ဈေးတန်တန်လေးနှင့် ပုံမှန်ဈေးထက်လျော့ထားပေးတဲ့အပြင် လူကြိုက်များပြီးနေရာကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Downtown ဘားလမ်းထဲက အရှုပ်အရှင်းစိုးရိမ်စရာမလိုတဲ့ ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်းကျယ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • ဈေးတန်တန်လေးနှင့် ပုံမှန်ဈေးထက်လျော့ထားပေးတဲ့အပြင် လူကြိုက်များပြီးနေရာကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Downtown ဘားလမ်းထဲက အရှုပ်အရှင်းစိုးရိမ်စရာမလိုတဲ့ ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်းကျယ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ကျောက်တံတား (Kyauktada) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12428590 | iMyanmarHouse.com
 • ဈေးတန်တန်လေးနှင့် ပုံမှန်ဈေးထက်လျော့ထားပေးတဲ့အပြင် လူကြိုက်များပြီးနေရာကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Downtown ဘားလမ်းထဲက အရှုပ်အရှင်းစိုးရိမ်စရာမလိုတဲ့ ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်းကျယ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ကျောက်တံတား (Kyauktada) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12428590 | iMyanmarHouse.com
 • ဈေးတန်တန်လေးနှင့် ပုံမှန်ဈေးထက်လျော့ထားပေးတဲ့အပြင် လူကြိုက်များပြီးနေရာကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Downtown ဘားလမ်းထဲက အရှုပ်အရှင်းစိုးရိမ်စရာမလိုတဲ့ ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်းကျယ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ကျောက်တံတား (Kyauktada) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12428590 | iMyanmarHouse.com
 • ဈေးတန်တန်လေးနှင့် ပုံမှန်ဈေးထက်လျော့ထားပေးတဲ့အပြင် လူကြိုက်များပြီးနေရာကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Downtown ဘားလမ်းထဲက အရှုပ်အရှင်းစိုးရိမ်စရာမလိုတဲ့ ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်းကျယ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ကျောက်တံတား (Kyauktada) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12428590 | iMyanmarHouse.com
 • ဈေးတန်တန်လေးနှင့် ပုံမှန်ဈေးထက်လျော့ထားပေးတဲ့အပြင် လူကြိုက်များပြီးနေရာကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Downtown ဘားလမ်းထဲက အရှုပ်အရှင်းစိုးရိမ်စရာမလိုတဲ့ ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်းကျယ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ကျောက်တံတား (Kyauktada) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12428590 | iMyanmarHouse.com
 • ဈေးတန်တန်လေးနှင့် ပုံမှန်ဈေးထက်လျော့ထားပေးတဲ့အပြင် လူကြိုက်များပြီးနေရာကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Downtown ဘားလမ်းထဲက အရှုပ်အရှင်းစိုးရိမ်စရာမလိုတဲ့ ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်းကျယ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ကျောက်တံတား (Kyauktada) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12428590 | iMyanmarHouse.com
 • ဈေးတန်တန်လေးနှင့် ပုံမှန်ဈေးထက်လျော့ထားပေးတဲ့အပြင် လူကြိုက်များပြီးနေရာကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Downtown ဘားလမ်းထဲက အရှုပ်အရှင်းစိုးရိမ်စရာမလိုတဲ့ ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်းကျယ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ကျောက်တံတား (Kyauktada) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12428590 | iMyanmarHouse.com
 • ဈေးတန်တန်လေးနှင့် ပုံမှန်ဈေးထက်လျော့ထားပေးတဲ့အပြင် လူကြိုက်များပြီးနေရာကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Downtown ဘားလမ်းထဲက အရှုပ်အရှင်းစိုးရိမ်စရာမလိုတဲ့ ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်းကျယ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ကျောက်တံတား (Kyauktada) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12428590 | iMyanmarHouse.com
 • ဈေးတန်တန်လေးနှင့် ပုံမှန်ဈေးထက်လျော့ထားပေးတဲ့အပြင် လူကြိုက်များပြီးနေရာကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Downtown ဘားလမ်းထဲက အရှုပ်အရှင်းစိုးရိမ်စရာမလိုတဲ့ ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်းကျယ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ကျောက်တံတား (Kyauktada) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12428590 | iMyanmarHouse.com
 • ဈေးတန်တန်လေးနှင့် ပုံမှန်ဈေးထက်လျော့ထားပေးတဲ့အပြင် လူကြိုက်များပြီးနေရာကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Downtown ဘားလမ်းထဲက အရှုပ်အရှင်းစိုးရိမ်စရာမလိုတဲ့ ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်းကျယ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ကျောက်တံတား (Kyauktada) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12428590 | iMyanmarHouse.com
 • ဈေးတန်တန်လေးနှင့် ပုံမှန်ဈေးထက်လျော့ထားပေးတဲ့အပြင် လူကြိုက်များပြီးနေရာကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Downtown ဘားလမ်းထဲက အရှုပ်အရှင်းစိုးရိမ်စရာမလိုတဲ့ ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်းကျယ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ကျောက်တံတား (Kyauktada) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12428590 | iMyanmarHouse.com
 • ဈေးတန်တန်လေးနှင့် ပုံမှန်ဈေးထက်လျော့ထားပေးတဲ့အပြင် လူကြိုက်များပြီးနေရာကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Downtown ဘားလမ်းထဲက အရှုပ်အရှင်းစိုးရိမ်စရာမလိုတဲ့ ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်းကျယ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ကျောက်တံတား (Kyauktada) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12428590 | iMyanmarHouse.com
 • ဈေးတန်တန်လေးနှင့် ပုံမှန်ဈေးထက်လျော့ထားပေးတဲ့အပြင် လူကြိုက်များပြီးနေရာကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Downtown ဘားလမ်းထဲက အရှုပ်အရှင်းစိုးရိမ်စရာမလိုတဲ့ ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်းကျယ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ကျောက်တံတား (Kyauktada) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12428590 | iMyanmarHouse.com
 • ဈေးတန်တန်လေးနှင့် ပုံမှန်ဈေးထက်လျော့ထားပေးတဲ့အပြင် လူကြိုက်များပြီးနေရာကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Downtown ဘားလမ်းထဲက အရှုပ်အရှင်းစိုးရိမ်စရာမလိုတဲ့ ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်းကျယ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ကျောက်တံတား (Kyauktada) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12428590 | iMyanmarHouse.com
 • ဈေးတန်တန်လေးနှင့် ပုံမှန်ဈေးထက်လျော့ထားပေးတဲ့အပြင် လူကြိုက်များပြီးနေရာကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Downtown ဘားလမ်းထဲက အရှုပ်အရှင်းစိုးရိမ်စရာမလိုတဲ့ ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်းကျယ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ကျောက်တံတား (Kyauktada) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12428590 | iMyanmarHouse.com
 • ဈေးတန်တန်လေးနှင့် ပုံမှန်ဈေးထက်လျော့ထားပေးတဲ့အပြင် လူကြိုက်များပြီးနေရာကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Downtown ဘားလမ်းထဲက အရှုပ်အရှင်းစိုးရိမ်စရာမလိုတဲ့ ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်းကျယ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ကျောက်တံတား (Kyauktada) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12428590 | iMyanmarHouse.com
 • ဈေးတန်တန်လေးနှင့် ပုံမှန်ဈေးထက်လျော့ထားပေးတဲ့အပြင် လူကြိုက်များပြီးနေရာကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Downtown ဘားလမ်းထဲက အရှုပ်အရှင်းစိုးရိမ်စရာမလိုတဲ့ ဒုတိယထပ်တိုက်ခန်းကျယ်လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ကျောက်တံတား (Kyauktada) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12428590 | iMyanmarHouse.com
29 Jan 2024 11:21 am တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်1303 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-12428590

