2376 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေနအိမ္တြင္း အလွဆင္နည္းမ်ား

လူတို႔သည္ ေနအိမ္တြင္ အလွဆင္မြမ္းမံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အႏုပညာ လက္ရာမ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ား၊ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳၾကသည္။

အမ်ားစု၏ သေဘာမွာ တန္ဖိုးၾကီးမားေသာအရာ မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္လိုေလ့ ရွိၾက၏။

သင္တို႔ အသံုးမျပဳေတာ့သည့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ မၾကာခဏလႊင့္ပစ္ေနရ သည့္ပစ္ၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳကာ အိမ္တြင္းအလွဆင္ ႏိုင္ေၾကာင္း သိလွ်င္ မ်ားစြာအံ့အားသင့္ မည္ ျဖစ္သည္။

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ျခင္းမွာ သမားရိုးက်စိတ္ကူးတစ္ရပ္ကား မဟုတ္ေခ်။ သင္တစ္ၾကိမ္ခန္႔ ၾကိဳးစားျပဳလုပ္ၾကည့္ပါက စြန္႔ပစ္ပစ္ၥည္းမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ရျခင္းကို စြဲလမ္း သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဖန္တီးတတ္သည့္ စိတ္ကူးေကာင္းရွိလွ်င္ အနည္းငယ္ေတြးေခၚရံုမွ်ျဖင့္ စြန္႔ပစ္ ပစ္ၥည္းမ်ားမွာ လွပေသာအိမ္တြင္းအလွဆင္ ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားမည္ ျဖစ္သည့္ အျပင္ အလွဆင္ရန္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္အလြန္သက္သာသြားမည္လည္း ျဖစ္သည္။

စြန္႔ပစ္ေတာ့မည့္ ပစၥည္းမ်ားသည္ တဖန္ျပန္လည္အသက္၀င္လာကာ သင့္အတြက္ အျခားျဖစ္တည္မႈတစ္ခုျဖင့္ ရွင္သန္ေပးဦးမည္ ျဖစ္သည္။

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေနအိမ္တြင္း အလွဆင္နည္းမ်ား

အ၀တ္ေဟာင္းမ်ားျဖင့္ အခင္းထည္ျပဳလုပ္ျခင္း


အကယ္၍ သင့္တြင္ မ၀တ္ဆင္ေတာ့ေသာ အ၀တ္အထည္ေဟာင္းမ်ားရွိပါက လွပ သည့္အခင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲၾကည့္လိုက္ပါ။

ဦးစြာအားျဖင့္ ေစာင္ပါးတစ္ထည္လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အသစ္ျပဳလုပ္မည့္ အခင္းထည္၏ ေအာက္ခံအျဖစ္ အဆိုပါေစာင္ပါးကို အသံုးျပဳရပါမည္။

မ၀တ္ဆင္ေတာ့ေသာ အ၀တ္ေဟာင္းမ်ားကို ျဖတ္စရွည္မ်ားအျဖစ္ ကတ္ေၾကးျဖင့္ ျဖတ္ေတာက္လိုက္ပါ။ ယင္းျဖတ္စမ်ားကို ေစာင္ပါးေပၚတြင္ မိမိတြင္ရွိသည့္ ျဖတ္စအေရာင္ မ်ားကို မူတည္ကာ အေရာင္စပ္ဟပ္မႈမ်ားကို ႏွစ္သက္သလို စီစဥ္ျပီး အပ္ျဖင့္ခ်ဳပ္ေပးပါ။

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေနအိမ္တြင္း အလွဆင္နည္းမ်ား

ပလတ္စတစ္ဘူးမ်ားကို ပန္းအိုးအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း

သင့္အိမ္တြင္ အသံုးမျပဳေတာ့ေသာ ၾကီးမားသည့္ ပလတ္စတစ္ဘူး မ်ားရွိပါက ပန္းအိုးမ်ားအျဖစ္ အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ပလတ္စတစ္ဘူး၏ အေပၚပိုင္းကို ျဖတ္ထုတ္ပါ။ ယင္းသို႔ျဖတ္ထုတ္ ရာတြင္ က်န္ခဲ့မည့္ေအာက္ပိုင္းအတြက္ မိမိႏွစ္သက္သလို အလွဆင္ ပံုေဖာ္ ျဖတ္ထုတ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပီးလွ်င္ ေျမေဆြးထည့္ကာ အပင္မ်ားစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ပါျပီ။ ပန္းအိုးျဖစ္လာ ေသာ ပလတ္စတစ္ဘူး ေဘာင္တြင္ ၾကိဳးတပ္ကာ သင့္ပန္းျခံ (သို႔မဟုတ္) ေနအိမ္ တြင္းတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားႏိုင္ပါသည္။

