ေကေကအက်ိဳးေဆာင္
(Kay Kay Real Estate)

အက်ိဳးေဆာင္

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/kay-kay-real-estate

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

7

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

16

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

23