🏠❤️စီးပွားရေးလေးလုပ်ဖို့ ဆိုင်ခန်းလေးလည်းဖွင့်ချင်တယ် မိသားစု နှစ်စု အဝေးကြီးလည်းမနေချင်ဖူး အိမ်လည်းခွဲနေချင်တယ်ဆိုသူများအတွက် ပြန်ပြင်ဆင်ပြီး တက်နေရုံ နဝဒေး အိမ်ယာထဲမှ အိမ်အရောင်း

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • 🏠❤️စီးပွားရေးလေးလုပ်ဖို့ ဆိုင်ခန်းလေးလည်းဖွင့်ချင်တယ် မိသားစု နှစ်စု အဝေးကြီးလည်းမနေချင်ဖူး အိမ်လည်းခွဲနေချင်တယ်ဆိုသူများအတွက် ပြန်ပြင်ဆင်ပြီး တက်နေရုံ နဝဒေး အိမ်ယာထဲမှ အိမ်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 13,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12684197 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠❤️စီးပွားရေးလေးလုပ်ဖို့ ဆိုင်ခန်းလေးလည်းဖွင့်ချင်တယ် မိသားစု နှစ်စု အဝေးကြီးလည်းမနေချင်ဖူး အိမ်လည်းခွဲနေချင်တယ်ဆိုသူများအတွက် ပြန်ပြင်ဆင်ပြီး တက်နေရုံ နဝဒေး အိမ်ယာထဲမှ အိမ်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 13,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12684197 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠❤️စီးပွားရေးလေးလုပ်ဖို့ ဆိုင်ခန်းလေးလည်းဖွင့်ချင်တယ် မိသားစု နှစ်စု အဝေးကြီးလည်းမနေချင်ဖူး အိမ်လည်းခွဲနေချင်တယ်ဆိုသူများအတွက် ပြန်ပြင်ဆင်ပြီး တက်နေရုံ နဝဒေး အိမ်ယာထဲမှ အိမ်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 13,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12684197 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠❤️စီးပွားရေးလေးလုပ်ဖို့ ဆိုင်ခန်းလေးလည်းဖွင့်ချင်တယ် မိသားစု နှစ်စု အဝေးကြီးလည်းမနေချင်ဖူး အိမ်လည်းခွဲနေချင်တယ်ဆိုသူများအတွက် ပြန်ပြင်ဆင်ပြီး တက်နေရုံ နဝဒေး အိမ်ယာထဲမှ အိမ်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 13,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12684197 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠❤️စီးပွားရေးလေးလုပ်ဖို့ ဆိုင်ခန်းလေးလည်းဖွင့်ချင်တယ် မိသားစု နှစ်စု အဝေးကြီးလည်းမနေချင်ဖူး အိမ်လည်းခွဲနေချင်တယ်ဆိုသူများအတွက် ပြန်ပြင်ဆင်ပြီး တက်နေရုံ နဝဒေး အိမ်ယာထဲမှ အိမ်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 13,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12684197 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠❤️စီးပွားရေးလေးလုပ်ဖို့ ဆိုင်ခန်းလေးလည်းဖွင့်ချင်တယ် မိသားစု နှစ်စု အဝေးကြီးလည်းမနေချင်ဖူး အိမ်လည်းခွဲနေချင်တယ်ဆိုသူများအတွက် ပြန်ပြင်ဆင်ပြီး တက်နေရုံ နဝဒေး အိမ်ယာထဲမှ အိမ်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 13,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12684197 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠❤️စီးပွားရေးလေးလုပ်ဖို့ ဆိုင်ခန်းလေးလည်းဖွင့်ချင်တယ် မိသားစု နှစ်စု အဝေးကြီးလည်းမနေချင်ဖူး အိမ်လည်းခွဲနေချင်တယ်ဆိုသူများအတွက် ပြန်ပြင်ဆင်ပြီး တက်နေရုံ နဝဒေး အိမ်ယာထဲမှ အိမ်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 13,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12684197 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠❤️စီးပွားရေးလေးလုပ်ဖို့ ဆိုင်ခန်းလေးလည်းဖွင့်ချင်တယ် မိသားစု နှစ်စု အဝေးကြီးလည်းမနေချင်ဖူး အိမ်လည်းခွဲနေချင်တယ်ဆိုသူများအတွက် ပြန်ပြင်ဆင်ပြီး တက်နေရုံ နဝဒေး အိမ်ယာထဲမှ အိမ်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 13,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12684197 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠❤️စီးပွားရေးလေးလုပ်ဖို့ ဆိုင်ခန်းလေးလည်းဖွင့်ချင်တယ် မိသားစု နှစ်စု အဝေးကြီးလည်းမနေချင်ဖူး အိမ်လည်းခွဲနေချင်တယ်ဆိုသူများအတွက် ပြန်ပြင်ဆင်ပြီး တက်နေရုံ နဝဒေး အိမ်ယာထဲမှ အိမ်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 13,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12684197 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠❤️စီးပွားရေးလေးလုပ်ဖို့ ဆိုင်ခန်းလေးလည်းဖွင့်ချင်တယ် မိသားစု နှစ်စု အဝေးကြီးလည်းမနေချင်ဖူး အိမ်လည်းခွဲနေချင်တယ်ဆိုသူများအတွက် ပြန်ပြင်ဆင်ပြီး တက်နေရုံ နဝဒေး အိမ်ယာထဲမှ အိမ်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 13,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12684197 