ်ခိုးဘိုထိုင်၊ ​မြေညီ ဘိုထိုင်
၆။. ​​မြေညီရေချိုးခန်း အုတ်ကန်ဖွဲ့ထား(အ​ပေါ်​အောက် ​ရေကန် အပြည့် ဖြည့်ထားရင်-မိသားစု-5 ယောက်၂ပါတ် ​ရေ မတင်လည်းရတယ်​နော် 😊😊😊
၇။ အိမ်​ရှေ့ ကားပါကင်ကို ပရိုင်ဘိတ် ဆန်​ ဆန် ပန်ခြံ​လေး လည်း တပါတည်း ပါပြီးသားမို့...
တိုက်ခန်းလို့သာ ဆိုရ​ပေမဲ့ လုံးချင်း သီးသန့် privateပိုဆန်ပါတယ်​နော်..
၈။ ခြံနားပါးနီး​မြေကွက် အလွတ်နဲ့ ဂို​ထောင်​ငယ်လေး​တွေလည်း ရှိတာမို့..

🔸သင်တန်းပဲဖွင့်ဖွင့်၊ Gym ပဲ ဖွင့်ဖွင့် ၊ရုံးခန်းပဲဖွင့်ဖွင့် ကာပါကင် အတွက်ထည့်စိတ်ပူစရာကို မလို​တော့ပါဖူး

🔸BCC ကျပြီးစာရွက်စာတမ်းစုံပြီး ဘဏ်‌ချိတ်လဲ ရှိလို့ ဦးတဲ့သူ၊ထိုက်တဲ့သူတို့ ရကြပါ​စေ​နော်။

✍️ ( ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် မို့၊ ညှိနှိုင်းနိုင်ပါတယ် )


🔸ဆက်သွယ်ရန် 09775775585
🔸အကျိုး​ဆောင်များလည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အိမ်ရာချေးငွေ တွက်ချက်ရန်

တွက်ချက်ရန်

ငွေပေးသွင်းမှု ပုံစံ
(Your Loan Payment)
လစဉ် ငွေပေးချေမှု 4,238,785
ချေးငွေ ပမာဏ 199,500,000
စုစုပေါင်း ပေးချေရမည့်ငွေ 254,327,100
အတိုးနှုန်း 10%
ချေးယူမည့် နှစ်ပမာဏ 5 years

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

အင်းစိန်မြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