2286 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

မီးဖိုေဆာင္ကို ေဆးေရာင္ေရြးခ်ယ္နည္း


[Zawgyi]

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မီးဖိုေဆာင္မ်ားကို ျပဳျပင္မြမ္းမံရာတြင္ သစ္သား (သို႔မဟုတ္) အျဖဴေရာင္ နံရံကပ္စင္မ်ား၊ လိပ္သည္းေက်ာက္ (သို႔မဟုတ္) ႏွမ္းဖတ္ ေက်ာက္ စားပြဲမ်က္ႏွာျပင္မ်ား၊ စတီးအသံုးအေဆာင္ပစ္ၥည္း မ်ား ထည့္သြင္းေရးကိုသာ ဦးစားေပး ေရွရႈစဥ္းစားေလ့ရွိၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ သမားရိုးက်ေဘာင္အတြင္းမွ ေဖာက္ထြက္ စဥ္းစားမည္ဆို ပါက ဆြဲေဆာင္အား အေကာင္းဆံုး မီးဖိုေဆာင္မ်ားမွာ အေရာင္အေသြးစံုလင္ျပီး လူအမ်ားေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ေဘာင္အတြင္းမွ ေဖာက္ထြက္ကာ ပစၥည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ အလွဆင္ ထားသည့္ မီးဖိုေဆာင္မ်ားသာျဖစ္သည္ကို ေတြ႔လာရမည္ျဖစ္သည္။

သင္၏ မီးဖိုေဆာင္ကို minimalism ျဖင့္ ေမာ္ဒန္အသြင္ ပံုေဖာ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ေက်းလက္ဟန္ပံုေဖာ္သည္ျဖစ္ေစ အေရာင္ အထူအပါး၊ အလင္းအေမွာင္ ေရြးခ်ယ္မႈမွာ မ်ားစြာအေရးပါလွသည္။

မီးဖိုေဆာင္မ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္သင့္သည့္ အေရာင္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါသည္။

ေနသာ ေရႊ၀ါေရာင္

မီးဖိုေဆာင္ကို ေဆးေရာင္ေရြးခ်ယ္နည္း

ေနအလင္းတန္း တစ္ခုကဲ့သို႔ေသာ အ၀ါေရာင္မ်ဳိးသည္ အေကာင္းျမင္ စိတ္ႏွင့္ ရႊင္လန္းတက္ၾကြမႈတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳျပီး အစာစားလိုစိတ္ကို လံႈ႔ေဆာ္ ေပးသည္ဟုလည္း ပညာရွင္တို႔က ဆိုသည္။

မည္သည့္ မီးဖိုေဆာင္မ်ဳိးအတြက္မဆို အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ အေရာင္ မ်ဳိးျဖစ္ျပီး အထူးသျဖင့္ အလင္းေရာင္အားနည္းကာ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ မီးဖို ေဆာင္မ်ဳိးအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္သည္။

အ၀ါေရာင္ကို အဓိကအေျခခံျပီး အထူအပါး၊ အလင္းအေမွာင္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္မူ မီးဖိုေဆာင္တစ္ခုလံုး၏ အဓိက အေရာင္အျဖစ္ ေတာက္ပေသာ အ၀ါေရာင္ကို ေရြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္ျပီး ခံုျမင့္မ်ား၊ ေရကာမီးကာအျပားမ်ားကိုလည္း အ၀ါေရာင္ ေတာက္ေတာက္ကိုသာ ေရြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အ၀ါေဖ်ာ့ (သို႔မဟုတ္) ေထာပတ္၀ါေရာင္ကိုမူ နံရံကပ္စင္မ်ား၊ ေကာင္တာမ်က္ႏွာျပင္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသင့္၏။

မီးဖိုေဆာင္ကို ေဆးေရာင္ေရြးခ်ယ္နည္း

အဆိုပါအေရာင္မ်ားမွာ မီးဖိုေဆာင္တြင္း အျခားထည့္သြင္းမည့္ ပစၥည္း မ်ား၏ သစ္သားေရာင္၊ အညိဳေရာင္တို႔ႏွင့္ သဟဇာတေကာင္းစြာျဖစ္သည္။

