2214 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေနအိမ္ေဆးေရာင္တို႔၏ လားရာ

အိမ္သုတ္ေဆးထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ အေရာင္လားရာကို ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾက၏။

ယခုႏွစ္အတြင္း ၾကားေနအေရာင္မ်ား ေျမစမ္းခရမ္းပ်ဳိးကာလျဖစ္ေနသည္။ မီးခိုးေရာင္မ်ားမွာမူ ေခတ္က်န္ခဲ့ျပီ။

မႈန္ပ်ပ် အျပာေရာင္၊ အညိဳေရာင္ႏွင့္ အနီမႈိုင္းမိႈင္း အိမ္သုတ္ေဆးေရာင္မ်ား ေခတ္ထလာျပီ။

အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ အေကာင္းဆံုးအိမ္သုတ္ေဆးအေရာင္ကို ရွာေဖြေနသည္ဆိုပါက ေအာက္ပါခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈျပီး လွပေသာစိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။

(၁) မႈန္ပ်ပ်၊ ခပ္မႈိင္းမိႈင္း အေရာင္မ်ား

မႈန္ပ်ပ်ဟူေသာ စကားလံုးမွာ မိုးေလဝသခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စေတာ့ေစ်းကြက္အေျခအေနသတင္းမ်ား ဖတ္ရႈရာတြင္ သင္ၾကားလိုေသာ စကားလံုးတစ္ခုမျဖစ္ႏိုင္ပါ။

သို႔ရာတြင္ အိမ္သုတ္ေဆးေရာင္ ေရြးခ်ယ္သည့္က႑တြင္မူ မႈန္ပ်ပ်ျဖစ္ေလ ေကာင္းေလပင္တည္း။

အေရာင္အားေကာင္း၊ အေမွာင္ဘက္လုကာ ရႈပ္ေထြးသည့္ အေရာင္မ်ားျဖစ္ေသာ သစ္အယ္သီးညိဳေရာင္၊ အနီရင့္မိႈင္းမိႈင္းႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးျပာေရာင္တို႔မွာ မႈန္ပ်ပ်အေရာင္အုပ္စုဝင္မ်ားျဖစ္၏။

အဆိုပါအေရာင္တို႔၏ ကတၱီပါေသြးဟန္ပန္ႏွင့္ ရႈပ္ေထြးေသာ ေအာက္ခံကာလာတုန္းမ်ားမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတြ႔ျမင္ေနၾက အေရာင္မ်ားတြင္ မေတြ႔ရေခ်။

အိမ္သုတ္ေဆးထုတ္လုပ္သူတို႔က ေဟာကိန္းထုတ္ထားရာတြင္ မိႈင္းပ်ပ်အေရာင္မ်ားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၏ အထြန္းေတာက္ဆံုး ၾကယ္ပြင့္မ်ား ျဖစ္လာမည္ဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါအေရာင္မ်ားသည္ စင္မ်ား၊ ဗီရိုမ်ား၊ နံရံမ်ား၊ ေရခ်ဳိးခန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ အလြန္ေကာင္းမြန္၏။

စင္မ်ားႏွင့္ ဗီရိုမ်ားအတြက္ အေကာင္းမြန္ဆံုးေဆးေရာင္မွာ မီးခိုး ထေရာက္ငါးေရာင္ ျဖစ္သည္။

၂။ သဘာဝ၏ ၾသဇာလႊမ္းမႈမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေနအိမ္ေဆးေရာင္တို႔၏ လားရာ

အိမ္သုတ္ေဆး ထုတ္လုပ္သူတို႔သည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အခန္းက႑အသီးသီးကို အနီးကပ္ေလ့လာ၏။

ဖက္ရွင္လားရာမ်ား၊ ဗိသုကာႏွင့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ၾသဇာလႊမ္းမႈမ်ားကို ေလ့လာျပီး ႏွစ္စဥ္အေရာင္လားရာ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိသည္။

စမတ္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ အီလက္ထရြန္းနစ္ပစၥည္းမ်ား သံုးစြဲမႈျမင့္တက္ျခင္းကဲ့သို႔ အခ်က္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ အေရာင္ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအတြက္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္လားရာကို သံုးသပ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ေဆးကုမၸဏီမ်ားက တညီတညႊတ္တည္းခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ေဟာကိန္းမွာ တစ္ေန႔တာ ကာလျပီးဆံုးသြားျပီးေနာက္ အလြန္အကၽြံလႈံ႔ေဆာ္ခံရေသာ မ်က္လံုးမ်ားကို အနားရေစရန္ႏွင့္ မွ်ေျချပန္ညွိေပးရန္အတြက္ မိုးေကာင္းကင္ကဲ့သို႔ ၾကည္လင္တည္ျငိမ္ေသာ၊ သဘာဝျဖစ္ေသာ၊ သမုဒၵရာကဲ့သို႔ ေအးခ်မ္းေသာ အေရာင္မ်ားသည္ သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား ေက်ာ္ၾကားလာမည္ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ထားသည္။