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေနအိမ္တြင္း အလွဆင္နည္းမ်ား

စြန္႔ပစ္ေတာ့မည့္ စကၠဴမ်ားျဖင့္ ပန္းအလွဆင္ျခင္း

သင္၏ေနအိမ္တြင္ အသံုးမလိုေတာ့ေသာ စကၠဴမ်ား၊ စြန္႔ပစ္ေတာ့မည့္ စကၠဴမ်ားရွိပါက ပန္းပြင့္မ်ားအသြင္ ပံုေဖာ္ကာ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အေရာင္အေသြးမတူညီသည့္ စကၠဴမ်ားကို ဦးစြာေရြးခ်ယ္ပါ။ျပီးလွ်င္ စကၠဴမ်ားကို ေခါက္ကာ သစ္ရြက္မ်ားအသြင္ ပံုေဖာ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ရရွိလာေသာ အရြက္မ်ားကို ပန္းတစ္ပြင့္၏ အရြက္မ်ားအသြင္ျဖစ္ေစရန္ စက္၀ိုင္းအသြင္ ၀န္းပတ္ကာ နံရံတြင္ ေကာ္ျဖင့္ ကပ္ေပးပါ။

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေနအိမ္တြင္း အလွဆင္နည္းမ်ား
အလယ္ဗဟိုတြင္ ပန္းပြင့္အသြင္ပံုေဖာ္ျပီး တိပ္ျဖင့္ ကပ္ေပးလိုက္ပါက ထူးျခားသည့္အိမ္တြင္း အလွဆင္ပစၥည္းတစ္ခု ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ျပီ ျဖစ္ပါသည္။

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေနအိမ္တြင္း အလွဆင္နည္းမ်ား

သတင္းစာေဟာင္းမ်ားျဖင့္ စာၾကည့္မီးအုပ္ေဆာင္းကို အလွဆင္ပံုေဖာ္ျခင္း

သတင္းစာမ်ား ဖတ္ရႈျပီးပါက လႊင့္မပစ္ပါႏွင့္။ စာၾကည့္မီးလံုး၏ မီးအုပ္ေဆာင္းကို အဆိုပါ သတင္းစာေဟာင္းမ်ားျဖင့္ အလွဆင္၍ ရပါသည္။

သတင္းစာေဟာင္းမ်ားကို ျဖတ္ပိုင္းရွည္မ်ားအျဖစ္ ျဖတ္ထုတ္ပါ။ ျပီးလွ်င္ သတင္းစာျဖတ္ ပိုင္းမ်ားကို စုတ္တံတစ္ခုျဖင့္ ေကာ္သုတ္ကာ သင္၏ စာၾကည့္မီးအုပ္ေဆာင္းေပၚတြင္ တညီတညာ တည္းမဟုတ္ဘဲ ကပ္ေပးပါ။

အုပ္ေဆာင္းေဘာင္ကို ေက်ာ္ထြက္ေနသည့္ ေနရာမ်ားကို ျဖတ္ထုတ္ေပးပါ။

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေနအိမ္တြင္း အလွဆင္နည္းမ်ား

အိမ္သာသံုးတစ္သွ်ဴးလိပ္ အလယ္ဗဟိုရွိ ကတၳဴလိပ္စကို နံရံအလွဆင္အႏုပညာအျဖစ္ ပံုေဖာ္ျခင္း

အိမ္သာသံုးတစ္သွ်ဴးလိပ္ အလယ္ဗဟိုရွိ ကတၳဴလိပ္စမ်ားကို လႊင့္မပစ္ဘဲ သိမ္းဆည္းထား ပါ။ ယင္းေနာက္ စကၠဴကြင္းငယ္မ်ားအျဖစ္ ကတ္ေၾကးျဖင့္ျဖတ္ပါ။

