ေျမာက္ဒဂံု ဆိပ္ျငိမ္ရပ္ကြက္ရွိ Pinlon Village Residences အထူးအေရာင္းျပပြဲ

(iMyanmarHouse.com မွ ၾကီးမွဴး က်င္းပသည္။)

ေျမာက္ဒဂံု ပင္လံုအိမ္ရာ ၊ ပင္လံုေဆးရံု ၊ Pinlon City Mart ၊ Pinlon Village Hotel & Resorts ၊ ပင္လံုႏွင္းဆီ အထက္တန္းေက်ာင္း တို႕ ႏွင့္ အနီးဆံုးတြင္ တည္ရွိပါသည္။

ဆိပ္ျငိမ္ရပ္ကြက္တြင္ တည္ရွိျပီး လံုးခ်င္းအိမ္တြင္ေနရသလို Privacy ခံစားမွဳမ်ိဳးရရွိေစျပီး ၊ ကြန္ဒို Facilities အျပည့္အစံုျဖင့္ အဆင့္ျမင့္စြာ ေနထိုင္ရပါမည္။


အေရာင္းျပပြဲ အေသးစိတ္အစီအစဥ္

စီမံကိန္း တည္ေနရာ : အမွတ္ ၃/၁၊ ရႈခင္းသာလမ္းသြယ္၊ (၂၇) ရပ္ကြက္ ၊ ေျမာက္ဒဂုံျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
က်င္းပမည့္ေနရာ : တပ္မေတာ္ခန္းမ - ဦးဝိစာရလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
က်င္းပမည့္ရက္ : ၂၀၁၈ ေမလ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃ ရက္ (ေသာၾကာ၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ)။
က်င္းပမည့္အခ်ိန္ : မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ။

*** မည္သူမဆို အခမဲ့ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ***

*** ပြဲတက္ေရာက္ရန္ စာရင္းေပးဖို႔လိုပါသည္ ***

စာရင္းေပးသြင္းရန္အေရာင္းျပပြဲ အေသးစိတ္အစီအစဥ္

စီမံကိန္း တည္ေနရာ : အမွတ္ ၃/၁၊ ရႈခင္းသာလမ္းသြယ္၊ (၂၇) ရပ္ကြက္ ၊ ေျမာက္ဒဂုံျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
က်င္းပမည့္ေနရာ : တပ္မေတာ္ခန္းမ - ဦးဝိစာရလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
က်င္းပမည့္ရက္ : ၂၀၁၈ ေမလ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃ ရက္ (ေသာၾကာ၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ)။
က်င္းပမည့္အခ်ိန္ : မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ။

*** မည္သူမဆို အခမဲ့ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ***

*** ပြဲတက္ေရာက္ရန္ စာရင္းေပးဖို႔လိုပါသည္ ***

စာရင္းေပးသြင္းရန္


တည္ေနရာ

ေျမာက္ဒဂံု ၊ ေတာင္ဒဂံု ၊ ေတာင္ဥကၠလာ ၊ သဃၤန္းကြ်န္း ႏွင့္ သုဝဏၰ ျမိဳ ႔နယ္ တို႔ကို အလြယ္တကူ သြားေရာက္ႏိုင္ေသာ လမ္းဆံုလမ္းခြ မွာ တည္ရွိတာေၾကာင့္ တည္ေနရာ အားသာခ်က္ရွိျခင္း

အနီးတဝိုက္မွာ ပင္လံုအိမ္ယာ ၊ ပင္လံုေဆး႐ံု ၊ City Mart ၊ စံျပေစ်း ၊ ပင္လံုႏွင္းဆီကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း ၊ ျမင္းစီး club ႏွင့္ ေသနတ္ပစ္ကြင္း မ်ား စံုလင္စြာ ရွိျခင္း

ေငြေပးေခ်မႈပံုစံ

ဝယ္ယူသူေတြအဆင္ေျပေစဖို႔အတြက္ ၃မ်ိဳးစီစဥ္ေပးထားပါတယ္။

1. Company နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ဝယ္ယူခ်င္တဲ့ သူေတြအတြက္ Down payment လိုသလို ညွိႏိႈင္းေပးျပီး အတိုးမပါ ၂ ႏွစ္အထိ အရစ္က်ေပးေခ်ႏိုင္ျခင္း

