အေချမ်းဆိတ်ငြိမ်တဲ့ မေမြို့ လေးမှာ နေထိုင်ချင်သူတွေ အပန်းဖြေအနားယူချင်တဲ့သူတွေ အတွက် Luxury ဆန်ဆန် ပြင်ဆင်ထားတဲ့လုံးခြင်းအိမ်နှင့်ခြံလေး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အမြန်ရောင်းမည် 🔸

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • အေချမ်းဆိတ်ငြိမ်တဲ့ မေမြို့ လေးမှာ နေထိုင်ချင်သူတွေ အပန်းဖြေအနားယူချင်တဲ့သူတွေ အတွက် Luxury ဆန်ဆန် ပြင်ဆင်ထားတဲ့လုံးခြင်းအိမ်နှင့်ခြံလေး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ပြင်ဦးလွင် (Pyin Oo Lwin) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11729193 | iMyanmarHouse.com
 • အေချမ်းဆိတ်ငြိမ်တဲ့ မေမြို့ လေးမှာ နေထိုင်ချင်သူတွေ အပန်းဖြေအနားယူချင်တဲ့သူတွေ အတွက် Luxury ဆန်ဆန် ပြင်ဆင်ထားတဲ့လုံးခြင်းအိမ်နှင့်ခြံလေး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ပြင်ဦးလွင် (Pyin Oo Lwin) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11729193 | iMyanmarHouse.com
 • အေချမ်းဆိတ်ငြိမ်တဲ့ မေမြို့ လေးမှာ နေထိုင်ချင်သူတွေ အပန်းဖြေအနားယူချင်တဲ့သူတွေ အတွက် Luxury ဆန်ဆန် ပြင်ဆင်ထားတဲ့လုံးခြင်းအိမ်နှင့်ခြံလေး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ပြင်ဦးလွင် (Pyin Oo Lwin) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11729193 | iMyanmarHouse.com
 • အေချမ်းဆိတ်ငြိမ်တဲ့ မေမြို့ လေးမှာ နေထိုင်ချင်သူတွေ အပန်းဖြေအနားယူချင်တဲ့သူတွေ အတွက် Luxury ဆန်ဆန် ပြင်ဆင်ထားတဲ့လုံးခြင်းအိမ်နှင့်ခြံလေး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ပြင်ဦးလွင် (Pyin Oo Lwin) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11729193 | iMyanmarHouse.com
 • အေချမ်းဆိတ်ငြိမ်တဲ့ မေမြို့ လေးမှာ နေထိုင်ချင်သူတွေ အပန်းဖြေအနားယူချင်တဲ့သူတွေ အတွက် Luxury ဆန်ဆန် ပြင်ဆင်ထားတဲ့လုံးခြင်းအိမ်နှင့်ခြံလေး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ပြင်ဦးလွင် (Pyin Oo Lwin) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11729193 | iMyanmarHouse.com
 • အေချမ်းဆိတ်ငြိမ်တဲ့ မေမြို့ လေးမှာ နေထိုင်ချင်သူတွေ အပန်းဖြေအနားယူချင်တဲ့သူတွေ အတွက် Luxury ဆန်ဆန် ပြင်ဆင်ထားတဲ့လုံးခြင်းအိမ်နှင့်ခြံလေး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ပြင်ဦးလွင် (Pyin Oo Lwin) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11729193 | iMyanmarHouse.com
 • အေချမ်းဆိတ်ငြိမ်တဲ့ မေမြို့ လေးမှာ နေထိုင်ချင်သူတွေ အပန်းဖြေအနားယူချင်တဲ့သူတွေ အတွက် Luxury ဆန်ဆန် ပြင်ဆင်ထားတဲ့လုံးခြင်းအိမ်နှင့်ခြံလေး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ပြင်ဦးလွင် (Pyin Oo Lwin) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11729193 | iMyanmarHouse.com
 • အေချမ်းဆိတ်ငြိမ်တဲ့ မေမြို့ လေးမှာ နေထိုင်ချင်သူတွေ အပန်းဖြေအနားယူချင်တဲ့သူတွေ အတွက် Luxury ဆန်ဆန် ပြင်ဆင်ထားတဲ့လုံးခြင်းအိမ်နှင့်ခြံလေး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ပြင်ဦးလွင် (Pyin Oo Lwin) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11729193 | iMyanmarHouse.com
 • အေချမ်းဆိတ်ငြိမ်တဲ့ မေမြို့ လေးမှာ နေထိုင်ချင်သူတွေ အပန်းဖြေအနားယူချင်တဲ့သူတွေ အတွက် Luxury ဆန်ဆန် ပြင်ဆင်ထားတဲ့လုံးခြင်းအိမ်နှင့်ခြံလေး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ပြင်ဦးလွင် (Pyin Oo Lwin) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11729193 | iMyanmarHouse.com
 • အေချမ်းဆိတ်ငြိမ်တဲ့ မေမြို့ လေးမှာ နေထိုင်ချင်သူတွေ အပန်းဖြေအနားယူချင်တဲ့သူတွေ အတွက် Luxury ဆန်ဆန် ပြင်ဆင်ထားတဲ့လုံးခြင်းအိမ်နှင့်ခြံလေး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ပြင်ဦးလွင် (Pyin Oo Lwin) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11729193 | iMyanmarHouse.com
 • အေချမ်းဆိတ်ငြိမ်တဲ့ မေမြို့ လေးမှာ နေထိုင်ချင်သူတွေ အပန်းဖြေအနားယူချင်တဲ့သူတွေ အတွက် Luxury ဆန်ဆန် ပြင်ဆင်ထားတဲ့လုံးခြင်းအိမ်နှင့်ခြံလေး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ပြင်ဦးလွင် (Pyin Oo Lwin) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11729193 | iMyanmarHouse.com
 • အေချမ်းဆိတ်ငြိမ်တဲ့ မေမြို့ လေးမှာ နေထိုင်ချင်သူတွေ အပန်းဖြေအနားယူချင်တဲ့သူတွေ အတွက် Luxury ဆန်ဆန် ပြင်ဆင်ထားတဲ့လုံးခြင်းအိမ်နှင့်ခြံလေး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ပြင်ဦးလွင် (Pyin Oo Lwin) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11729193 | iMyanmarHouse.com
 • အေချမ်းဆိတ်ငြိမ်တဲ့ မေမြို့ လေးမှာ နေထိုင်ချင်သူတွေ အပန်းဖြေအနားယူချင်တဲ့သူတွေ အတွက် Luxury ဆန်ဆန် ပြင်ဆင်ထားတဲ့လုံးခြင်းအိမ်နှင့်ခြံလေး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ပြင်ဦးလွင် (Pyin Oo Lwin) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11729193 | iMyanmarHouse.com
 • အေချမ်းဆိတ်ငြိမ်တဲ့ မေမြို့ လေးမှာ နေထိုင်ချင်သူတွေ အပန်းဖြေအနားယူချင်တဲ့သူတွေ အတွက် Luxury ဆန်ဆန် ပြင်ဆင်ထားတဲ့လုံးခြင်းအိမ်နှင့်ခြံလေး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ပြင်ဦးလွင် (Pyin Oo Lwin) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11729193 | iMyanmarHouse.com
 • အေချမ်းဆိတ်ငြိမ်တဲ့ မေမြို့ လေးမှာ နေထိုင်ချင်သူတွေ အပန်းဖြေအနားယူချင်တဲ့သူတွေ အတွက် Luxury ဆန်ဆန် ပြင်ဆင်ထားတဲ့လုံးခြင်းအိမ်နှင့်ခြံလေး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် အမြန်ရောင်းမည် 🔸 - ရောင်းရန် - ပြင်ဦးလွင် (Pyin Oo Lwin) - မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (Mandalay Region) - 8,500 သိန်း (ကျပ်) - S-11729193 | iMyanmarHouse.com
ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ဆက်သွယ်ရန်နှိပ်ပါ
16 Aug 2023 9:57 am တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်615 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-11729193