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠❤️စီးပွားရေးလေးလုပ်ဖို့ ဆိုင်ခန်းလေးလည်းဖွင့်ချင်တယ် မိသားစု နှစ်စု အဝေးကြီးလည်းမနေချင်ဖူး အိမ်လည်းခွဲနေချင်တယ်ဆိုသူများအတွက် ပြန်ပြင်ဆင်ပြီး တက်နေရုံ နဝဒေး အိမ်ယာထဲမှ အိမ်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 13,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12684197 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠❤️စီးပွားရေးလေးလုပ်ဖို့ ဆိုင်ခန်းလေးလည်းဖွင့်ချင်တယ် မိသားစု နှစ်စု အဝေးကြီးလည်းမနေချင်ဖူး အိမ်လည်းခွဲနေချင်တယ်ဆိုသူများအတွက် ပြန်ပြင်ဆင်ပြီး တက်နေရုံ နဝဒေး အိမ်ယာထဲမှ အိမ်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 13,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12684197 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠❤️စီးပွားရေးလေးလုပ်ဖို့ ဆိုင်ခန်းလေးလည်းဖွင့်ချင်တယ် မိသားစု နှစ်စု အဝေးကြီးလည်းမနေချင်ဖူး အိမ်လည်းခွဲနေချင်တယ်ဆိုသူများအတွက် ပြန်ပြင်ဆင်ပြီး တက်နေရုံ နဝဒေး အိမ်ယာထဲမှ အိမ်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 13,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12684197 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠❤️စီးပွားရေးလေးလုပ်ဖို့ ဆိုင်ခန်းလေးလည်းဖွင့်ချင်တယ် မိသားစု နှစ်စု အဝေးကြီးလည်းမနေချင်ဖူး အိမ်လည်းခွဲနေချင်တယ်ဆိုသူများအတွက် ပြန်ပြင်ဆင်ပြီး တက်နေရုံ နဝဒေး အိမ်ယာထဲမှ အိမ်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 13,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12684197 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠❤️စီးပွားရေးလေးလုပ်ဖို့ ဆိုင်ခန်းလေးလည်းဖွင့်ချင်တယ် မိသားစု နှစ်စု အဝေးကြီးလည်းမနေချင်ဖူး အိမ်လည်းခွဲနေချင်တယ်ဆိုသူများအတွက် ပြန်ပြင်ဆင်ပြီး တက်နေရုံ နဝဒေး အိမ်ယာထဲမှ အိမ်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 13,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12684197 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠❤️စီးပွားရေးလေးလုပ်ဖို့ ဆိုင်ခန်းလေးလည်းဖွင့်ချင်တယ် မိသားစု နှစ်စု အဝေးကြီးလည်းမနေချင်ဖူး အိမ်လည်းခွဲနေချင်တယ်ဆိုသူများအတွက် ပြန်ပြင်ဆင်ပြီး တက်နေရုံ နဝဒေး အိမ်ယာထဲမှ အိမ်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 13,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12684197 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠❤️စီးပွားရေးလေးလုပ်ဖို့ ဆိုင်ခန်းလေးလည်းဖွင့်ချင်တယ် မိသားစု နှစ်စု အဝေးကြီးလည်းမနေချင်ဖူး အိမ်လည်းခွဲနေချင်တယ်ဆိုသူများအတွက် ပြန်ပြင်ဆင်ပြီး တက်နေရုံ နဝဒေး အိမ်ယာထဲမှ အိမ်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 13,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12684197 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠❤️စီးပွားရေးလေးလုပ်ဖို့ ဆိုင်ခန်းလေးလည်းဖွင့်ချင်တယ် မိသားစု နှစ်စု အဝေးကြီးလည်းမနေချင်ဖူး အိမ်လည်းခွဲနေချင်တယ်ဆိုသူများအတွက် ပြန်ပြင်ဆင်ပြီး တက်နေရုံ နဝဒေး အိမ်ယာထဲမှ အိမ်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 13,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12684197 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠❤️စီးပွားရေးလေးလုပ်ဖို့ ဆိုင်ခန်းလေးလည်းဖွင့်ချင်တယ် မိသားစု နှစ်စု အဝေးကြီးလည်းမနေချင်ဖူး အိမ်လည်းခွဲနေချင်တယ်ဆိုသူများအတွက် ပြန်ပြင်ဆင်ပြီး တက်နေရုံ နဝဒေး အိမ်ယာထဲမှ အိမ်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 13,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12684197 | iMyanmarHouse.com
 • 🏠❤️စီးပွားရေးလေးလုပ်ဖို့ ဆိုင်ခန်းလေးလည်းဖွင့်ချင်တယ် မိသားစု နှစ်စု အဝေးကြီးလည်းမနေချင်ဖူး အိမ်လည်းခွဲနေချင်တယ်ဆိုသူများအတွက် ပြန်ပြင်ဆင်ပြီး တက်နေရုံ နဝဒေး အိမ်ယာထဲမှ အိမ်အရောင်း - ရောင်းရန် - လှိုင်သာယာ (Hlaingtharya) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 13,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12684197 | iMyanmarHouse.com
22 Mar 2024 4:03 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်801 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-12684197

