မန္တလေးမြို့ရဲ့ အချက်ချာကျတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ (နှစ်၆၀ ဂရမ်မြေ) နံကပ်-၁ ထပ်အိမ်လေး ရောင်းပါမယ်ဗျ

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • မန္တလေးမြို့ရဲ့ အချက်ချာကျတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ (နှစ်၆၀ ဂရမ်မြေ) နံကပ်-၁ ထပ်အိမ်လေး ရောင်းပါမယ်ဗျ - ရောင်းရန် - ချမ်းမြသာစည် (Chan Mya Thar Si) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12348844 | iMyanmarHouse.com
 • မန္တလေးမြို့ရဲ့ အချက်ချာကျတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ (နှစ်၆၀ ဂရမ်မြေ) နံကပ်-၁ ထပ်အိမ်လေး ရောင်းပါမယ်ဗျ - ရောင်းရန် - ချမ်းမြသာစည် (Chan Mya Thar Si) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12348844 | iMyanmarHouse.com
 • မန္တလေးမြို့ရဲ့ အချက်ချာကျတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ (နှစ်၆၀ ဂရမ်မြေ) နံကပ်-၁ ထပ်အိမ်လေး ရောင်းပါမယ်ဗျ - ရောင်းရန် - ချမ်းမြသာစည် (Chan Mya Thar Si) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12348844 | iMyanmarHouse.com
 • မန္တလေးမြို့ရဲ့ အချက်ချာကျတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ (နှစ်၆၀ ဂရမ်မြေ) နံကပ်-၁ ထပ်အိမ်လေး ရောင်းပါမယ်ဗျ - ရောင်းရန် - ချမ်းမြသာစည် (Chan Mya Thar Si) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12348844 | iMyanmarHouse.com
 • မန္တလေးမြို့ရဲ့ အချက်ချာကျတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ (နှစ်၆၀ ဂရမ်မြေ) နံကပ်-၁ ထပ်အိမ်လေး ရောင်းပါမယ်ဗျ - ရောင်းရန် - ချမ်းမြသာစည် (Chan Mya Thar Si) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12348844 | iMyanmarHouse.com
 • မန္တလေးမြို့ရဲ့ အချက်ချာကျတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ (နှစ်၆၀ ဂရမ်မြေ) နံကပ်-၁ ထပ်အိမ်လေး ရောင်းပါမယ်ဗျ - ရောင်းရန် - ချမ်းမြသာစည် (Chan Mya Thar Si) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12348844 | iMyanmarHouse.com
 • မန္တလေးမြို့ရဲ့ အချက်ချာကျတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ (နှစ်၆၀ ဂရမ်မြေ) နံကပ်-၁ ထပ်အိမ်လေး ရောင်းပါမယ်ဗျ - ရောင်းရန် - ချမ်းမြသာစည် (Chan Mya Thar Si) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12348844 | iMyanmarHouse.com
 • မန္တလေးမြို့ရဲ့ အချက်ချာကျတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ (နှစ်၆၀ ဂရမ်မြေ) နံကပ်-၁ ထပ်အိမ်လေး ရောင်းပါမယ်ဗျ - ရောင်းရန် - ချမ်းမြသာစည် (Chan Mya Thar Si) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12348844 | iMyanmarHouse.com
 • မန္တလေးမြို့ရဲ့ အချက်ချာကျတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ (နှစ်၆၀ ဂရမ်မြေ) နံကပ်-၁ ထပ်အိမ်လေး ရောင်းပါမယ်ဗျ - ရောင်းရန် - ချမ်းမြသာစည် (Chan Mya Thar Si) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12348844 | iMyanmarHouse.com
 • မန္တလေးမြို့ရဲ့ အချက်ချာကျတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ (နှစ်၆၀ ဂရမ်မြေ) နံကပ်-၁ ထပ်အိမ်လေး ရောင်းပါမယ်ဗျ - ရောင်းရန် - ချမ်းမြသာစည် (Chan Mya Thar Si) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12348844 | iMyanmarHouse.com
 • မန္တလေးမြို့ရဲ့ အချက်ချာကျတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ (နှစ်၆၀ ဂရမ်မြေ) နံကပ်-၁ ထပ်အိမ်လေး ရောင်းပါမယ်ဗျ - ရောင်းရန် - ချမ်းမြသာစည် (Chan Mya Thar Si) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12348844 | iMyanmarHouse.com
 • မန္တလေးမြို့ရဲ့ အချက်ချာကျတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ (နှစ်၆၀ ဂရမ်မြေ) နံကပ်-၁ ထပ်အိမ်လေး ရောင်းပါမယ်ဗျ - ရောင်းရန် - ချမ်းမြသာစည် (Chan Mya Thar Si) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12348844 | iMyanmarHouse.com
 • မန္တလေးမြို့ရဲ့ အချက်ချာကျတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ (နှစ်၆၀ ဂရမ်မြေ) နံကပ်-၁ ထပ်အိမ်လေး ရောင်းပါမယ်ဗျ - ရောင်းရန် - ချမ်းမြသာစည် (Chan Mya Thar Si) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12348844 | iMyanmarHouse.com
 • မန္တလေးမြို့ရဲ့ အချက်ချာကျတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ (နှစ်၆၀ ဂရမ်မြေ) နံကပ်-၁ ထပ်အိမ်လေး ရောင်းပါမယ်ဗျ - ရောင်းရန် - ချမ်းမြသာစည် (Chan Mya Thar Si) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12348844 | iMyanmarHouse.com
 • မန္တလေးမြို့ရဲ့ အချက်ချာကျတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ (နှစ်၆၀ ဂရမ်မြေ) နံကပ်-၁ ထပ်အိမ်လေး ရောင်းပါမယ်ဗျ - ရောင်းရန် - ချမ်းမြသာစည် (Chan Mya Thar Si) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12348844 | iMyanmarHouse.com
 • မန္တလေးမြို့ရဲ့ အချက်ချာကျတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ (နှစ်၆၀ ဂရမ်မြေ) နံကပ်-၁ ထပ်အိမ်လေး ရောင်းပါမယ်ဗျ - ရောင်းရန် - ချမ်းမြသာစည် (Chan Mya Thar Si) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12348844 | iMyanmarHouse.com
 • မန္တလေးမြို့ရဲ့ အချက်ချာကျတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ (နှစ်၆၀ ဂရမ်မြေ) နံကပ်-၁ ထပ်အိမ်လေး ရောင်းပါမယ်ဗျ - ရောင်းရန် - ချမ်းမြသာစည် (Chan Mya Thar Si) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12348844 | iMyanmarHouse.com
 • မန္တလေးမြို့ရဲ့ အချက်ချာကျတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ (နှစ်၆၀ ဂရမ်မြေ) နံကပ်-၁ ထပ်အိမ်လေး ရောင်းပါမယ်ဗျ - ရောင်းရန် - ချမ်းမြသာစည် (Chan Mya Thar Si) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12348844 | iMyanmarHouse.com
 • မန္တလေးမြို့ရဲ့ အချက်ချာကျတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ (နှစ်၆၀ ဂရမ်မြေ) နံကပ်-၁ ထပ်အိမ်လေး ရောင်းပါမယ်ဗျ - ရောင်းရန် - ချမ်းမြသာစည် (Chan Mya Thar Si) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 6,500 သိန်း (ကျပ်) - S-12348844 | iMyanmarHouse.com
12 Jan 2024 2:34 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်4538 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-12348844