ကျောက်တံတား | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

တိုက်ခန်း | ၂ လွှာ

25 ပေ x 60 ပေ 1500 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 2 ခန်း ရေချိုးခန်း 2 ခန်း

ဈေးနှုန်း 2,500 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် 

🔸တိုက်ခန်းလေးရဲ့တည်နေရာကတော့ အမှတ်(၃၅၂/၃၆၆) ၊ ဒုတိယထပ် ၊ အခန်းနံပါတ်(၁၂) ၊ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သွားလာရလွယ်ကူပြီးလူစည်ကားအချက်အချာကျတဲ့အဖိုးတန်နေရာကောင်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။

🔸တိုက်ခန်းလေးရဲ့အကျယ်အဝန်းလေးကတော့ 25' × 60' ပေရှိတဲ့ 2 လွှာအခန်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုနှင့်အတူတူကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနေထိုင်ချင်တဲ့သူတွေ ရုံးခန်းဖွင့်ချင်သူတွေ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ချင်သူတွေအတွက်အသင့်တော်ဆုံး ရန်ကုန်မြို့လည်ခေါင်ဘာလမ်းထဲကနေရာလေးဖြစ်တာကြောင့်လက်မလွှတ်ပဲအမြန်ဝယ်ယူထားမှစိတ်ချရမယ်နော်။

🔸တိုက်ခန်းလေးအတွင်းမှာတော့
✅ဧည့်ခန်း
✅ဝရံတာ
✅ Single Room 1 ခန်း (ACပါ)
✅ Master Room 1 ခန်း (ACပါ / Bathroom + Toilet)
✅ထမင်းစားခန်း
✅မီးဖိုချောင်
✅Common Bathroom 1 ခန်း
✅Pressure Pump
✅Common Toilet 1 ခန်း အစရှိတာတွေပါဝင်တဲ့အပြင် Domestic Power မီတာ 1 လုံး၊ Lighting မီတာ 1 လုံး၊ Digital Phone 1 လုံးလဲပါဝင်ပါတယ်။

🔸အခုလိုရန်ကုန်မြို့လည်ခေါင်ကနေရာကောင်းအခန်းကျယ်တိုက်ခန်းလေးရဲ့ဈေးနှုန်းလေးကတော့ 💸 သိန်း 2500 ဖြစ်ပြီး အိုးအိမ်တိုက်ခန်းလေးဖြစ်ပေမဲ့ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းတာဖြစ်တဲ့အပြင် ဆက်စပ်စာချုပ်တွေ၊ Owner Slip တွေ အပြည့်အစုံရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှုပ်အရှင်းကင်းကင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချစွာဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။

🔸အသေးစိတ်သိရှိချင်ရင်တော့အခုပဲ ဖုန်း - 09785223439
, 09759867778 ကိုသာအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်။

🔸အကျိုးဆောင်များလည်းလက်ခံပါတယ် 🧡

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ကျောက်တံတားမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