ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည့္ စစ္ေတြြၿမိဳ႕ရွိ ေျမဖို႔ေျမယာ ေဖာ္ထုတ္ေရးစီမံကိန္း အထူးအေရာင္းျပပြဲ

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည့္ စစ္ေတြြၿမိဳ႕ရွိ ေျမဖို႔ေျမယာ ေဖာ္ထုတ္ေရးစီမံကိန္း အထူးအေရာင္းျပပြဲ

(iMyanmarHouse.com မွ ၾကီးမွဴးက်င္းပသည္။)

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ဧၿပီလ (၉) ရက္ေန႔ရက္စြဲပါ အမိန္႔စာျဖင့္ ေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ (ခြင့္ျပဳစာကို ေအာက္တြင္ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္သည္။)

ဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရမွ ဂရန္ေျမ ထုတ္ေပးပါမည္။

စစ္​​ေတြျမဳိ့လယ္​ ​ေျမ​ေစ်း သိန္​းဂဏန္း ျဖစ္​​ေနခ်ိန္​တြင္​ ဤစီမံကိန္​းမွ ​ေျမကြြက္​မ်ားကုိ ​ေသာင္​းဂဏန္​း​ေစ်း ျဖင္​့သာ ​ေရာင္​းခ်​ေပးပါမည္​။

အတိုးမဲ့ (၂၄) လအရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါမည္။

တစ္သက္မွာ တစ္ခါသာ ရရွိႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးျဖစ္ပါသည္။

စကၤာပူႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးျဖစ္သူ Ms. Vanessa Chan မွ စစ္ေတြၿမိဳ႕သည္ ၂၁ ရာစု ေရေၾကာင္း ပိုးလမ္းမပုလဲသြယ္ စီမံကိန္း၏ ဗဟိုဆံုခ်က္ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အလြန္အေရးပါအရာေရာက္သည္ဟု ေျပာၾကားသြားသည့္အတြက္ ဤစီမံကိန္းသည္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဖိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။

ေျမတစ္ကြက္လွ်င္ သိန္း (၅၀၀) ေက်ာ္မွ စတင္သည္။


အေရာင္းျပပြဲ အေသးစိတ္အစီအစဥ္

အခမဲ့ စာရင္းေပးသြင္းရန္

4485-0018730001557387739.jpg

 ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လြင္မွ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳၿပီျဖစ္ေၾကာင္း

ေၾကျငာခ်က္ Video


 

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳေၾကာင္းခြင့္ျပဳမိန္႔စာ


 

ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ျပည္နယ္၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လြင္မွ

၀ယ္ယူထားသူမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ခ်ဳပ္ဆိုေပးေနပံု

 

 


 

ေျမဖို႔ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား 100% ၿပီးစီး၍ လမ္းမ်ားစတင္ေဖာက္လုပ္ေနပံု

 

♦️ စီမံကိန္းထဲတြင္ စုေပါင္းအိမ္ရာ (Mix Housing) ၊ လက္လီလက္ကားေဈးကြက္ (Retail Wholesale Market) ၊ အလယ္အလတ္အျမင့္ရွိေသာ ကြန္ဒိုမီနီယံမ်ား (Mid-Rise Condominium) ၊ ဂိုေဒါင္ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (Warehouse and Logistics Facilities) ၊ ကုန္သြယ္မႈ စီးပြားေရးဇုန္ (Commercial Area) ၊ ငါးစက္ရံုမ်ား (Fish Factory) ၊ အပန္းေျဖေနရာမ်ား (Community Life Zone) အစရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

စစ္ေတြေျမကြက္စီမံကိန္းသည္

✔ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ကိုရီးယားကုမၸဏီ BXT International Co., Ltd. တို႔မွ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း ေဖာ္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္။
✔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီးျဖစ္သည္။
✔ စကၤာပူႏိုင္ငံမွ ေျမဖို႔ျခင္းနည္းပညာကို အသံုးျပဳထားပါသည္။ စကၤာပူႏိုင္ငံ၏ အထင္ကရ နာမည္ႀကီး၊ အထပ္ေပါင္း (၅၅) ထပ္ ပါဝင္ေသာ အေဆာက္အဦးျဖစ္သည့္ Marina Bay Sands (ဟိုတယ္၊ ေစ်းဝယ္စင္တာႏွင့္ ကာဆီႏို) ကို ထိုသို႔နည္းပညာအသံုးျပဳ၍ ဖို႔ထားေသာ ေျမ (Reclaimed Land) ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
✔ ကြန္ကရစ္ ေရတားနံရံ (Retaining Wall) မ်ား ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားသျဖင့္ ေျမသားခိုင္မာမႈ ရွိသည္။
✔ ဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရမွ ဂရန္ေျမ ထုတ္ေပးမည္။
✔ ဤစီမံကိန္းသည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ႏွင့္ ေဘးခ်င္းကပ္တည္ရွိသည္။ ေနာက္သံုးႏွစ္အတြင္း စစ္ေတြၿမိဳ႕လယ္ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။
✔ စစ္ေတြၿမိဳ႕လယ္ ေျမေစ်း တစ္စတုရန္းေပ (၂) သိန္းမွ (၅) သိန္းျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ဤစီမံကိန္းမွ ေျမကြက္မ်ားကို တစ္စတုရန္းေပ ေသာင္းဂဏန္းေစ်းျဖင့္သာ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။
✔ တစ္သက္မွာ တစ္ခါသာ ရရွိႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးျဖစ္ပါသည္။

စစ္ေတြေျမဖို႔ေျမယာစီမံကိန္း၏ အဓိကအားသာခ်က္မ်ားမွာ

* ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔ရာ အဓိက ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕ျဖစ္လာႏိုင္ျခင္း ၊
* ပင္လယ္ကိုမ်က္ႏွာမူထားသည့္ အိမ္ရာတိုက္ခန္းမ်ားတြင္ အဆင့္မီမီ ဇိမ္ရွိရွိ ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္း ၊
* ႏိုင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးမ်ားလာႏိုင္ျခင္း ၊
* ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အဆင့္မီ ျမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုအျဖစ္ ထြက္ေပၚလာျခင္းေၾကာင့္ လာေရာက္ေနထိုင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ျခင္း ၊
* စက္မႈျမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ပုဏၰားကၽြန္းျမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ဆတ္ရိုးက်တံတား ဖြင့္ျပီးပါက မိနစ္ (၃၀) ခန္႔ျဖင့္သာ သြားလာႏိုင္ျခင္း
* လူမႈစီးပြား အားသာခ်က္မ်ားအျပင္ MPA ဆိပ္ခံတံတား ႏွင့္ Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project (KMTTP) စီမံကိန္းတို႔ကို ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး မ႑ိဳင္ေဒသတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ျခင္း


အေရာင္းျပပြဲ အေသးစိတ္အစီအစဥ္

အခမဲ့ စာရင္းေပးသြင္းရန္

4485-0018730001557387739.jpg

အေရာင္းျပပြဲက်င္းပမည့္ေျမပုံအခမဲ့ စာရင္းေပးသြင္းရန္

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား
09-455...
 
အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)