ေနရာသစ္အိမ္ျခံေျမအက်ိဳး​ေဆာင္​လုပ္​ငန္​း

အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/nay-yar-thit-real-estate

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

100

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

60

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

160