လဝန္းရွင္ အိမ္ျခံေျမ ဝန္ေဆာင္မူလုပ္ငန္း

Featured Agency
လူၾကီးမင္းတို႔ ဧ။္ ျမိဳ႕နယ္ေပါင္းစံုရွိ
တိုက္ခန္း /ကြန္ဒို / လံုးခ်င္း / ေျမကြက္ /
ဂိုေဒါင္မ်ား ကို ေရာင္းလို ဝယ္လို ငွားရန္းလို ပါက မည္သည္႔ အခ်ိန္တြင္ မဆို လဝန္းရွင္ တိုက္အိမ္ျခံေျမ ဝန္ေဆာင္မႈ႕ သို႔္ ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္အပ္နွံနိုင္ပါသည္။
မိတ္ေဟာင္း မိတ္သစ္မ်ား အားလံုးကိုအထူးပင္
ေက်းဇဴးတင္ရွိပါသည္။ ☺အိမ္ျခံေျမၾကည့္လိုပါကေက်းဇူးျပဳ႕၍တစ္ရက္ႀကိဳတင္ခ်ိန္းဆိုေပးပါရန္😊

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/la-woon-shin-real-estate

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

72

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

39

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

111