ပြင်ဦးလွင် | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

80 ပေ x 70 ပေ 5600 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 5 ခန်း ရေချိုးခန်း 5 ခန်း

ဈေးနှုန်း 8,500 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် 

🔸 အိမ်လေးရဲ့တည်နေရာလေးကတော့ မေမြို့ရေငယ်ရပ် ပန်းချယ်ရီပျိုးဥယဉ်တစ်ကွက်ငုပ် ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆိတ်ငြိမ်ပြီးသီးသန့်အေးချမ်းစွာနေထိုင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်လက်မလွတ်ပဲဝယ်ယူသင့်တဲ့နေရာကောင်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။

🔸 ခြံလေးရဲ့အကျယ်အဝန်းလေးကတော့ ပေ 80' × 70' ကျယ်ဝန်းပြီး မြေကွက်အတွင်းမှာလည်း 46' × 41' ကျယ်ဝန်းတဲ့ Luxury ဆန်ဆန် တစ်ထပ်တိုက်အိမ်လေးလဲပါရှိပါတယ်။ထို့အပြင် မြေအပို 30 ပေလောက်ရှိသေးတဲ့အတွက် တိုက်ထက်ဆောက်ချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ် ရေကူးကန်လုပ်ချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်မည့် နေရာလေးလဲအပိုပါတဲ့အတွက် နေထိုင်ဖို့အရမ်းအဆင်ပြေတဲ့ရှားပါး နေရာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။

🔸 တိုက်အိမ်လေးအတွင်းမှာတော့ Master Bedroom 3 ခန်း ရိုးရိုးအိပ်ခန်း 2 ခန်း command ရေချိုးခန်း 2 ခန်း အတွင်းတစ်ခန်း အပြင် 1 ခန်း ပါရှိပြီး Master Bedroom 1 ခန်းမှာတော့ သိန်း 50 တန် မတ်တပ် ဂျာကူစီ ရေပူရေအေး Foot Message ချွေးထုတ်လို့ ရတာပါ ပါဝင်ပါတယ်။

🔸 အခုလိုနေထိုင်ရုံ အသင့်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အိမ်နှင့်ခြံလေးရဲ့ဈေးနှုန်းလေးကတော့ ရောင်းဈေး သိန်း 8500 ဖြစ်ပြီး Alphard တစ်စီးနဲ့ Lexus soarer 2 door အမိုးပွင့် (full grate) ပါထည့်ယူချင်ရင်တော့ သိန်း 10300 တည်နဲ့ ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်ရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအရှုပ်အရှင်းကင်းကင်းနဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။

☎အသေးစိတ်သိရှိချင်ရင်တော့အခုပဲဖုန်းလေးသာအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်

🔸 ဆက်သွယ်ရန် - 09 760316384

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) တွင် တွေ့သောကြော်ငြာဟု ပြောပါရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