2. KBZ Bank နဲ ႔ ခ်ိတ္ဆက္ဝယ္ယူခ်င္သူေတြ အတြက္ ၆ ႏွစ္ အထိ အရစ္က် ေပးေခ်ႏိုင္ျခင္း

3. AYA Bank နဲ ႔ ခ်ိတ္ဆက္ဝယ္ယူခ်င္သူေတြ အတြက္ကေတာ့ ၁၀ ႏွစ္အထိ အရစ္က် ေပးေခ်ႏိုင္ျခင္း

ေျမအမ်ိဳးအစား

၅ ဧက က်ယ္တဲ့ ဂရမ္ေျမ အမ်ိဳးအစား ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း

အေဆာက္အဦး အမ်ိဳးအစား

၄ခန္းတြဲ ၄ ထပ္တိုက္ အေဆာက္အဦ ၁ဝ လံုး ျဖစ္ပါတယ္။

အခန္းအေရအတြက္ စုစုေပါင္း ၁၆ဝ ပါရွိပါတယ္။

Phase 1 ရွိ အခန္းမ်ားကို June 2018 ေသာ့အပ္ပါမည္။

Phase 2 ရွိ အခန္းမ်ားကို June 2019 ေသာ့အပ္ပါမည္။

အခန္းအမ်ိဳးအစား

Unit A ၊ B ၊ C ဆိုျပီး ၃ မ်ိဳးရွိျပီး 1710 ၊ 1820 ၊ 1900 sqft အသီးသီးက်ယ္ဝန္းၾကပါတယ္။

Master room ၂ ခန္း ႏွင့္ Single room ၁ ခန္းစီ အသီးသီး ဖြဲ ႔စည္းေပးထားပါတယ္။

လက္ရွိ တည္ေဆာက္ျပီးစီးမွုအေျခအေန

အေရာင္းျပပြဲ အေသးစိတ္အစီအစဥ္

စီမံကိန္း တည္ေနရာ : အမွတ္ ၃/၁၊ ရႈခင္းသာလမ္းသြယ္၊ (၂၇) ရပ္ကြက္ ၊ ေျမာက္ဒဂုံျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
က်င္းပမည့္ေနရာ : တပ္မေတာ္ခန္းမ - ဦးဝိစာရလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
က်င္းပမည့္ရက္ : ၂၀၁၈ ေမလ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃ ရက္ (ေသာၾကာ၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ)။
က်င္းပမည့္အခ်ိန္ : မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ။

*** မည္သူမဆို အခမဲ့ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ***

*** ပြဲတက္ေရာက္ရန္ စာရင္းေပးဖို႔လိုပါသည္ ***

စာရင္းေပးသြင္းရန္

Pinlon Village Residences တည္ေနရာျပ ေျမပံု

ပါဝင္သည့္ Facilities မ်ား

ကားပါကင္
ဓာတ္ေလွကား
ေရကူးကန္
ေခၽြးထုတ္ခန္း ႏွင့္
Gym ခန္း
24 hrs security
24 hrs convenice store
family mini theater
ကေလးကစားကြင္း တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

Pinlon - 360* view

Room

Pool


*** မည္သူမဆို အခမဲ့ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ***

*** ပြဲတက္ေရာက္ရန္ စာရင္းေပးဖို႔လိုပါသည္ ***

အေရာင္းျပပြဲ အေသးစိတ္အစီအစဥ္

စီမံကိန္း တည္ေနရာ : အမွတ္ ၃/၁၊ ရႈခင္းသာလမ္းသြယ္၊ (၂၇) ရပ္ကြက္ ၊ ေျမာက္ဒဂုံျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
က်င္းပမည့္ေနရာ : တပ္မေတာ္ခန္းမ - ဦးဝိစာရလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
က်င္းပမည့္ရက္ : ၂၀၁၈ ေမလ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃ ရက္ (ေသာၾကာ၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ)။
က်င္းပမည့္အခ်ိန္ : မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ။

စာရင္းေပးသြင္းရန္


အိမ်ခြံမြေ သတင်းများကို
Email ဖြင့် ဖတ်ရန်

Universal Construction Co.,Ltd

Universal Construction Co.,Ltd

လိပ်စာ
ေျမာက္ဒဂုံျမိဳ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။
အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)