အေရာင္၊အႏုအရင့္ မည္သို႔ေရြးခ်ယ္သည္ျဖစ္ေစ သင္၏ မီးဖိုေဆာင္ အတြင္း ဆန္းကစ္သီး တစ္ပန္းကန္ႏွင့္ ပန္းတစ္အိုးထည့္သြင္းလိုက္ပါက ျပီးျပည့္စံုသည့္အလွတရားကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သတိျပဳရမည္မွာ သစ္သီးႏွင့္ ပန္းမ်ားမွာ အ၀ါေရာင္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေလသည္။

ေရတပ္ျပာ အေရာင္ဆန္း

မီးဖိုေဆာင္ကို ေဆးေရာင္ေရြးခ်ယ္နည္း

တည္ျငိမ္မႈရွိစြာျဖင့္ ဆန္းသစ္ေနေသာ ေရတပ္ျပာအေရာင္သည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ မီးဖိုေဆာင္အေရာင္ေရြးခ်ယ္မႈတြင္ ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ လမ္းေၾကာင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ ထိုးေဖာက္လာေနသည္။

အနက္ေရာင္ကုတ္အကၤ် ီေတာက္ေတာက္ေျပာင္ေျပာင္ကို အျဖဴေရာင္ ရွပ္၊ အညိဳေရာင္႐ွဴးဖိနပ္မ်ားျဖင့္ တြဲဖက္၀တ္ဆင္လိုက္သကဲ့သို႔ ေရတပ္ျပာ နံရံကပ္ဗီရိုမ်ားကို အျဖဴေရာင္ႏွင့္ သစ္ပရိေဘာဂမ်ားျဖင့္ မြမ္းမံလိုက္ပါက ထည္၀ါ သည့္ အလွတစ္မ်ဳိးကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ မ်က္ႏွာက်က္အလွမီးဆိုင္းအေန ျဖင့္ ေရႊေရာင္ (သို႔မဟုတ္) မီးခိုးေရာင္မီးဆိုင္း မ်ားျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။

မီးဖိုေဆာင္ကို ေဆးေရာင္ေရြးခ်ယ္နည္း

ထိုင္ခံုမ်ား၏ ကူရွင္မ်ားႏွင့္ ထိုင္ခံုျမင့္မ်ားကို ေရတပ္ျပာေရာင္ကိုပင္ အသံုးျပဳေပးျခင္းအားျဖင့္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ အလွမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

သတၱဳ၏ ခမ္းနားမႈ

မီးဖိုေဆာင္ကို ေဆးေရာင္ေရြးခ်ယ္နည္း

မီးဖိုေဆာင္ကို ခမ္းနားထည္၀ါမႈ အနည္းငယ္ေပါင္းထည့္ေပးရျခင္းမွာ သင္ထင္မွတ္ထားသည္ထက္ ပိုမိုလြယ္ကူေလသည္။ သတၱဳေရာင္အနည္းငယ္မွ် ထည့္သြင္းေပးလိုက္ျခင္းမွာ မ်ားစြာ တာသြားလွသည္။

ေၾကး၀ါေရာင္၊ ေၾကးနီေရာင္၊ ေငြေရာင္အစရွိသည္တို႔မွာ ေစ်းမၾကီး သည့္အျပင္ အံ့အားသင့္ဖြယ္၊ မည္သည့္အရာႏွင့္မွ်မတူညီေသာ ျခားနားမႈကို အေသအခ်ာရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ေၾကး၀ါေရာင္ကို ေနအိမ္တစ္ခုလံုးတြင္ ထည့္သြင္းျခင္းမွာ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ေခတ္စားလာလ်က္ရွိသည္။

မီးဖိုေဆာင္အတြင္းတြင္ သမားရိုးက် နံရံကပ္ဘီရိုမ်ားကို ေၾကး၀ါျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာလည္း တမူဆန္းၾကယ္မႈကို ရရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ တြဲဖက္အေနျဖင့္ မီးဖိုေဆာင္သံုးပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ေၾကး၀ါ ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာပစၥည္းမ်ား ရွာေဖြထည့္သြင္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။


