ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခ်င္သူမ်ားအတြက္ PLATINUM PATHEIN အေရာင္းျပပြဲ

(iMyanmarHouse.com မွ ၾကီးမွဴး က်င္းပသည္။)

Platinum Pathein Promotion

တစ္သက္တာမွာ တစ္ခါသာ ရႏိုင္မည့္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံဖို႔ အခြင့္အေရး

ရန္ကုန္မွ ေခ်ာင္းသာ၊ ေငြေဆာင္ သို႔ အသြား အျပန္ ခရီး တစ္ေထာက္နားစခန္း ဖြင့္လွစ္မည္႕ေနရာ။

ေစ်းဆိုင္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ဘဏ္မ်ား၊ ဓာတ္ဆီဆိုင္မ်ား၊ ကားဝပ္ေရွာ့မ်ား၊ ကားေရေဆးဆိုင္မ်ား၊ အမွတ္တရပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ ေဒသထြက္ကုန္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ား ပါဝင္သည္။

ေရ မီး အျပည့္အစံုပါသည့္ လူေနအိမ္ Villa မ်ား။

3 stars အဆင့္ရွိ ဟုိတယ္ လည္း ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

(၇)လအၾကာ ၂၀၁၇၊ ဇြန္လတြင္ ျပီးစီးမည္။

တဲႀကီးကုန္းလမ္းႏွင့္ ေတာင္ေပၚလမ္းေထာင့္ တြင္တည္ရွိၿပီး ပုသိမ္ျမိဳ႕၏ အခ်က္အခ်ာ က်ေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိပါသည္။

အေရာင္းျပပြဲအတြင္း

1800 sqft က်ယ္ဝန္းေသာ ၂ထပ္ Plaza ဆိုင္ခန္းမ်ား

2400 sqft မွ 6000 sqft က်ယ္ဝန္းေသာ လူေနအိမ္ Villa မ်ား ကို (၃)ႏွစ္ အရစ္က်ျဖင့္ စတင္ ေရာင္းခ်ေပးပါမည္။

*** စရံေငြ (၁၀)သိန္း က်ပ္ ယူလာမွ ေစ်းဆုိင္ခန္းရဖုိ႔ ေသခ်ာမည္ ***

( ေျမသီးသန္႔ ၀ယ္ယူသူမ်ားကို 6 ေပအျမင့္ရွိ ၿခံစည္း႐ုိးကာထားေပးမည္။ သံတံခါးအပါအဝင္ ၿခံထဲမီးႀကိဳးအေရာက္ တပ္ဆင္ေပးမည္။ ၿခံေရွ႕တြင္ လမ္းႏွင့္ ေရေျမာင္း ေဖာက္ေပးမည္။ )

*** ပြဲရက္အတြင္း အထူးေလွ်ာ့ေစ်း ၂၀% အထိေပးပါမည္ ***


အေရာင္းျပပြဲ အေသးစိတ္အစီအစဥ္

ဤ Platinum Pathein ကြန္ဒုိကုိ iMyanmarHouse.com မွႀကီးမွဴး က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အႀကီးဆံုး အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းျပပြဲႀကီးအတြင္း ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။
က်င္းပမည့္ေနရာ : တပ္မေတာ္ခန္းမ ၊ ဦးဝိစာရလမ္း၊ ရန္ကုန္။
က်င္းပမည့္ရက္ : ၁၆ရက္မွ ၁၈ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၆ (ေသာၾကာ၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ)
က်င္းပမည့္အခ်ိန္ : မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ

*** မည္သူမဆို အခမဲ့ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ***

*** ပြဲတက္ေရာက္ရန္ စာရင္းေပးဖို႔လိုပါသည္ ***

စာရင္းေပးသြင္းရန္


Platinum Pathein Project သည္ တဲႀကီးကုန္းလမ္းႏွင့္ ေတာင္ေပၚလမ္းေထာင့္ တြင္တည္ရွိၿပီး ပုသိမ္ျမိဳ႕၏ အခ်က္အခ်ာ က်ေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိပါသည္။ Platinum Pathein Project တြင္ Villa ၊ Hotel ႏွင့္ Plaza မ်ားပါရွိ မည္ျဖစ္ သည္။ ေတာင္ေျမကို အျမင့္ (၇) ေပ ဖို႕ထားေသာေၾကာင့္ မိုးရာသီတြင္ ေရလႊမ္းမည္ကို စိုးရိမ္စရာမလိုေတာ့ပါ။

