မေနာျဖဴ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္

ေရာင္းလို ၀ယ္လို ငွားလိုသူမ်ားအတြက္ မွန္ကန္တိက်ျမန္ဆန္စြာျဖင့္ စိတ္တိုင္းက် ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနပါျပီ။

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/ma-naw-phyu-real-estate

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

11

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

0

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

11

အထူးျပဳရာ တိုင္းေဒသႀကီး / ၿမိဳ႕နယ္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ၿမိဳ ႔နယ္အားလံုး