အလင္းအေမွာင္ေရာင္စံု ေရာစပ္မႈမ်ား

မီးဖိုေဆာင္ကို ေဆးေရာင္ေရြးခ်ယ္နည္း


ေတာက္ပျပိဳးျပက္ေသာ အေရာင္ႏွစ္ေရာင္ႏွင့္အထက္ကို အလင္း အေမွာင္တြဲဖက္ျပီး အႏုပညာေျမာက္စြာတြဲစပ္ေပးပါက သင္၏ မီးဖိုေဆာင္ကို ခမ္းနားသည့္ ရသတစ္မ်ဳိးေပးစြမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

စိမ္းျပာကို အစိမ္းႏု (သို႔မဟုတ္) အ၀ါႏုေရာင္ျဖင့္ တြဲစပ္ျခင္း၊ လိေမ္ၼာ္ (သို႔မဟုတ္) အ၀ါေရာင္ကို မီးခိုးေရာင္ႏွင့္ တြဲစပ္ျခင္း၊ အနီႏွင့္ အျဖဴေရာင္ကို တြဲစပ္ျခင္းမ်ားမွာ အႏုပညာေျမာက္သည့္ အေရာင္စပ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ထုိ႔အျပင္ အေရာင္တြဲစပ္ျခင္းသည္ သင္၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကို အမွန္ အတိုင္းထုတ္ျပမည့္ အခ်က္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ မီးဖိုေဆာင္အတြင္း အထူးျပဳ မြမ္းမံမည့္တစ္ေနရာကို ေရြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

မီးဖိုေဆာင္ရွိ မီးကာ၊ ေရကာေနရာ၊ အလယ္တြင္ ဗဟိုကၽြန္းသဖြယ္ ထားရွိသည့္ေနရာ၊ နံရံ အစရွိသည္တို႔အျပင္ မီးဖိုေဆာင္သံုး အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း တစ္ခုခုလည္း ျဖစ္ႏိုင္၏။

မီးဖိုေဆာင္တြင္း အျဖဴေရာင္ဗီရိုမ်ားကို အေမွာင္ေရာင္တစ္ခုႏွင့္ ေရာစပ္ ေပးျခင္းအားျဖင့္လည္း မီးဖိုေဆာင္၏ သြင္ျပင္ကို အလြယ္တကူ ေျပာင္းလဲေပး ႏိုင္သည္။ အခန္းတြင္း အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၏ အေရာင္ကို ေျပာင္းလဲေပး ျခင္းမွာလည္း ကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာျဖင့္ အသစ္သဖြယ္ေျပာင္းလဲႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အေရာင္ေသြးစံုေသာ ထုိင္ခံုရွည္မ်ား၊ ကုလားထိုင္မ်ား၊ အျခား အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ေျပာင္းလဲေပးျခင္းအားျဖင့္ သင္၏ မီးဖိုေဆာင္ ကို အျမဲဆန္းသစ္ေနေစႏိုင္ပါသည္။

မီးခိုး၏ ခမ္းနားမႈ

မီးဖိုေဆာင္ကို ေဆးေရာင္ေရြးခ်ယ္နည္း

မီးခိုးေရာင္သည္ ပ်င္းရိျငီးေငြ႔ဖြယ္ရာ မဟုတ္ပါ။ မီးခိုးေရာင္သည္ လွပ သန္႔ရွင္းမႈကို အျမဲကိုယ္စားျပဳပါသည္။ မီးခိုးေရာင္ကို သစ္သားေရာင္ႏွင့္ အျဖဴေရာင္ အသံုးအေဆာင္ပစ္ၥည္းမ်ားႏွင့္ လြယ္ကူစြာတြဲစပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

မီးဖိုေဆာင္အတြင္းတြင္ မီးခိုးေရာင္ကို ေသးငယ္သည့္အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားထက္ ၾကီးမားသည့္အရာမ်ားတြင္သာ ပိုမိုသံုးစြဲၾကသည္။

မီးခိုးေရာင္ကုိ မီးဖိုေဆာင္အတြင္း အေကာင္းဆံုးသြန္းေလာင္းစီးဆင္း ေပါင္းစပ္ေပးႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမွာ ဗီ႐ိုမ်ားကို အစားထိုးျခင္း(သို႔မဟုတ္) ျပန္လည္ ေဆးသုတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။