ေရ မီး အျပည့္အစံုပါသည့္ လူေနအိမ္ Villa မ်ား

Platium Pathein Project တြင္ Villa လည္းပါရွိမည္။

အိမ္ရာသီးသန္႕ဘက္ျခမ္းအတြက္ ၆ တန္ (ေပ ၂၀ ) တံတားထားရွိေပးထားပါသည္။

မီးစနစ္မ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ရာသီးသန္႕အတြက္ (500KVA) အားရွိ Transformer ထားရွိေပးျခင္း။

ေရစနစ္ကို ၂၄ နာရီ Booster Pumb ျဖင့္တင္ေပးထားျခင္း။

၀ယ္ယူသူမ်ားကို အိမ္ရာ/ေျမ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ စာခ်ဳပ္ကို ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ကိုယ္ပိုင္အမည္ေပါက္ရရန္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။

Living Room ႏွင့္ Bedroom တြင္ ပါေကးခင္းေပးထားမည္ ျဖစ္သည္။

က်န္ရွိေနေသာေနရာမ်ားကိုလည္း ေက်ာက္ျပားမ်ားခင္းထားေပးမည္။

၀ယ္ယူသူမ်ားကို 6 ေပအျမင့္ရွိ ၿခံစည္း႐ုိးကာထားေပးမည္။ သံတံခါးအပါအဝင္ ၿခံထဲမီးႀကိဳးအေရာက္ တပ္ဆင္ေပးမည္။ ၿခံေရွ႕တြင္ လမ္းႏွင့္ ေရေျမာင္း ေဖာက္ေပးမည္။

ေျမအက်ယ္အ၀န္းမ်ားမွာ

2400 Sqft (40×60)

3200 Sqft ( 40×80)

3000 Sqft (50×60)

4800 Sqft (60×80)

2954.2 Sqft

5177.7 Sqft

5940.6 Sqft

အသီးသီး ရွိမည္ျဖစ္သည္။PATHEIN PLAZA

စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ဘဏ္မ်ား၊ ဓာတ္ဆီဆိုင္မ်ား၊ ကားဝပ္ေရွာ့မ်ား၊ ကားေရေဆးဆိုင္မ်ား၊ အမွတ္တရပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ ေဒသထြက္ကုန္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ား ဖြင့္ရန္အလြန္သင့္ေလ်ွာ္ေသာေနရာျဖစ္ပါသည္။

Plaza တြင္ ဆိုင္ခန္းေပါင္း ၃၅ ခန္းပါရွိမည္ျဖစ္သည္။

ဆိုင္ခန္းမ်ားအားလံုးသည္ ၂ ထပ္ဆိုင္ခန္းမ်ားျဖစ္သည္။

ဆုိင္ခန္း (၁) ခန္းစီတြင္ (၁၈၀၀ Sqft ) အက်ယ္အ၀န္းရွိသည္။

Ceiling High မွာ ေျမညီထပ္ ၁၄’ , ပထမထပ္ ၁၁ ’ ၆” အသီးသီးရွိသည္။

လူေလ်ွာက္လမ္း မွာ ၂၃’ အက်ယ္အ၀န္းရွိမည္ျဖစ္သည္။ဆုိင္ခန္းမ်ား၏အေရွ႕တြင္ ၁၃၉၀၆.၈၉ sqft အက်ယ္အ၀န္းရွိ Landscape ရွိမည္ျဖစ္သည္။

ကားအစီးေရ (200) ေက်ာ္ဆန္႔ေသာ ကားပါကင္လည္းပါရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကားရပ္ရန္ ေနရာမရွိမွာမပူရေပ။