သဘာဝတရားၾကီးထံသို႔ အျပာေဖ်ာ့၊ အစိမ္း၊ မီးခိုး၊ အညိဳေရာင္မ်ားျဖင့္ ျငိမ္းေအးစြာဦးညႊတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။

၃။ ေႏြးေထြးေသာ အျဖဴမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေနအိမ္ေဆးေရာင္တို႔၏ လားရာ

အျဖဴေရာင္သည္ အိမ္သုတ္ေဆး ထုတ္လုပ္သူတို႔ အမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္ေလ့ရွိသည့္ ပဓာနအေရာင္ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ အိမ္သုတ္ေဆးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္တို႔က အျဖဴ၏လားရာကို မည္သို႔ခန္႔မွန္းထားပါသနည္း။

အေရာင္ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ အဲရစ္က ဝုဖယ္လ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ “အျဖဴလင္းလင္း အေရာင္အေသြးေတြဟာ အိမ္တြင္းအလွဆင္မႈမွာ လူၾကိဳက္အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနျပီး ေႏြးေထြးတဲ့အျဖဴမ်ဳိးကိုေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔ ေတြ႔ေနရပါတယ္”ဟု ဆိုသည္။

Behr ကုမၸဏီထုတ္ Swiss Coffee အမ်ဳိးအစားႏွင့္ Antique White တို႔ကဲ့သို႔ လင္းလက္ေႏြးေထြးေသာ အေရာင္မ်ားလူၾကိဳက္မ်ားေနသည္။

Behr ကုမၸဏီထုတ္ Polar Bear အေရာင္မွာလည္း နာမည္အေက်ာ္ၾကားဆံုး အျဖဴအမ်ဳိးအစား ျဖစ္လာဖြယ္ရွိေနသည္။

၄။ ေႏြးေထြးေသာ ၾကားေနအေရာင္မ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေနအိမ္ေဆးေရာင္တို႔၏ လားရာ

ၾကားေန ေဆးေရာင္မ်ားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း အေက်ာ္ၾကားဆံုး ေဆးေရာင္မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္လာဖြယ္ရွိသည္ဟုဆိုလွ်င္ အခ်ဳိ႕သူမ်ားအေနျဖင့္ အံ့အားသင့္ၾကဖြယ္ရွိသည္။

သို႔ရာတြင္ ေဆးထုတ္လုပ္သူတို႔က ေဟာကိန္းထုတ္ရာတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၏ လာမည့္ကာလမ်ားအတြင္း သံုးစြဲသူမ်ား၏ အၾကိဳက္မွာ ေႏြးေထြးေသာ ၾကားေနအေရာင္မ်ားဆီသို႔ ဦးတည္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။

ေႏြးေထြးေသာ ၾကားေနေရာင္မ်ားဟူသည္ မီးခိုးေရာင္မ်ား၊ သိုးေမႊးခ်ည္ၾကမ္းေရာင္မွ မီးခိုးေရာင္အၾကားရွိ ၾကားေရာင္မ်ား၊ ေဇာ္ဂ်ီေရာင္ (သို႔မဟုတ္) ဝါညိဳေရာင္ အစရွိသည္တို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

၅။ ကြဲျပားေသာ အနက္ေရာင္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေနအိမ္ေဆးေရာင္တို႔၏ လားရာ

အိမ္သုတ္ေဆး ထုတ္လုပ္သူတို႔၏ အဆိုအရ ၂၀၁၉ တြင္ အနက္ေရာင္ ျပန္လာျပီဟု ဆိုသည္။

အနက္ေရာင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျပီဟု အမ်ားစုက ယူဆေနၾကသည္။

အျဖဴ (သို႔မဟုတ္) လင္းလက္ေသာ အေရာင္မ်ား အသံုးျပဳထားသည့္ စင္မ်ား၊ ဗီရိုမ်ား၊ အိမ္တြင္း တံခါးမ်ား၊ နံရံမ်ားတြင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အေရာင္အေနျဖင့္ အနက္ေရာင္ကို ထည့္သြင္းေပးျခင္းမွာ အလြန္လွပသည့္ စိတ္ကူးတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။

အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ ေနအိမ္တြင္ အနက္ေရာင္ျဖည့္ထည့္လိုသည့္ စိတ္ကူးရွိျပီး အနက္စစ္စစ္သံုးပါက ရိုင္းလြန္းမည္ကို စိုးရိမ္ေနသည္ဆိုပါက အနက္ဘက္သို႔ လုသည့္ မီးခိုး (သို႔မဟုတ္) အညိဳေရာင္မ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္၏။


ေရွရီ ( iMyanmarHouse.com အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ႔ကြန္း) မွ အထူးေရးသားေဖာ္ျပသည္။
Credit: iMyanmarHouse.com

 

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

အိမ်ခြံမြေ သတင်းများကို
Email ဖြင့် ဖတ်ရန်

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)