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေနအိမ္တြင္း အလွဆင္နည္းမ်ား

အဆိုပါျဖတ္စမ်ားကို ပန္းပြင့္တစ္ခု ၏ ပြင့္ဖတ္မ်ားအသြင္ ကတၳဴျပားတစ္ခုေပၚတြင္ ေကာ္အေကာင္းစားျဖင့္ ကပ္ကာ နံရံကပ္ရုပ္ၾကြပန္းခ်ီ တစ္မ်ဳိးသဖြယ္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္ ။

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေနအိမ္တြင္း အလွဆင္နည္းမ်ား

အသံုးမလိုေတာ့သည့္စာအုပ္အဖံုးမ်ားျဖင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္သိမ္းဆည္းရာ ေနရာငယ္တစ္ခု ဖန္တီးျခင္း

သင္၏ စာအုပ္စင္တြင္ အျခားသူမ်ား မရိပ္မိႏိုင္သည့္ ပစၥည္းအခ်ဳိ႕သိမ္းဆည္းရာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ေနရာငယ္တစ္ခု ဖန္တီးလိုပါက အသံုးမလိုေတာ့သည့္ စာအုပ္အဖံုးမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးရယူႏိုင္ပါသည္။ကတၳဴဖံုးျဖင့္ ခ်ဳပ္ထားသည့္ စာအုပ္ ၂ အုပ္ကို ဦးစြာ ရယူျပီး အဖံုးမ်ားကို ျဖဳတ္လိုက္ပါ။ ျပီးလွ်င္ တစ္အုပ္ခ်င္းစီ၏ အဖံုးတစ္ဘက္ကို ျဖတ္ထုတ္ပါ။

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေနအိမ္တြင္း အလွဆင္နည္းမ်ား

အျခားစာအုပ္ ၃ အုပ္ (သို႔မဟုတ္) ၄ အုပ္၏ စာအုပ္အေႏွာင့္ပိုင္းေနရာမ်ားကို ျဖတ္ပါ။ထို စာအုပ္အေႏွာင့္မ်ားကို အဖံုးအလြတ္ ၂ ခုျဖင့္ တဆက္တည္းျဖစ္ေအာင္ ေကာ္ျဖင့္ ကပ္ေပးပါ။

ေနာက္ဆံုးတြင္ စကၠဴကတ္ထူဘူးတစ္ဘူး၏ ပတ္လည္တြင္ ေကာ္ျဖင့္ ေထာင္ကပ္ေပးလိုက္ ပါက စာအုပ္စင္တြင္ သင့္အတြက္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေနရာငယ္တစ္ခု ရရွိလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေနအိမ္တြင္း အလွဆင္နည္းမ်ား

ဖန္ခြက္အေဟာင္းမ်ားျဖင့္ နံရံကပ္ပန္းအိုးမ်ား ဖန္တီးျခင္း

သင့္တြင္ အသံုးမျပဳေသာ ဖန္ခြက္မ်ားရွိပါက နံရံကပ္ပန္းအိုးငယ္မ်ားအသြင္ အလွဆင္ႏိုင္ ပါသည္။ေပၚလစ္ေကာင္းစြာတိုက္ထားေသာ စတုရန္းပံု (သို႔မဟုတ္) စတုဂံပံု ပ်ဥ္ခ်ပ္ႏွင့္ ပလတ္စတစ္ကြင္း ( holder ) ႏွင့္ ၀က္အူလွည့္၊ မူလီတို႔ လိုအပ္ပါသည္။

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေနအိမ္တြင္း အလွဆင္နည္းမ်ား

ပ်ဥ္ခ်ပ္ငယ္ေပၚတြင္ ပလတ္စတစ္ကြင္းကို ဖန္ခြက္ျဖင့္ တိုင္းတာကာ မူလီျဖင့္ စုပ္ပါ။ ျပီးလွ်င္ အဆိုပါပ်ဥ္ခ်ပ္ငယ္မ်ားကို နံရံတြင္ ေကာ္အေကာင္းစားျဖင့္ ကပ္ကာ ဖန္ခြက္မ်ား ထည့္သြင္းေပး လိုက္ပါက နံရံကပ္ ပန္းအိုးမ်ား ရရွိလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 


ေရွရီ ( iMyanmarHouse.com အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ႔ကြန္း) မွ အထူးေရးသားေဖာ္ျပသည္။
Credit: iMyanmarHouse.com

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

အိမ်ခြံမြေ သတင်းများကို
Email ဖြင့် ဖတ်ရန်

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)