လင်းရောင်နီဆောက်လုပ်ရေး

Contractor.

လိပ်စာ

အမှတ်(၆၉)၊ ဌာနာလမ်း၊ ဌာနာရပ်ကွက်၊ အလုံမြို့နယ်။

ဤကုမ္ပဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/lin-yaung-ni

တင်ထားပြီးသော အရောင်းကြော်ငြာ အရေအတွက်

8

တင်ထားပြီးသော အငှါးကြော်ငြာ အရေအတွက်

0

ဆောက်လုပ်ထားပြီးသော ပရော့ဂျက် အရေအတွက်

0

တင်ထားပြီးသော စုစုပေါင်းကြော်ငြာ အရေအတွက်

8