သင္၏ မီးဖိုေဆာင္ကို အသြင္သစ္ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မည့္ အျခားနည္း လမ္းတစ္ခုမွာ မီးခိုးေရာင္ အုတ္ၾကြပ္မ်ားျဖင့္ ငါးၾကင္းကြက္အသြင္ ၾကမ္းျပင္ကို ျပန္လည္ခင္းက်င္းေပးျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။

မီးဖိုေဆာင္ကို ေဆးေရာင္ေရြးခ်ယ္နည္း


ေရွရီ ( iMyanmarHouse.com အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ႔ကြန္း) မွ အထူးေရးသားေဖာ္ျပသည္။
Credit: iMyanmarHouse.com

 

[Unicode]

 

မီးဖိုဆောင်ကို ဆေးရောင်ရွေးချယ်နည်း

ကျွန်ုပ်တို့သည် မီးဖိုဆောင်များကို ပြုပြင်မွမ်းမံရာတွင် သစ်သား (သို့မဟုတ်) အဖြူရောင် နံရံကပ်စင်များ၊ လိပ်သည်းကျောက် (သို့မဟုတ်) နှမ်းဖတ် ကျောက် စားပွဲမျက်နှာပြင်များ၊ စတီးအသုံးအဆောင်ပစ္စ်ည်း များ ထည့်သွင်းရေးကိုသာ ဦးစားပေး ရှေရှုစဉ်းစားလေ့ရှိကြသည်။

သို့ရာတွင် သမားရိုးကျဘောင်အတွင်းမှ ဖောက်ထွက် စဉ်းစားမည်ဆို ပါက ဆွဲဆောင်အား အကောင်းဆုံး မီးဖိုဆောင်များမှာ အရောင်အသွေးစုံလင်ပြီး လူအများမျှော်လင့်ထားသည့် ဘောင်အတွင်းမှ ဖောက်ထွက်ကာ ပစ္စည်းမျိုးစုံဖြင့် အလှဆင် ထားသည့် မီးဖိုဆောင်များသာဖြစ်သည်ကို တွေ့လာရမည်ဖြစ်သည်။

သင်၏ မီးဖိုဆောင်ကို minimalism ဖြင့် မော်ဒန်အသွင် ပုံဖော်သည် ဖြစ်စေ၊ ကျေးလက်ဟန်ပုံဖော်သည်ဖြစ်စေ အရောင် အထူအပါး၊ အလင်းအမှောင် ရွေးချယ်မှုမှာ များစွာအရေးပါလှသည်။

မီးဖိုဆောင်များအတွက် ရွေးချယ်သင့်သည့် အရောင်များကို ဖော်ပြပေး လိုက်ပါသည်။

နေသာ ရွှေဝါရောင်

နေအလင်းတန်း တစ်ခုကဲ့သို့သော အဝါရောင်မျိုးသည် အကောင်းမြင် စိတ်နှင့် ရွှင်လန်းတက်ကြွမှုတို့ကို ကိုယ်စားပြုပြီး အစာစားလိုစိတ်ကို လှုံ့ဆော် ပေးသည်ဟုလည်း ပညာရှင်တို့က ဆိုသည်။

မည်သည့် မီးဖိုဆောင်မျိုးအတွက်မဆို အလွန်ကောင်းမွန်သည့် အရောင် မျိုးဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် အလင်းရောင်အားနည်းကာ ကျဉ်းမြောင်းသည့် မီးဖို ဆောင်မျိုးအတွက် အထူးသင့်လျော်သည်။

အဝါရောင်ကို အဓိကအခြေခံပြီး အထူအပါး၊ အလင်းအမှောင် ရွေးချယ်ရာတွင်မူ မီးဖိုဆောင်တစ်ခုလုံး၏ အဓိက အရောင်အဖြစ် တောက်ပသော အဝါရောင်ကို ရွေးချယ်ရမည် ဖြစ်ပြီး ခုံမြင့်များ၊ ရေကာမီးကာအပြားများကိုလည်း အဝါရောင် တောက်တောက်ကိုသာ ရွေးချယ်ရမည် ဖြစ်သည်။

အဝါဖျော့ (သို့မဟုတ်) ထောပတ်ဝါရောင်ကိုမူ နံရံကပ်စင်များ၊ ကောင်တာမျက်နှာပြင်များအတွက် အသုံးပြုသင့်၏။

