🌳 ထင်သရဟူသ ပင် တလေ ဝေဆာ နေတဲ့ ခဌံကလက် လေသ

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 🌳 ထင်သရဟူသ ပင် တလေ ဝေဆာ နေတဲ့ ခဌံကလက် လေသ - ရောင်သရန် - ကလော (Kalaw) - ရဟမ်သပဌည်နယ် (Shan State) - 400 သိန်သ (ကျပ်) - S-10579457 | iMyanmarHouse.com
ကဌော်ငဌာပိုင်ရဟင်သို့ဆက်သလယ်ရန်နဟိပ်ပါ
10 Oct 2022 12:43 pm တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်332 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် S-10579457

ကလော | ရဟမ်သပဌည်နယ်

မဌေကလက် ၊ ခဌံကလက်

45 ပေ x 100 ပေ 4500 စတုရန်သပေ

ဈေသနဟုန်သ 400 သိန်သ (ကျပ်)

🌳 ထင်သရဟူသ ပင် တလေ ဝေဆာ နေတဲ့ ခဌံကလက် လေသ
🌟 စျေသနဟုန်သ -400
🌟 အကျယ်အဝန်သ - 45x100
🌟 ပိုင်ဆိုင်မဟု - စာချုပ်
🌟အရဟုပ် အရဟင်သ လုံသဝ မရဟိပါ
☑ မဌေကလက် ရဲ့ အာသသာချက် ကတော့
☑ မဌေက အမဌင့်ပိုင်သ မဟာ ရဟိတဲ့ အတလက် ထင်သ ရဟူသ ပင် မျာသ ရဲ့ အလဟ ကို မဌင် တလေ့ ရ မဟာ ပါ
​☑ ဘေသ ပတ်ဝန်သ ကျင် အေသချမ်သ ပါ တယ်
☑ အေသအေသ ချမ်သ ချမ်သ ကလောမဌို့ မဟာ အပန်သဖဌေ ချင် သော မိတ်ဆလေ မျာသ အတလက် အထူသ သင့်တော် တဲ့ နေ ရာ လေသ ပါ
☑ ရေ မီသ အစုံ လည်သ ရဟိ ပါတယ်
☑ နံနက် ပိုင်သ နေထလက် ချိန် နေဝင် ချိန် ရဲ့ အလဟ တရာသ ကို ကောင်သ ကောင်သ ကဌီ ရဟူစာသနိုင် ပါတယ်
☑ စိတ်ဝင်စာသ ပါက အသေသစိတ် မေသမဌန်သ နိုင် ပါတယ်
📞 Phone - 09 7816 20 225

အချက်အလက်မျာသ

  • အလုံသစုံ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
iMyanmarHouse.com (အိုင်မဌန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကလန်သ) တလင် တလေ့သောကဌော်ငဌာဟု ပဌောပါရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် အနဟစ်သက်ဆုံသ Report လုပ်ရန်

JARNAK Real Estate Co., Ltd. ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ကလောမဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