တစ္ပါတ္အတြင္း ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုး အိမ္တြင္းအိမ္ျပင္ အလွဆင္