အဆိုပါအရောင်များမှာ မီးဖိုဆောင်တွင်း အခြားထည့်သွင်းမည့် ပစ္စည်း များ၏ သစ်သားရောင်၊ အညိုရောင်တို့နှင့် သဟဇာတကောင်းစွာဖြစ်သည်။

အရောင်၊အနုအရင့် မည်သို့ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ သင်၏ မီးဖိုဆောင် အတွင်း ဆန်းကစ်သီး တစ်ပန်းကန်နှင့် ပန်းတစ်အိုးထည့်သွင်းလိုက်ပါက ပြီးပြည့်စုံသည့်အလှတရားကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

သတိပြုရမည်မှာ သစ်သီးနှင့် ပန်းများမှာ အဝါရောင်ဖြစ်ရန် လိုအပ်လေသည်။

ရေတပ်ပြာ အရောင်ဆန်း

တည်ငြိမ်မှုရှိစွာဖြင့် ဆန်းသစ်နေသော ရေတပ်ပြာအရောင်သည် မျက်မှောက်ခေတ် မီးဖိုဆောင်အရောင်ရွေးချယ်မှုတွင် မျှော်လင့်မထားသည့် လမ်းကြောင်း တစ်ရပ်အဖြစ် ထိုးဖောက်လာနေသည်။

အနက်ရောင်ကုတ်အင်္ကျီတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်ကို အဖြူရောင် ရှပ်၊ အညိုရောင်ရှူးဖိနပ်များဖြင့် တွဲဖက်ဝတ်ဆင်လိုက်သကဲ့သို့ ရေတပ်ပြာ နံရံကပ်ဗီရိုများကို အဖြူရောင်နှင့် သစ်ပရိဘောဂများဖြင့် မွမ်းမံလိုက်ပါက ထည်ဝါ သည့် အလှတစ်မျိုးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ မျက်နှာကျက်အလှမီးဆိုင်းအနေ ဖြင့် ရွှေရောင် (သို့မဟုတ်) မီးခိုးရောင်မီးဆိုင်း များဖြင့် အလှဆင်နိုင်ပါသည်။

ထိုင်ခုံများ၏ ကူရှင်များနှင့် ထိုင်ခုံမြင့်များကို ရေတပ်ပြာရောင်ကိုပင် အသုံးပြုပေးခြင်းအားဖြင့် အံ့အားသင့်ဖွယ် အလှများကို တွေ့မြင်ရမည် ဖြစ်သည်။

သတ္တု၏ ခမ်းနားမှု

မီးဖိုဆောင်ကို ခမ်းနားထည်ဝါမှု အနည်းငယ်ပေါင်းထည့်ပေးရခြင်းမှာ သင်ထင်မှတ်ထားသည်ထက် ပိုမိုလွယ်ကူလေသည်။ သတ္တုရောင်အနည်းငယ်မျှ ထည့်သွင်းပေးလိုက်ခြင်းမှာ များစွာ တာသွားလှသည်။

ကြေးဝါရောင်၊ ကြေးနီရောင်၊ ငွေရောင်အစရှိသည်တို့မှာ ဈေးမကြီး သည့်အပြင် အံ့အားသင့်ဖွယ်၊ မည်သည့်အရာနှင့်မျှမတူညီသော ခြားနားမှုကို အသေအချာရရှိမည် ဖြစ်သည်။

ကြေးဝါရောင်ကို နေအိမ်တစ်ခုလုံးတွင် ထည့်သွင်းခြင်းမှာ တစ်ကျော့ပြန် ခေတ်စားလာလျက်ရှိသည်။

မီးဖိုဆောင်အတွင်းတွင် သမားရိုးကျ နံရံကပ်ဘီရိုများကို ကြေးဝါဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်းမှာလည်း တမူဆန်းကြယ်မှုကို ရရှိစေမည် ဖြစ်သည်။

ထို့အပြင် တွဲဖက်အနေဖြင့် မီးဖိုဆောင်သုံးပစ္စည်းများကိုလည်း ကြေးဝါ ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောပစ္စည်းများ ရှာဖွေထည့်သွင်းပေးရမည် ဖြစ်သည်။

အလင်းအမှောင်ရောင်စုံ ရောစပ်မှုများ

တောက်ပပြိုးပြက်သော အရောင်နှစ်ရောင်နှင့်အထက်ကို အလင်း အမှောင်တွဲဖက်ပြီး အနုပညာမြောက်စွာတွဲစပ်ပေးပါက သင်၏ မီးဖိုဆောင်ကို ခမ်းနားသည့် ရသတစ်မျိုးပေးစွမ်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