Foundation ခ်ေနျပီျဖစ္ျပီး June 2017 တြင္ ဆိုင္ခန္းမ်ားကို အပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေခ်ာင္းသာ ႏွင့္ေငြေဆာင္မ်ားသို႕ သြားေသာ Main လမ္းမၾကီး ေပၚတြင္တည္ရွိေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရအခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။


ေငြေပးေခ်စနစ္မွာ -

သိန္း ၁၈၀၀ တန္ ဆိုင္ခန္း ဝယ္မယ္ဆိုရင္

ပြဲရက္အတြင္း ၁၀ သိန္း booking fee သြင္းရပါမည္။

၂ပတ္အတြင္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျပီး ၄၀ သိန္း သြင္းရပါမည္။

December 2016 မွ စ၍ October 2019 အထိ ၃၅လ လစဥ္ သိန္း ၅၀ သြင္းရပါမည္။

(၇) လ အၾကာမွာ ဆိုင္ခန္းအပ္ပါမည္။

က်န္ (၂၈)လ က ဆိုင္ဖြင့္ရင္း ဆက္သြင္းသြားရပါမည္။


အေရာင္းျပပြဲ အေသးစိတ္အစီအစဥ္

ဤ Platinum Pathein ကြန္ဒုိကုိ iMyanmarHouse.com မွႀကီးမွဴး က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အႀကီးဆံုး အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းျပပြဲႀကီးအတြင္း ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။
က်င္းပမည့္ေနရာ : တပ္မေတာ္ခန္းမ ၊ ဦးဝိစာရလမ္း၊ ရန္ကုန္။
က်င္းပမည့္ရက္ : ၁၆ရက္မွ ၁၈ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၆ (ေသာၾကာ၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ)
က်င္းပမည့္အခ်ိန္ : မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ

*** မည္သူမဆို အခမဲ့ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ***

*** ပြဲတက္ေရာက္ရန္ စာရင္းေပးဖို႔လိုပါသည္ ***

စာရင္းေပးသြင္းရန္


Facilities For Plaza

PVC Windows, PVC Door at Bathrooms

Tempered glass door at entrance

Roller Shutter

Brick Kitchen Counter

Steel Handrail with Baluster in shop stair

Main stairs and corridor,

Finishing and Laying of 24” * 24” Homogenuous tile in shop area

Facilities For Plaza

Platinum Pathein Project တြင္ 3 stars အဆင့္ရွိ Hotel လည္း ပါရွိမည္ျဖစ္သည္။

Location Map

ပြဲက်င္းပမည့္ ေနရာျပ ေျမပံု

ပါဝင္သည့္ Facilities မ်ား

ကားပါကင္
ကိုယ္ပိုင္မီတာ
ထရန္စေဖာ္မာ
မီးစက္

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

Mya Bay Developments Co.,Ltd

No.34/ H, Alanpya Pagoda Road, Mingalartaungnyunt Township, yangon,Myanmar

အေရာင္းျပပြဲ အေသးစိတ္အစီအစဥ္

ဤ Platinum Pathein ကြန္ဒုိကုိ iMyanmarHouse.com မွႀကီးမွဴး က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အႀကီးဆံုး အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းျပပြဲႀကီးအတြင္း ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။
က်င္းပမည့္ေနရာ : တပ္မေတာ္ခန္းမ ၊ ဦးဝိစာရလမ္း၊ ရန္ကုန္။
က်င္းပမည့္ရက္ : ၁၆ရက္မွ ၁၈ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၆ (ေသာၾကာ၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ)
က်င္းပမည့္အခ်ိန္ : မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ

*** မည္သူမဆို အခမဲ့ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ***

*** ပြဲတက္ေရာက္ရန္ စာရင္းေပးဖို႔လိုပါသည္ ***

စာရင္းေပးသြင္းရန္


အိမ်ခြံမြေ သတင်းများကို
Email ဖြင့် ဖတ်ရန်

Mya Bay Developments Co.,Ltd

Mya Bay Developments Co.,Ltd

လိပ်စာ
No.34/ H, Alanpya Pagoda Road, Mingalartaungnyunt Township, yangon,Myanmar
အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)