လှိုင်သာယာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

55 ပေ x 70 ပေ 3850 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 6 ခန်း ရေချိုးခန်း 2 ခန်း

ဈေးနှုန်း 13,000 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် 

-☘︎လှိုင်သာယာမြို့နယ် ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းမကြီးတွင် တည်ရှိသော အလွန်ပင် လူကြိုက်များသည့် အိမ်အမှတ် -(၂၄/၆) ထောင့်ကွက် ၊ စစ်ကိုင်းလမ်း ၊ နဝဒေးအိမ်ယာမှ ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက် design များဖြင့် အိမ်(၂)လုံးတစ်ဆက်တည်းဆောက်လုပ်ထားတဲ့ အိမ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်

-☘︎ခြံအကျယ် (55'x70') အိမ်အကျယ် (၁) (35'x40') ၊ (၂) (20'x40') ရှိပြီး နှစ်အိမ်လုံးက လုံးချင်း၂ထပ်တိုက် RC အမျိုးအစားလေးဖြစ်ပါတယ်

-☘︎စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်လည်း မိသားစုနေထိုင်ရန် အတွက် လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်နှင့်အနီးဆုံးနေရာတွင်တည်ရှိသောကြောင့် အလွန်ပင်အချက်အချာကျသည့် အိမ်ရာဝန်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင် 24 Hours Security ၊ City Martတို့နှင့်လည်းနီးပါတယ်

-☘︎ခြံအတွင်းမျာလည်း အလုပ်သမားများနေရန် အဆောင်အခန်း ဆောက်လုပ်ပေးထားပြီး ဆိုင်ဖွင့်ရန်အတွက် ဆိုင်ခန်းတစ်ခန်း ၊ အားကစားလုပ်ရန် အတွက် gym room နှင့် gym accessories များလည်းပါရှိပါတယ်

-🏠အိမ်အတွင်းမှာလည်း Master Bedroom (3) ခန်း ၊ Single Bedroom (3) ခန်း ၊ မီးဖို (1) ခန်း ၊ Gym Room (1) ခန်း ၊ ဧည့်ခန်းကျယ် (1) ခန်း ၊ ထမင်းစားခန်းကျယ် (1) ခန်း ၊ (4'x15') အကျယ်ရှိ Petမွေးမြူရေးခြံ ၊ (15'x20') ဆိုင်ခန်း (၁) ခန်း လည်းပါပြီးသားဖြစ်တာကြောင့် အလွန်အဆင်ပြေပါတယ်

-💧🔥ရေနဲမီးအတွက်ကလည်း ဂျိုးဖြူ(အဝီစိ) ၊ ကိုယ်ပိုင် (ပါဝါ)မီတာ ဖြစ်တာကြောင့် စိတ်ပူစရာမလိုဖူးနော်

-🔑ပိုင်ဆိုင်မှု့အနေနဲ့ကလည်း ဂရံအမည်ပေါက်ဖြစ်တာကြောင့် အရှုပ်အရှင်းကင်းသလို ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာတာကြောင့်ဝယ်ထားသင့်တဲ့အိမ်လေးဆိုရင်လည်းမမှားပါဖူး

-🚫အိမ်ရောင်းတဲ့ထဲမပါတဲ့ ပစ္စည်းများကတော့ ဧည့်ခန်းတီဗီအကြီး ၊ ရေခဲသေတ္တာ 2door (၁) လုံး ၊ ရေခဲသေတ္တာအသေး (၁) လုံး ၊ အောက်အခန်းက ကုတင် (၁) လုံး ၊ မှန်တင်ခုံ (၁) လုံး တို့ကတော့ပြန်ယူမှာပါ ကျန်တာအားလုံးတော့ရောင်းတဲ့ထဲပါမှာပဲဖြစ်ပါတယ်

-💰ရောင်းဈေးအနေနဲ့ကတော့ သိန်း (၁၃၀၀၀) ညှိနှိုင်းဖြစ်ပြီး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်ရောင်းတာဖြစ်ပြီး 095158007 ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 á€€á€źá€ąá€Źá€şá€„ဟဏပိုင်ရသင်သိုအ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 á€€á€źá€ąá€Źá€şá€„ဟဏပိုင်ရသင်နသင်အ Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ

အခြား ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

လှိုင်သာယာမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