စိမ်းပြာကို အစိမ်းနု (သို့မဟုတ်) အဝါနုရောင်ဖြင့် တွဲစပ်ခြင်း၊ လိမ္မော်် (သို့မဟုတ်) အဝါရောင်ကို မီးခိုးရောင်နှင့် တွဲစပ်ခြင်း၊ အနီနှင့် အဖြူရောင်ကို တွဲစပ်ခြင်းများမှာ အနုပညာမြောက်သည့် အရောင်စပ်များ ဖြစ်ကြသည်။

ထို့အပြင် အရောင်တွဲစပ်ခြင်းသည် သင်၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို အမှန် အတိုင်းထုတ်ပြမည့် အချက်တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ မီးဖိုဆောင်အတွင်း အထူးပြု မွမ်းမံမည့်တစ်နေရာကို ရွေးချယ်ရမည် ဖြစ်သည်။

မီးဖိုဆောင်ရှိ မီးကာ၊ ရေကာနေရာ၊ အလယ်တွင် ဗဟိုကျွန်းသဖွယ် ထားရှိသည့်နေရာ၊ နံရံ အစရှိသည်တို့အပြင် မီးဖိုဆောင်သုံး အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း တစ်ခုခုလည်း ဖြစ်နိုင်၏။

မီးဖိုဆောင်တွင်း အဖြူရောင်ဗီရိုများကို အမှောင်ရောင်တစ်ခုနှင့် ရောစပ် ပေးခြင်းအားဖြင့်လည်း မီးဖိုဆောင်၏ သွင်ပြင်ကို အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲပေး နိုင်သည်။ အခန်းတွင်း အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၏ အရောင်ကို ပြောင်းလဲပေး ခြင်းမှာလည်း ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့် အသစ်သဖွယ်ပြောင်းလဲနိုင်မည့် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရောင်သွေးစုံသော ထိုင်ခုံရှည်များ၊ ကုလားထိုင်များ၊ အခြား အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို နှစ်စဉ်ပြောင်းလဲပေးခြင်းအားဖြင့် သင်၏ မီးဖိုဆောင် ကို အမြဲဆန်းသစ်နေစေနိုင်ပါသည်။

မီးခိုး၏ ခမ်းနားမှု

မီးခိုးရောင်သည် ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်ရာ မဟုတ်ပါ။ မီးခိုးရောင်သည် လှပ သန့်ရှင်းမှုကို အမြဲကိုယ်စားပြုပါသည်။ မီးခိုးရောင်ကို သစ်သားရောင်နှင့် အဖြူရောင် အသုံးအဆောင်ပစ္စ်ည်းများနှင့် လွယ်ကူစွာတွဲစပ်ပေးနိုင်ပါသည်။

မီးဖိုဆောင်အတွင်းတွင် မီးခိုးရောင်ကို သေးငယ်သည့်အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများထက် ကြီးမားသည့်အရာများတွင်သာ ပိုမိုသုံးစွဲကြသည်။

မီးခိုးရောင်ကို မီးဖိုဆောင်အတွင်း အကောင်းဆုံးသွန်းလောင်းစီးဆင်း ပေါင်းစပ်ပေးနိုင်မည့်နည်းလမ်းမှာ ဗီရိုများကို အစားထိုးခြင်း(သို့မဟုတ်) ပြန်လည် ဆေးသုတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးရန် ဖြစ်သည်။

သင်၏ မီးဖိုဆောင်ကို အသွင်သစ်ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်မည့် အခြားနည်း လမ်းတစ်ခုမှာ မီးခိုးရောင် အုတ်ကြွပ်များဖြင့် ငါးကြင်းကွက်အသွင် ကြမ်းပြင်ကို ပြန်လည်ခင်းကျင်းပေးခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။

ရှေရီ ( iMyanmarHouse.com အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) မှ အထူးရေးသားဖော်ပြသည်။
Credit: iMyanmarHouse.com

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

အိမ်ခြံမြေ သတင်းများကို
Email ဖြင့် ဖတ်ရန်

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)