အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ပေ 40'× 60' လုံးချင်းနှစ်ထပ်အိမ်လေး အမြန်ရောင်းမည်

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ပေ 40'× 60' လုံးချင်းနှစ်ထပ်အိမ်လေး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,670 သိန်း (ကျပ်) - S-11124321 | iMyanmarHouse.com
 • အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ပေ 40'× 60' လုံးချင်းနှစ်ထပ်အိမ်လေး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,670 သိန်း (ကျပ်) - S-11124321 | iMyanmarHouse.com
 • အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ပေ 40'× 60' လုံးချင်းနှစ်ထပ်အိမ်လေး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,670 သိန်း (ကျပ်) - S-11124321 | iMyanmarHouse.com
 • အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ပေ 40'× 60' လုံးချင်းနှစ်ထပ်အိမ်လေး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,670 သိန်း (ကျပ်) - S-11124321 | iMyanmarHouse.com
 • အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ပေ 40'× 60' လုံးချင်းနှစ်ထပ်အိမ်လေး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,670 သိန်း (ကျပ်) - S-11124321 | iMyanmarHouse.com
 • အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ပေ 40'× 60' လုံးချင်းနှစ်ထပ်အိမ်လေး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,670 သိန်း (ကျပ်) - S-11124321 | iMyanmarHouse.com
 • အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ပေ 40'× 60' လုံးချင်းနှစ်ထပ်အိမ်လေး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,670 သိန်း (ကျပ်) - S-11124321 | iMyanmarHouse.com
 • အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ပေ 40'× 60' လုံးချင်းနှစ်ထပ်အိမ်လေး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,670 သိန်း (ကျပ်) - S-11124321 | iMyanmarHouse.com
 • အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ပေ 40'× 60' လုံးချင်းနှစ်ထပ်အိမ်လေး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,670 သိန်း (ကျပ်) - S-11124321 | iMyanmarHouse.com
 • အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ပေ 40'× 60' လုံးချင်းနှစ်ထပ်အိမ်လေး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,670 သိန်း (ကျပ်) - S-11124321 | iMyanmarHouse.com
 • အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ပေ 40'× 60' လုံးချင်းနှစ်ထပ်အိမ်လေး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,670 သိန်း (ကျပ်) - S-11124321 | iMyanmarHouse.com
 • အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ပေ 40'× 60' လုံးချင်းနှစ်ထပ်အိမ်လေး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,670 သိန်း (ကျပ်) - S-11124321 | iMyanmarHouse.com
 • အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ပေ 40'× 60' လုံးချင်းနှစ်ထပ်အိမ်လေး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,670 သိန်း (ကျပ်) - S-11124321 | iMyanmarHouse.com
 • အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ပေ 40'× 60' လုံးချင်းနှစ်ထပ်အိမ်လေး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,670 သိန်း (ကျပ်) - S-11124321 | iMyanmarHouse.com
 • အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ပေ 40'× 60' လုံးချင်းနှစ်ထပ်အိမ်လေး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,670 သိန်း (ကျပ်) - S-11124321 | iMyanmarHouse.com
 • အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ပေ 40'× 60' လုံးချင်းနှစ်ထပ်အိမ်လေး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,670 သိန်း (ကျပ်) - S-11124321 | iMyanmarHouse.com
 • အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ပေ 40'× 60' လုံးချင်းနှစ်ထပ်အိမ်လေး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,670 သိန်း (ကျပ်) - S-11124321 | iMyanmarHouse.com
 • အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ပေ 40'× 60' လုံးချင်းနှစ်ထပ်အိမ်လေး အမြန်ရောင်းမည် - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 2,670 သိန်း (ကျပ်) - S-11124321 | iMyanmarHouse.com
6 Mar 2023 9:40 am တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်1044 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-11124321

ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

40 ပေ x 60 ပေ 2400 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 3 ခန်း ရေချိုးခန်း 1 ခန်း

ဈေးနှုန်း 2,670 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် 

အိမ်လေးရဲ့တည်နေရာကတော့အမှတ် ၂၈၉ ဗညားဦးလမ်း ၁၂ ရပ်ကွက် အ​ရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်တွင်တည်ရှိပီး 7/8 လမ်းဆုံ,ဒဂုံတက္ကသိုလ်လမ်း,ကျန်စစ်သားလမ်းမကြီး အစရှိတဲ့လမ်းမကြီးတွေနဲ့နီးတဲ့အတွက်ကြောင့် သွားလာရာလွယ်ကူအဆင်ပြေစေမဲ့နေရာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။

ခြံလေးရဲ့အကျယ်အဝန်းကတော့ ပေ 40' × 60' ကျယ်ဝန်းပီး ရေမီးအစုံနဲ့အသင့်နေထိုင်ရုံဆောက်လုပ်ထားသည့်အပြင် မိုးတွင်းကာလာမှာလဲရေဝင်မှာလုံးဝစိတ်ပူစရာမလိုတဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။

အိမ်ရဲ့အတွင်းပိုင်း​အောက်ထပ်မှာတော့
အိပ်ခန်း - 1 ခန်း
ဧည့်ခန်း
ထမင်းစားခန်း
ထမင်းချက်ခန်း
အိမ်သာ ရေ ချိုးခန်း စသည်တို့ပါဝင်ပီး
အ​ပေါ်ထပ်မှာတော့
အိပ်ခန်း - 2 ခန်း
ဘုရားခန်း
ဝရန်တာ တို့ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် အသင့်နေထိုင်ရုံဖြစ်ပီး တကယ့်ကိုလက်လွတ်မခံပဲဝယ်ယူ သင့်တဲ့ အိမ်လေးတစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။

ဈေးနှုန်းလေးကတော့ သိန်း 2,670 (ညှိနိုင်း) ဖြစ်ပီး ဂရမ်အမည်ပေါက် ဖြစ်သည့်အပြင်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်ဖြစ်တာကြောင့်အရှပ် အရှင်းကင်းကင်းနဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာဝယ်ယူလို့ရနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။

အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ အခုပဲအမြန်ဆုံးဖုန်းလေးသာဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း
-09443394780
-095064797
-+6592747248( viber )

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