ချမ်းမြသာစည် | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

20 ပေ x 65 ပေ 1300 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 2 ခန်း ရေချိုးခန်း 1 ခန်း

ဈေးနှုန်း 6,500 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် 

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်။
❇ သိန်း-6500💵 နဲ့ နှစ်6️⃣0️⃣ဂရမ်မြေလေးကို ညှိနှိုင်းလေးနဲ့ တန်တန်လေးရောင်းပေးမယ်နော်
❇ ရောင်းပေးမယ့် အကွက်လေးရဲ့နေရာလေးကတော့
❇ မနော်ဟရီ တောင်ဘက်ကျောကပ်
110A/64B
64*65ကြား
❇ မန္တလေးမြို့ရဲ့ အချက်ချာကျ တဲ့နေရာမှာရှိပြီး 👍
❇ မြနန္ဒာဈေးနဲ့လည်းနီးတော့ ချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့🍜 ဈေးဝယ်ရတာလည်းအဆင်ပြေ
❇ ကျောင်းလဲနီးပြီး ၊ shopping🛍 ထွက်ဖို့ central point နဲ့လည်း
3မိနစ်လောက်ဘဲသွားရတော့ ဘာဘဲလိုချင်ချင်အနီးနားမှာဘဲ အကုန်ဝယ်လို့ အဆင်ပြေပြီး..💯
❇ အိမ်နားပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း အေးဆေးလေးနဲ့ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်လေးမလို့
မိသားစုနဲ့အတူ👨‍👩‍👧‍👦 အေးအေးဆေးဆေး နေမယ့်လူတွေအတွက် လက်မလွှတ်သင့်တဲ့
နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်😃
❇ အိမ်ရှေ့မျက်နှာသာလမ်းလဲကျယ်ပြီး ကားအဝင်အထွက်လည်း အဆင်ပြေ
❇ အိမ်လေးကိုတော့ 20*65 ဂရမ်မြေပေါ်မှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့ အုတ်နံကပ်(၁ထပ်)အိမ်လေး
❇ ရေမီး အစုံပါပြီး
အိမ်ထဲလည်း ကားထားလို့ရပါတယ်ဗျ
❇ အိပ်ခန်း 2 ခန်း၊ ဧည့်ခန်း ဘုရားစင်နဲ့၊ အိမ်ရှင်မတို့ အတွက် မီးဖိုခန်းနဲ့
အိမ်နောက်ဘက်လည်း ရေချိုးခန်း နဲ့ Toilet တို့ပါရှိပါတယ်။
❇ ပိုင်ဆိုင်မှုကလည်း နှစ် 6️⃣0️⃣ ဂရမ်မြေမလို့ ဘာလိုသေးလဲဗျာ
❇ ဒီလိုနေရာကောင်းလေးကို သိန်း ၆၅၀၀ လေးနဲ့ဘဲရမှာမလို့ သူများမဦးခင် ပိုင်ဆိုင်ရအောင်
အမြန်ဘဲဆက်သွယ်လိုက်တော့နော်😄
📲092063744 / 📲09446359414

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • မပြင်ဆင်ရသေး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